Siirry sisältöön

Odottavin tunnelmin kohti vuoden vaihdetta

Syksy on saapunut ja tuonut tullessaan monenlaiset kiireet. Aliupseeriliiton edustajakokous pidetään Kouvolassa 9-10.11. Kymenlaakson Aliupseerit ry on Aliupseeriliiton jäsenyhdistys ja on hienoa jalkautua heidän tontilleen kokoustamaan.

Tämä kokous on odottanut pandemian takia toteutumistaan, nyt se on vihdoin mahdollista järjestää. Liitolle on tärkeää näkyä laajalti siellä missä jäsenet ovat. Kokous pääkaupunkiseudun ulkopuolella on erinomainen tapa tähän. Toivotan kaikki kokousedustajat ja kutsuvieraat lämpimästi tervetulleeksi Kouvolaan.

Kentällä kiireet näkyvät erityisesti harjoitustoiminnassa. Kertausharjoitusten määrää on lisätty ja kansainväliset kumppanit harjoittelevat yhdessä omien joukkojemme kanssa. Luonnollisesti myös toimintasuunnitelman mukaiset harjoitukset asevelvollisten kouluttamiseksi pyörivät täydellä teholla. Työn määrä ja kuorma on siis kova. Harjoitusvuorokausien määrä paukkuu useissa joukko-osastoissa uusiin ennätyksiin. Tehtyjen todellisten työtuntien määrä on suuri. Valmiudelliset tehtävät kuormittavat myös omalta osaltaan samaa tekijäjoukkoa kuin harjoitukset. Miten mahdollistetaan henkilöstön palautuminen harjoituksista?  Toivottavasti tilannetietoisuus on työnantajalla kunnossa. Aliupseeriliittoon on tullut huolestuneita yhteydenottoja asiasta. Vastuu jaksamisesta ja työkuormasta on työnantajalla!

Valtion virkaehtosopimus syntyi helmikuussa kuluvaa vuotta. Sopimuksen toisen vuoden palkankorotuksista on määrä sopia 21.12.2022 mennessä. Toivottavasti korotuksista päästään sopimukseen ja ratkaisu sisältää myös virastoerän. Tarvitsemme virastoerävarallisuutta puolustusvoimien piirissä tehtyjen tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämiseen. Meille tärkeintä on kehittää aliupseereiden palkkausjärjestelmää. Mikäli keskustason neuvotteluissa sovitaan virastoerästä, alkavat Aliupseeriliiton ja Puolustusministeriön väliset neuvottelut alkuvuonna 2023.

Nato-jäsenyyden ratifiointi on edennyt nopeasti. Jäljellä on enää kaksi jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä ratifiointia tehneet. Toivottavasti he saavat omat päätöksensä nopeasti maaliin. Jäsenyys tuo tullessaan paljon uutta. Kansainvälistyminen saa aivan uudet mittasuhteet jokapäiväisessä toiminnassa. Myös aliupseerien osaamisen kehittämiseen tämä tuo uusia vaatimuksia. Työnantaja kehittää omaa koulutustarjontaansa ja pyrkii tukemaan myös omaehtoista opiskelua. Yksi tärkeä kehityskohde on kielten opiskelu. Siihen kannustan kaikkia myös omaehtoisesti.

Nato tarjoaa mielenkiintoisia palvelustehtäviä kaikille henkilöstöryhmille. Näihin tehtäviin rekrytoidaan väkeä pidemmällä aikavälillä. Oikeiden ja motivoituneiden osaajien rekrytoimiseksi ovat palvelussuhteen ehdot avainasemassa. Nämä ehdot on syytä käydä huolellisesti läpi henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tällä hetkellä tehtäviin lähdetään useilla erilaisilla ehdoilla. Asian selkiyttäminen on välttämätöntä.

Myös perheiden asema ulkomaan palvelustilanteissa vaatii täsmentämistä. Erityisesti tilanteet, joissa virkamies lähtee tehtävään yksin perheen jäädessä kotiin, vaatii pikaista muutosta. Tällä hetkellä virkamiehen kotona käyntejä ei korvata vaan ne on maksettava itse. Tämä ei ole omiaan tukemaan ulkomailla palvelemista. Uskon että asioista on saavutettavissa yhteisymmärrys, onhan meillä myös yhteinen tavoite. Saada osaavat henkilöt oikeisiin tehtäviin ja hoitaa liittoutumisen tuomat velvoitteet kunnialla!

Värikästä syksyä!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto ry

  • Henkilöstöasioiden karumpi arki

    Puolustusvoimissa eri henkilöstöön kohdentuvat järjestelmät ovat laajasti käytössä ja ne toimivat järjestelmätasolla pääosin hyvin. Kehityskeskustelut, henkilöstöhallinto, eri osallistumisjärjestelmät ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen palkkausjärjestelmineen on ohjeistettu ja organisoitu perusteellisesti.

  • Nokkakolariin henkilöstön kanssa?

    Suomi hyväksyttiin Naton tarkkailijajäseneksi kesäkuussa. Matka kohti täysjäsenyyttä on edennyt ripeästi. Vain seitsemän jäsenmaata ei ole tätä kirjoitettaessa ratifioinut Suomen hakemusta.

  • Vaalien jälkeistä havinaa ja Nato-integroitumista

    Kesän aikana on tapahtunut kaikenlaista. Maahan saatiin muodostettua hallitus ennätyspitkien neuvottelujen jälkeen. Hallitusohjelmassa on paljon hyviä asioita. Sen työmarkkinoita koskevat kirjaukset ovat kuitenkin kuin suoraan ”työnantajajärjestöjen toiveet” nimisestä kirjasta.