Siirry sisältöön

Puheenjohtajien neuvottelupäivät

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain puheenjohtajien neuvottelupäiville. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana puheenjohtajat pääsevät perehtymään ajankohtaisiin työmarkkina- ja edunvalvontakysymyksiin sekä kehittämään Aliupseeriliiton ja oman yhdistyksensä toimintaa.

Puheenjohtaja Jyrki Surkka haluaa tavata yhdistyspuheenjohtajia säännöllisesti. Puheenjohtajapäivillä hänellä on tilaisuus kuulla yhdistysjohdon näkemyksiä ajankohtaisista teemoista. Samalla puheenjohtajat saavat ajantasaista tietoa jäsenille merkittävistä edunvalvontakysymyksistä.

– Pidän tärkeänä, että voin henkilökohtaisesti kertoa puheenjohtajille mikä on liiton kanta eri kysymyksiin. Puheenjohtajien on tärkeää saada myös tietää, mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon. Näin he pystyvät kertomaan omalle hallitukselleen ja jäsenilleen asioista.

Koulutustilaisuuden alustajina ja asiantuntijoina toimivat puheenjohtaja Jyrki Surkan lisäksi valtakunnalliset pääluottamusmiehet Marit Lammes ja Terho Eironen sekä pääsihteeri Asta Ruuskanen.

Yhdistysten puheenjohtajilla on tärkeä rooli Aliupseeriliiton toiminnan kehittämisessä. Tällä kertaa puheenjohtajat paneutuivat muun muassa syksyllä toteutettavan liiton jäsenkyselyn tavoitteisiin ja toivat esille omat näkemyksensä kyselyssä selvitettävistä teemoista. Puheenjohtajat keskustelivat myös laajasti Alpola-huoneiston käyttöönotosta ja syyskuussa toteutettavasta jäsentilaisuudesta.

Keskeinen osa päivien ohjelmaa on puheenjohtajien keskinäiset keskustelut. Liiton varapuheenjohtajan Mika Tiitisen johdolla käytävät keskustelut käsittelevät laajalti yhdistysten toiminnassa esille nousseita teemoja. Puheenjohtajat jakavat keskusteluissa kokemuksiaan, sekä ongelmia että onnistumisia. Puheenjohtajat valmistelivat myös syksyn edustajakokouksessa tehtäviä päätöksiä.

– Puheenjohtajakeskustelut tuovat puheenjohtajat ja yhdistykset lähemmäksi toisiaan. Puheenjohtajat tiedostavat, että olemme tässä yhdessä rintamassa, jäsenten asioiden äärellä ja niitä hoitamassa. Yksin ei yhdenkään yhdistyksen tarvitse ponnistella vaan kaikki tukevat toisiaan.

Tiitinen kertoo, että puheenjohtajat haluavat keskustella hyvin arkisistakin oman yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Heillä on myös halu osallistua Aliupseeriliiton toiminnan kehittämiseen. Keskusteluilla on suuri merkitys puheenjohtajien tilannetietoisuuden ylläpitämisessä.

– Puheenjohtajat haluavat keskustella arkisista asioista edunvalvonnan eturintamassa. Näitä ovat esimerkiksi luottamusmiestoiminta joukko-osastoissa ja jaksaminen edunvalvontatyössä. Lisäksi puheenjohtajat keskustelevat Aliupseeriliiton tulevaisuudesta ja syksyn edustajankokouksessa käsiteltävistä asioista.


Asta Ruuskanen

  • Ehdokkaat Aliupseeriliiton hallitukseen

    Edustajakokous valitsee kuusi uutta hallituksen varsinaista ja varajäsentä erovuoroisten tilalle 31.10. - 1.11. Valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2021 edustajakokoukseen asti.

  • Lapin Aliupseerit 50 vuotta

    Lapin Aliupseerit, alkujaan Rovaniemen värvättyjen kerho, on ajanut värvättyjen ja ammattialiupseerien asioita pohjoisella maanpuolustusalueella kunniakkaasti. Arkistoja selatessa voi havaita, kuinka yhdistyksen toiminta on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan omien jäsentensä tarpeisiin. Yhdistyksen tavoitteena, koko sen olemassa olon ajan, on ollut jäsenen palveleminen.

  • Uudet jäsensivut avattu

    Aliupseeriliiton uudet jäsensivut julkaistiin maaliskuussa. Uudistuksen myötä jäsensivut ovat aikaisempaa paremmin luettavissa myös mobiililaitteilla. Myös kirjautumiseen tarvittavan salasanan saanti on jatkossa helpompaa.