Siirry sisältöön

Kohti 2020-lukua

Nöyrimmät kiitokseni luottamuksestanne. Olen otettu saatuani mandaatin jatkaa Aliupseeriliiton johdossa. Tuleva nelivuotiskausi on työn täyteinen. Strategiamme mukaisesti kehitämme kenttäorganisaatiotamme monella tavalla. Vastaamme paremmin jäsenen tarpeisiin.

Tähän kokonaisuuteen kuuluu useita eri osa-alueita, jäsenpalveluista edunvalvonnan eri toimintoihin. Yhtenä keinona jäsenten äänen kuulemiseksi jalkaudun kaikkiin yhdistyksiin strategiakauden aikana. Yhdessä paikallisen yhdistyksen kanssa rakennamme tapahtuman, mikä on vierailukohteena olevan yhdistyksen näköinen. Toivottavasti mahdollisimman monet teistä jäsenistä pääse osallistumaan tapahtumiin. Paikallisella yhdistyksellä on iso rooli siinä, millaista sisältöä me toimistolla työskentelevät tuotamme tilaisuuksiin. Nyt on mahdollista saada asiatietoa teille paikallisesti tärkeistä aiheista.

Kuluvan vaalisyksyn aikana on myös valittu pääluottamusmiehet tehtäviinsä. Kaikki entiset henkilöt jatkavat tehtävissään. Kokemusta siis löytyy ja osaaminenkin on jo aiemmin osoitettu. Meneillään on myös paikallisten luottamusmiesten vaalit. Olkaa aktiivisia ja äänestäkää. Paikallisen luottamusmiehen tehtävä on äärimmäisen tärkeä edunvalvontaketjun osa. Tehtävässä tarvitaan paloa ja aitoa halua vaikuttaa aliupseereiden arkeen. Uusi luottamusmiesten toimikausi alkaa 1.3.2020 ja kestää neljä vuotta.
Eilen sunnuntaina 17.11. saimme kuulla uutisista kuinka puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi käynnistävänsä selvityksen puolustushallinnon paikkariippumattomasta työskentelystä 2020-luvulla. Mitä tämä selvitys pitää sisällään ja mihin sillä pyritään, on tätä kirjoitettaessa vielä mysteeri. Asiaa käsitellään henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä torstaina 21.11. Heti julkaisun jälkeen alkoi ansaittu kohina sosiaalisessa mediassa. Puolustusvoimien henkilöstölle tuli asiasta negatiiviset takaumat. Näin on käynyt ennenkin. Mitähän sieltä on tulossa? tarkoittaako tämä kenties suurempaa rakennemuutosta? Kuinka moni perhe joutuu tällä kertaa pakkaamaan tavaransa pakkosiirron vuoksi?

Olisi vähintään toivottavaa että hallinnonalallamme alettaisiin hiljalleen oppia aiemmista epäonnistumisista tiedottamisessa. Onko liikaa vaadittu, että henkilöstöä informoidaan ensin ennen näyttäviä tiedotusspektaakkeleja? Näin toimimalla kunnioitettaisiin sitä työnantajan itse mainostamaa tärkeintä voimavaraa HENKILÖSTÖÄ. Nyt aiheutetaan porinaa ja parranpärinää, koska ei ole tietoa mistä selvityksessä on kysymys. Tieto ei aina lisää tuskaa. Se voi oikein annosteltuna myös lievittää sitä.

Onnittelen kaikkia 6.12.2019 ylennettyjä ja palkittuja ja toivotan rauhaisaa joulun odotusta kaikille lukijoille!

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja


  • Henkilöstöasioiden karumpi arki

    Puolustusvoimissa eri henkilöstöön kohdentuvat järjestelmät ovat laajasti käytössä ja ne toimivat järjestelmätasolla pääosin hyvin. Kehityskeskustelut, henkilöstöhallinto, eri osallistumisjärjestelmät ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen palkkausjärjestelmineen on ohjeistettu ja organisoitu perusteellisesti.

  • Kohti sopimuksetonta tilaa

    Viime päivien aikana olemme saaneet uutisia useista työtaisteluilmoituksista. Vientiteollisuuden aloilla on neuvoteltu sopimuksista viime elokuusta alkaen. Sopuun ei ole päästy ja aloilla on oltu sopimuksettomassa tilassa marraskuulta.

  • Turvallisuuskeskusteluun on kylvetty turvattomuuden siemen

    Suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun pääaiheita kuluvana vuonna ovat olleet erilaiset turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja ilmiöt. Järkyttävät kansainväliset väkivallanteot on lähes kritiikittömästi monennettu osaksi suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhkia. Pelko hiipii liki.