Siirry sisältöön

Puheenjohtajien neuvottelupäivät

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain puheenjohtajien neuvottelupäiville. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana puheenjohtajat pääsevät perehtymään ajankohtaisiin työmarkkina- ja edunvalvontakysymyksiin sekä kehittämään Aliupseeriliiton ja oman yhdistyksensä toimintaa.

Puheenjohtaja Jyrki Surkka haluaa tavata yhdistyspuheenjohtajia säännöllisesti. Puheenjohtajapäivillä hänellä on tilaisuus kuulla yhdistysjohdon näkemyksiä ajankohtaisista teemoista. Samalla puheenjohtajat saavat ajantasaista tietoa jäsenille merkittävistä edunvalvontakysymyksistä.

– Pidän tärkeänä, että voin henkilökohtaisesti kertoa puheenjohtajille mikä on liiton kanta eri kysymyksiin. Puheenjohtajien on tärkeää saada myös tietää, mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon. Näin he pystyvät kertomaan omalle hallitukselleen ja jäsenilleen asioista.

Koulutustilaisuuden alustajina ja asiantuntijoina toimivat puheenjohtaja Jyrki Surkan lisäksi valtakunnalliset pääluottamusmiehet Marit Lammes ja Terho Eironen sekä pääsihteeri Asta Ruuskanen.

Yhdistysten puheenjohtajilla on tärkeä rooli Aliupseeriliiton toiminnan kehittämisessä. Tällä kertaa puheenjohtajat paneutuivat muun muassa syksyllä toteutettavan liiton jäsenkyselyn tavoitteisiin ja toivat esille omat näkemyksensä kyselyssä selvitettävistä teemoista. Puheenjohtajat keskustelivat myös laajasti Alpola-huoneiston käyttöönotosta ja syyskuussa toteutettavasta jäsentilaisuudesta.

Keskeinen osa päivien ohjelmaa on puheenjohtajien keskinäiset keskustelut. Liiton varapuheenjohtajan Mika Tiitisen johdolla käytävät keskustelut käsittelevät laajalti yhdistysten toiminnassa esille nousseita teemoja. Puheenjohtajat jakavat keskusteluissa kokemuksiaan, sekä ongelmia että onnistumisia. Puheenjohtajat valmistelivat myös syksyn edustajakokouksessa tehtäviä päätöksiä.

– Puheenjohtajakeskustelut tuovat puheenjohtajat ja yhdistykset lähemmäksi toisiaan. Puheenjohtajat tiedostavat, että olemme tässä yhdessä rintamassa, jäsenten asioiden äärellä ja niitä hoitamassa. Yksin ei yhdenkään yhdistyksen tarvitse ponnistella vaan kaikki tukevat toisiaan.

Tiitinen kertoo, että puheenjohtajat haluavat keskustella hyvin arkisistakin oman yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Heillä on myös halu osallistua Aliupseeriliiton toiminnan kehittämiseen. Keskusteluilla on suuri merkitys puheenjohtajien tilannetietoisuuden ylläpitämisessä.

– Puheenjohtajat haluavat keskustella arkisista asioista edunvalvonnan eturintamassa. Näitä ovat esimerkiksi luottamusmiestoiminta joukko-osastoissa ja jaksaminen edunvalvontatyössä. Lisäksi puheenjohtajat keskustelevat Aliupseeriliiton tulevaisuudesta ja syksyn edustajankokouksessa käsiteltävistä asioista.


Asta Ruuskanen

  • Ylä-Savon Kartingkilpailut

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Ylä-Savon Aliupseerit järjesti jäsenilleen jännittävän kartingkilpailun.

  • Jäsenvakuutuksiin parannuksia

    Aliupseeriliiton jäsenilleen tarjoamat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan 1.1.2023 alkaen. Jäsenen vakuutusturva paranee uuden sopimuksen myötä. Vakuutusyhtiön vaihtuminen ei aiheuta katkosta vakuutusturvaan.

  • Antin jäähyväiset

    Antin kynästä -palstallaan terävällä kynällä kirjoittavan Antti Kymäläisen viimeisen kolumni julkaistaan tässä lehdessä. Viiden vuoden aikana Ammattisotilaassa on julkaistu 33 Antin kynästä -kolumnia.