Siirry sisältöön

Virastoeräsopimuksen toimeenpanossa viivästyksiä

Virastoeräneuvotteluissa sovitut sopimusmuutokset astuvat voimaan 1.5.2021. Kaikkia sovittuja muutoksia ei ole toimeenpantu sovitussa aikataulussa.

Sain tänään 19.5. tiedon, että viimeisiä ohjeita hallintoyksiköille ollaan antamassa vasta nyt. Aikaa ohjeistamiseen työnantajalla on ollut riittävästi. Tuntuu jokseenkin turhauttavalta kirjoittaa tästä aiheesta taas. Mieleeni tulee edellinen sopimuskierros. Myös silloin erään sovitun lisäpalkkion maksuun saattaminen kesti kuukausia. Näin ei hyvää hallintoa ja henkilöstöään arvostava organisaatio toimi. Viivyttely sopimusten toimeenpanossa ei edesauta työrauhan ylläpitämistä. Tähän molemmat sopimusosapuolet ovat sitoutuneet.

Koronavirusrokotukset ovat hyvässä vauhdissa. Valtion työmarkkinalaitos on ohjeistanut virastoja niin, että rokotuksissa voidaan käydä työajalla. Puolustusvoimat ei tainnut olla ihan hereillä tämänkään asian jalkauttamisessa. Me sotilaat puhumme kovasti siitä, kuinka osaamme johtaa ja tehdä nopeita päätöksiä. Myös henkilöstöjohtamisessa olisi hienoa päästä toteuttamaan tätä jaloa periaatetta. Rokottamalla huolehditaan henkilöstön, sen tärkeimmän voimavaran hyvinvoinnista.

Toivon, että rokotukset vihdoin taittavat pandemian laskuun ja voimme viimeistään syksyllä tavata taas toisiamme. Etänä asiat ovat kyllä sujuneet ja hoituneet, lähikontaktia on kuitenkin vaikea korvata monessa tilanteessa. Varmasti etätöitä tehdään jatkossa enemmän ja näin kuuluu asioiden ollakin. Monet kokoukset ja palaverit hoidetaan jatkossakin verkossa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun virkamatkustaminen vähenee.

Aliupseeriliiton toiminnassa jäsenistön pariin jalkautuminen ja kasvokkain kohtaaminen tulee olemaan edelleen vallitseva toimintatapa. Heti kun se on turvallisesti mahdollista.

Kuntavaalit lähestyvät. Valtuustoissa päätetään kaikkien kansalaisten perusarkeen vaikuttavista asioista. Sotilaiden oikeudet osallistua kunnallispolitiikkaan tunnetaan varsin huonosti jäsenistömme keskuudessa. Vaikka sotilaat eivät voi kuulua poliittiseen puolueeseen, he voivat olla vaaleissa ehdolla sitoutumattomana ehdokkaana. Olen ilokseni pannut merkille useiden aliupseereiden asettuneen ehdolle kuntavaaleissa. On hienoa, että ammattikuntamme edustajilla on rohkeutta ja halua asettua ehdolle ja lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihimme. Toivotan kaikille ehdolla oleville aliupseereille, menestystä vaaleihin!

Lopuksi vielä perinteiset onnen toivotukset kaikille lippujuhlanpäivänä ylennetyille ja palkituille!

Hyvää lippujuhlapäivää!!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

  • Kahdenlaista maanpuolustusvelvollisuutta

    Eduskunnan Puolustusvaliokunta on antanut mietintönsä, jolla lakia puolustusvoimista muutettaisiin. Puolustusvoimien uudeksi neljänneksi tehtäväksi tulisi Euroopan unionin kahteen sopimukseen perustuva kansainvälisen avun antaminen ja osallistuminen muuhun kansainväliseen toimintaan.

  • Henkilöstöasioiden karumpi arki

    Puolustusvoimissa eri henkilöstöön kohdentuvat järjestelmät ovat laajasti käytössä ja ne toimivat järjestelmätasolla pääosin hyvin. Kehityskeskustelut, henkilöstöhallinto, eri osallistumisjärjestelmät ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen palkkausjärjestelmineen on ohjeistettu ja organisoitu perusteellisesti.

  • Muutoksen aika

    Aliupseeriliitossa alkoi muutoksen aika, kun puheenjohtaja Mika Oranen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tähtäävänsä uusiin haasteisiin. Orasen aikana tehtiin paljon liiton toimintaa kehittäviä ja toiminnan tehokkuutta parantavia toimia, jotka jäävät osaksi myös tulevaisuuden toimintaa.