Siirry sisältöön

Jäsenen aloitteet edustajistoon

Kun yksittäinen jäsen haluaa parannusta palvelussuhteen ehtoihin tai työn tekemiseen liittyviin asioihin, hän ottaa yhteyttä yhdistyksensä toimijoihin. Yhdistyksen avulla asia voi ratketa paikallisesti tai sitten yhdistys jalostaa oman jäsenensä ajatuksen aloitteeksi Aliupseeriliiton edustajiston kokoukseen.

Kaiken takana on kuitenkin tämä yksittäinen Aliupseeriliiton jäsenyhdistykseen kuuluva aktiivinen rivijäsen. Parhaimmillaan hän on omalla viestillään ollut vaikuttamassa koko ammattikunnan työympäristön kehittämiseen.

Edustajisto käyttää korkeinta päätäntävaltaa Aliupseeriliitossa. Liiton jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa varsinaiseen kokoukseen sääntöjen puitteissa. Edustajisto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain syys-marraskuussa. Edustajiston kokous valitsee muun muassa Aliupseeriliiton hallituksen ja puheenjohtajan ja päättää jäsenyhdistysten tekemien aloitteiden jatkotoimenpiteistä sekä jäsenmaksusta.

Kukin yhdistys on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden edustajan varsinaisten jäsenten jäsenmääränsä kutakin sataa (100) jäsentä kohti. Päätöksiä tehdessä joka ikinen pääsee vaikuttamaan, sillä kokousedustajilla on käytössä oman yhdistyksensä jäsenmäärän verran ääniä.

Edustajiston kokouksessa tekemät ratkaisut eivät välttämättä näy heti aliupseerin arjessa. Vaikka yhdistyksen esitys esimerkiksi Puolustusvoimissa maksettavien lisäpalkkojen kehittämisestä hyväksytään neuvottelutavoitteeksi virastoeräneuvotteluissa, voi itse lopputulos pahimmillaan kestää useamman vuoden. Jatkojalostaminen tehdään Aliupseeriliitossa kokouksessa tehtyjen päätösten jälkeen. Liiton tehtävänä on koota aina työnantajan kanssa käynnistyviin neuvotteluihin vallitseva tilanne huomioon ottaen sopivat esitykset. Oman mausteensa soppaan antavat valtiovarainministeriön ohjaus ja työnantajan puolelta nostetut yhteiset, kaikkia henkilöstöjärjestöjä koskevat neuvottelutavoitteet. Liitto ei voi siis yksin päättää virastoerien käytöstä.

Varsinaisessa edustajiston kokouksen tehtävät:

 • käsitellä Aliupseeriliiton hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta,

 • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta,

 • päättää ylijäämän käytöstä tai alijäämän peittämisestä,

 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 • vahvistaa tarpeelliseksi katsottavat toiminnalliset ja taloudelliset suuntaviivat seuraavalle kaksivuotiskaudelle, joita täsmennetään vuosittain laadittavassa seuraavaa vuotta koskevassa toimintasuunnitelmassa,

 • vahvistaa liiton talousarvio ja jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi,

 • valita neljän vuoden välein seuraavaksi nelivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtaja,

 • vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä 18 §:n mukaisesti ja valita joka toisessa varsinaisessa kokouksessa erovuoroisten tilalle varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,

 • päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista,

 • valita tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö sekä toiminnan tarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö,

 • käsitellä edustajistonkokoukselle tehdyt esitykset

 • käsitellä muut esityslistassa mainitut asiat

 • käsitellä kiireelliseksi muut todetut asiat


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

  Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

 • Yhdistys jäsenen asialla

  Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.