Siirry sisältöön

Virastoeräsopimuksen toimeenpanossa viivästyksiä

Virastoeräneuvotteluissa sovitut sopimusmuutokset astuvat voimaan 1.5.2021. Kaikkia sovittuja muutoksia ei ole toimeenpantu sovitussa aikataulussa.

Sain tänään 19.5. tiedon, että viimeisiä ohjeita hallintoyksiköille ollaan antamassa vasta nyt. Aikaa ohjeistamiseen työnantajalla on ollut riittävästi. Tuntuu jokseenkin turhauttavalta kirjoittaa tästä aiheesta taas. Mieleeni tulee edellinen sopimuskierros. Myös silloin erään sovitun lisäpalkkion maksuun saattaminen kesti kuukausia. Näin ei hyvää hallintoa ja henkilöstöään arvostava organisaatio toimi. Viivyttely sopimusten toimeenpanossa ei edesauta työrauhan ylläpitämistä. Tähän molemmat sopimusosapuolet ovat sitoutuneet.

Koronavirusrokotukset ovat hyvässä vauhdissa. Valtion työmarkkinalaitos on ohjeistanut virastoja niin, että rokotuksissa voidaan käydä työajalla. Puolustusvoimat ei tainnut olla ihan hereillä tämänkään asian jalkauttamisessa. Me sotilaat puhumme kovasti siitä, kuinka osaamme johtaa ja tehdä nopeita päätöksiä. Myös henkilöstöjohtamisessa olisi hienoa päästä toteuttamaan tätä jaloa periaatetta. Rokottamalla huolehditaan henkilöstön, sen tärkeimmän voimavaran hyvinvoinnista.

Toivon, että rokotukset vihdoin taittavat pandemian laskuun ja voimme viimeistään syksyllä tavata taas toisiamme. Etänä asiat ovat kyllä sujuneet ja hoituneet, lähikontaktia on kuitenkin vaikea korvata monessa tilanteessa. Varmasti etätöitä tehdään jatkossa enemmän ja näin kuuluu asioiden ollakin. Monet kokoukset ja palaverit hoidetaan jatkossakin verkossa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun virkamatkustaminen vähenee.

Aliupseeriliiton toiminnassa jäsenistön pariin jalkautuminen ja kasvokkain kohtaaminen tulee olemaan edelleen vallitseva toimintatapa. Heti kun se on turvallisesti mahdollista.

Kuntavaalit lähestyvät. Valtuustoissa päätetään kaikkien kansalaisten perusarkeen vaikuttavista asioista. Sotilaiden oikeudet osallistua kunnallispolitiikkaan tunnetaan varsin huonosti jäsenistömme keskuudessa. Vaikka sotilaat eivät voi kuulua poliittiseen puolueeseen, he voivat olla vaaleissa ehdolla sitoutumattomana ehdokkaana. Olen ilokseni pannut merkille useiden aliupseereiden asettuneen ehdolle kuntavaaleissa. On hienoa, että ammattikuntamme edustajilla on rohkeutta ja halua asettua ehdolle ja lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihimme. Toivotan kaikille ehdolla oleville aliupseereille, menestystä vaaleihin!

Lopuksi vielä perinteiset onnen toivotukset kaikille lippujuhlanpäivänä ylennetyille ja palkituille!

Hyvää lippujuhlapäivää!!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

  • Meripalvelukokeilusta löytyi sopu

    Yksi pitkäaikainen projekti on saatu neuvottelupöydässä maaliin. Merivoimissa aloitetaan helmikuussa 2021 työaikakokeilu. Kokeilun tarkoitus on tukea työssä jaksamista sekä mahdollistaa operatiivisen työn teettäminen nykyistä mallia joustavammin.

  • Työrauhaa ja nousevia ansioita

    Valtion virkaehtosopimus saatiin sovittua ja työrauha on taattu 28.2.2025 saakka. Neuvottelut käytiin epävakaassa työmarkkinatilanteessa. Eri aloilla oli käynnissä lukuisia työtaistelu-uhkia ja taisteluita. Näistä muista pöydistä tuli vaikutuksia myös valtion neuvotteluihin.

  • Tärkeitä päätöksiä

    Aliupseeriliitto teki tänä vuonna kaksi jäsentutkimusta. Toinen käsitteli työssäjaksamista ja toinen yleisemmin liiton toimintaa. Kyselyitä on analysoitu ja osin tämä työ on vielä kesken.