Siirry sisältöön

Tärkeitä päätöksiä

Aliupseeriliitto teki tänä vuonna kaksi jäsentutkimusta. Toinen käsitteli työssäjaksamista ja toinen yleisemmin liiton toimintaa. Kyselyitä on analysoitu ja osin tämä työ on vielä kesken.

Jaksamiskyselyyn otin kantaa jo edellisessä lehdessä ja sen tuloksia on ruodittu jo enemmänkin. Jäsenkyselyn perusteella liitto koetaan tärkeäksi ja teemme jäsenten mielestä oikeita asioita. Kehittämiskohteita toki löytyy myös. Maailma ei ole tältäkään osin vielä valmis. Tammikuussa aloittava hallitus pureutuu kyselyn tuloksiin ja suuntaamme voimavaroja esiin nousseisiin kohteisiin.

Kentältä saatu palaute on aina arvokasta. Minulla on ollut ilo saada jalkautua kentälle myös fyysisesti. Olemme käyneet erittäin hyviä keskusteluja sotakoulujen kurssilasten kanssa. Nämä suorat palautteet ja keskustelut ovat sitä arvokkainta pääomaa puheenjohtajan työssä.

Edustajakokous järjestettiin vuoden tauon jälkeen jälleen perinteisenä kokouksena. Tälle oli selvästi tilausta myös yhdistysten edustajien mielestä. Kokouksen iltatilaisuus pidettiin tällä kertaa vain oman väen kesken, yhdellä kutsuvieraalla vahvistettuna. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Vesa Virtanen toi työnantajan tervehdyksen tilaisuuteen.

Päivällä meitä kävi tervehtimässä puolustusministeri Antti Kaikkonen. Molemmat vieraat totesivat aliupseereiden olevan merkittävä ja kasvava henkilöstöryhmä. Olemme jo suurin yksittäinen henkilöstöryhmä Puolustusvoimissa. Puolustusministeriltä kysyttiin myös oman työaikalakimme päivitystilanteesta. Vastaus ei varsinaisesti ketään yllättänyt. Tarvittavaa rahoitusta hankkeen käynnistämiseen ei ole näköpiirissä tällä vaalikaudella.

Puolustusvoimien työaikalakia ja työssäjaksamista käsiteltiin myös Eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Aliupseeriliitto teki puolustusvaliokunnalle kirjallisen lausunnon aiheesta ja pääluottamusmies Terho Eironen oli paikalla asiantuntijana. Asia keskustelutti vilkkaasti ja vaikuttaa siltä, että valiokunnalla on edelleen vahva halu edistää lain päivittämistä.

Aliupseeriliiton hallitus teki kaksi merkittävää henkilövalintaa syksyn aikana. Marit Lammes päätti luopua päätoimisen pääluottamusmiehen tehtävästä vuoden lopussa. Hänen tilalleen valittiin Tomi Malkamäki Ilmavoimista. Tomin jättämän Ilmavoimien pääluottamusmiehen tehtävät ottaa vastaan Jussi Niemi. Molemmat vaihdokset toteutuvat 1.1.2022. Onnittelen valittuja ja toivotan onnea ja menestystä tuleviin vaativiin tehtäviin!

Onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja palkittuja ja toivotan rauhaisaa joulun odotusta!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Muutoksia henkilöstöasioissa

    Pääesikunta valmistelee uutta normia aliupseereiden keskitetystä urasuunnittelusta. Tarkoitus on liittää aliupseerin ylimmän vaativuusluokan tehtävät keskitetyn urasuunnittelun piiriin. Toteutuessaan tämä toisi aliupseereille mahdollisuuden suunnitelmalliseen tehtäväkiertoon.

  • Meripalvelukokeilusta löytyi sopu

    Yksi pitkäaikainen projekti on saatu neuvottelupöydässä maaliin. Merivoimissa aloitetaan helmikuussa 2021 työaikakokeilu. Kokeilun tarkoitus on tukea työssä jaksamista sekä mahdollistaa operatiivisen työn teettäminen nykyistä mallia joustavammin.

  • Kohti sopimuksetonta tilaa

    Viime päivien aikana olemme saaneet uutisia useista työtaisteluilmoituksista. Vientiteollisuuden aloilla on neuvoteltu sopimuksista viime elokuusta alkaen. Sopuun ei ole päästy ja aloilla on oltu sopimuksettomassa tilassa marraskuulta.