Siirry sisältöön

Kohti kiireistä syksyä

Lomat on vietetty ja akut ladattu syksyn koitoksia varten. Puolustusvoimien johdossa tapahtui merkittäviä muutoksia kun komentaja ja pääesikunnanpäällikkö vaihtuivat 1.8. Kenraali Kivinen on jo ennättänyt toteamaan asian, jonka me varsin hyvin tiedämme: henkilöstön määrä on liian vähäinen.

Hallitusohjelmaan kirjattiin sadan tehtävän lisäys vaalikauden aikana. Tämä on alku, mutta ei riitä korjaamaan henkilöstövajetta puolustusvoimissa. Väkeä tarvitaan lisää kaikille tehtävätasoille ja jokaiseen henkilöstöryhmään. Maan hallitus esittää kuitenkin merkittävästi lisääntyviä tehtäviä, kuten kansainvälinen toiminta, kertausharjoitusten määrän lisääminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävien siirtäminen Puolustusvoimille. Lisääntyvät tehtävät ja suunniteltu resurssi eivät kohtaa. Budjettiriihessä ja tulevien vuosien suunnittelussa on otettava työn alle merkittävästi suuremman henkilöstön lisäyksen mahdollistaminen. Tuemme puolustusvoimien komentajan näkemystä tässä asiassa vahvasti. Aliupseeriliitto toivottaa menestystä uuteen vaativaan tehtävään kenraali Kiviselle ja kenraaliluutnantti Pyötsiälle.

Työmarkkinasyksystä odotetaan vähintään haasteellista. Kilpailukykysopimuksen (KIKY) haamu kummittelee vahvasti taustalla. Tämä on jakanut jo nyt työnantajat ja työntekijät varsin selkeiden jakolinjoen taakse. Työntekijäpuoli lähtee yksiselitteisesti siitä että KIKY-heikennykset poistetaan. Lisäksi vaaditaan tuntuvia palkankorotuksia. Työnantajat taas pitävät KIKY-heikennyksiä sovittuina ja pysyviksi tarkoitettuna. Talouden ennusteet heikkenevät päivä päivältä ja lisää synkkiä pilviä globaalin talouden taivaalle nousee, Yhdysvaltain ja Kiinan yltyvästä kauppasodasta johtuen.

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistynevät joskus loppusyksystä. Silloin luultavimmin on jo tehty vientialojen työehtosopimuksia. Nämä sopimukset viitoittavat suuntaa myös valtion ves-pöydän ratkaisuihin. Yksi asia on ainakin KIKYn osalta selvä. Lomarahaleikkauksen viimeinen vuosi oli 2019. Virkamiehille maksetaan lomarahat taas täysimääräisinä kesällä 2020. Toivottavasti virkaehtosopimuspöydässä syntyy ratkaisu, joka sisältää virastoerän. Tällä pääsemme jatkamaan aliupseereille tärkeiden asioiden kehittämistä. Edellisellä kierroksella saimme sovittua useista tärkeistä asioista työnantajan kanssa yhdessä. Näistä ehkä tärkein tulevaisuuteen kantava ratkaisu oli uuden AU8-vaativuusluokan perustaminen. Tämä vastaa erinomaisesti kehittyvään ja vaativoituvaan tehtäväkenttään.

Aliupseeriliitossa toimeenpannaan merkittäviä vaaleja kuluvan syksyn aikana. Paikallistason luottamusmiesvaali järjestetään vuoden lopulla. Vaalisyksyn aloittaa päätoimisen pääluottamusmiehen valinta. Haku käynnistetään 15.8 ja hallitus valitsee pääluottamusmiehen 24.9. Puolustushaarojen pääluottamusmiesvaali järjestetään päätoimisen valinnan jälkeen. Edustajakokouksessa valitaan jälleen noin puolet hallituksen jäsenistä. Alkava kausi kestää neljä vuotta. Edustajakokouksen päätettäväksi tulee myös liiton strategia vuosille 2020 – 2023.

Luvassa on siis työntäyteinen ja merkittävä syyskausi. Muistetaan kaikki yhdessä tekemisen merkitys. Yhdessä ja yhtenäisinä olemme vahvoja.


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

  • Meripalvelukokeilusta löytyi sopu

    Yksi pitkäaikainen projekti on saatu neuvottelupöydässä maaliin. Merivoimissa aloitetaan helmikuussa 2021 työaikakokeilu. Kokeilun tarkoitus on tukea työssä jaksamista sekä mahdollistaa operatiivisen työn teettäminen nykyistä mallia joustavammin.

  • Kahdenlaista maanpuolustusvelvollisuutta

    Eduskunnan Puolustusvaliokunta on antanut mietintönsä, jolla lakia puolustusvoimista muutettaisiin. Puolustusvoimien uudeksi neljänneksi tehtäväksi tulisi Euroopan unionin kahteen sopimukseen perustuva kansainvälisen avun antaminen ja osallistuminen muuhun kansainväliseen toimintaan.

  • Toimintakulttuurissa on valuvika

    Aliupseeriliitto kysyi jäseniltään kesän 2021 aikana työn tekemiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tulokset olivat monilta osin odotettuja. Sotilaalliset harjoitukset ja meripalvelus kuormittavat. Pitkät työsidonnaisuudet ovat edelleen arkipäivää, vaikka paremmalla suunnittelulla on saatu aikaan myös parannusta.