Siirry sisältöön

Rapaa tuulettimessa

Lemmenjoen kohu, sukulaisten suosiminen henkilöstöpäätöksissä, tietovuotoepäily, Hallin sotaharjoituksen ylilyönnit, simputustapaukset, kasarmien sisäilmaongelmat, Puolustusvoimien omaisuuden kavallus - tässä esimerkkejä viime kuukausien ikävistä Puolustusvoimia koskeneista uutisista. Ja päälle tulee vielä tukku tiedotteita palvelusonnettomuuksista.

Toki neutraaleja ja myönteisiäkin uutisia Ammattisotilas_Anttion ollut paljon, mutta silti lähimenneisyyteen on kasaantunut kosolti Puolustusvoimien julkista kuvaa tahrivia tapahtumia.

Puolustusvoimat on vuosikymmeniä ollut Suomen luotetuimpien organisaatioiden kärkisijoilla, ja kansalaisten maanpuolustustahto pysynyt korkealla tasolla. Tämä tolan jatkuminen olisi enemmän kuin suotavaa. Maineenhallinta on pitkäjänteistä työtä. Luottamuksen voi menettää hetkessäkin.

Mistä mainehaittaa tuottava tapahtumien kierre tai piikki voi johtua? Onko tapausten ketju sattuman oikku? Vai onko taustalla osaamisen ja ammattitaidon rapistumista, suoranaista tietämättömyyttä, moraalin löystymistä, välinpitämättömyyttä, valvonnan laiminlyöntejä, henkilökunnan puutetta, kiirettä, määrärahojen niukkuutta vai avoimuuden lisääntymistä?

Täsmällistä yhtä syytä tapahtumien kirjoon tuskin löytyy. Jos sattuma suljetaan joukosta pois, voi joillakin mainituilla syillä olla roolinsa kiusalliseen kehitykseen. Tapaukset ovat erilaisia ja syyt ovat usein monen tekijän summa.

Voimmeko tehdä jotakin kielteisen kierteen katkaisemiseksi? Vai odotammeko vain tuulen tyyntymistä, sateen loppumista, helteen helpottamista, suhdanteiden kääntymistä tai muualla tapahtuvia kauheuksia, jotka hautaavat huolemme bittiavaruuteen? Ehkä jotakin kannattaa tehdä, vaikka tapahtumista ei tulevaisuuden trendiä kehittyisikään. On tärkeää reagoida heikkoihinkin signaaleihin.

Puolustusvoimien mainetta ei paranneta viestintäkampanjoilla ja sotilassoitolla – vaikka sotilasmusiikki suhdetoiminnan kannalta tärkeää onkin.  Maine rakentuu ensisijaisesti tekojen kautta. Suurelle osalle kansalaisia teot välittyvät varusmiespalveluksen ja kertausharjoitusten sekä kaikenlaisen julkisen toiminnan kokemusten perusteella. Työssä kaiken tulee olla kohdallaan – pitää tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. Toiminnan pitää olla laadukasta ja lainsäädännön mukaista.

Sekä Puolustusvoimien että sen henkilöstön on tehtävä oma osansa hyvän maineen säilyttämiseksi. Puolustusvoimien pitää varmistua siitä, että sen toimintaa ohjaavat normit ovat ajan tasalla, resurssit ovat riittävät ja palvelusolosuhteissa sekä henkilökunnan koulutuksessa kaikki on kohdallaan. Henkilökunnan toiminnan pitää olla moitteetonta ja vastuullista. Työssä pitää olla skarppina. Erityistä tarkkuutta vaaditaan varomääräysten noudattamisessa, sillä asevelvollisten ja palvelustovereiden henki ja terveys ovat korvaamattomia.

Puolustusvoimat on keskeisenä turvallisuusviranomaisena kansalaisten, median ja muiden viranomaisten erityisen huomion kohteena. Ammattisotilaisiin kohdistuu korostunut nuhteettomuusodotus, minkä vuoksi heihin suunnatut rikostutkinnat ja syytteet saavat aina laajan medianäkyvyyden. Jokainen Puolustusvoimissa työskentelevä luo ja ylläpitää sotaväen mainetta omaa henkilökohtaista ulottuvuutta laajemmin. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, pätee tässäkin.

Ammattisotilas_Terveisin Antti


Antti Kymäläinen

  • Kauheus on katsojan silmissä

    Kalat eivät ilmeile inhimillisesti tai ääntele ihmisen korviin kuuluvalla taajuudella, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne tuntisi kipua, stressiä ja pelkoa, kirjoittivat eläinsuojelun aktiivit Helsingin Sanomissa (HS 17.6.).

  • Putinin ristiretki

    Ihmiskunnan sotien historian päättymätön teossarja saa jälleen vereksen ja verisen jatko-osan. Kuten viime viikkojen uutisvirta on kertonut, käsikirjoituksesta vastaa tällä kertaa Venäjän itsevaltias Vladimir Putin, joka määräsi maansa sotajoukot hyökkäämään Ukrainaan 24. helmikuuta.

  • Tuntematon sammakko R.I.P.

    Mediat uutisoivat kesällä tapauksesta, joka johti kahden reserviupseerioppilaan palauttamiseen maitojunalla takaisin joukko-osastoonsa. Oppilaat olivat tappaneet Pahkajärven ampuma-alueella sammakon ja tämän johdosta heidät oli todettu sopimattomaksi johtajakoulutukseen.