Siirry sisältöön

Virkaehtosopimuskierros käynnistyi

Syksyllä 2019 alkanut työmarkkinakierros on osoittautunut juuri niin hankalaksi, kuin pahimmillaan pelättiin. Työtaisteluiltakaan ei ole vältytty. Työnantajaleiri on marssinut neuvottelupöytiin lukuisin heikennysesityksin.

Listalla ovat jälleen erilaiset lisät, arkipyhien työaikavaikutukset, sunnuntaikorvaukset. Lista on pitkä, tässä vain muutama esimerkki mainittuna. Tulee mieleen vuonna 2015 Juha Sipilän hallituksen pakkolakiesitykset. Niiden vaikutuksesta syntyi lopulta surullisen kuuluisa KIKY-sopimus. Tuon sopimuksen 24 tunnin työajan palkaton lisäys, on kivenä kengässä monella sopimusalalla.

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut alkoivat 15.1. Kyseessä oli vielä varsin yleisluonteinen tapaaminen eikä edes tavoitteita vaihdettu vielä. Tavoitteet niin palkansaajien kuin työnantajan toimesta esitellään 7.2 pidettävässä neuvottelussa. Tämän jälkeen olemme sitten viisaampia sen suhteen, millaisen suunnan neuvottelut saavat.

Pääsopijajärjestöt, JHL, JUKO ja PRO, menevät neuvotteluihin yhdessä sovituilla tavoitteilla. Tavoitteena on saada palkankorotukset, mitkä turvaavat ostovoiman kehitystä. Minimitasona pidetään Teknologiateollisuuden, tammikuun alussa solmittua ratkaisua. Sen kustannusvaikutus on kahden vuoden ajalle jaksoteltuna noin 3,3 %.

Aliupseeriliitolle on tärkeää saada myös virastoerä. Sen avulla voimme neuvotella oman sopimusalan tavoitteiden toteuttamisesta. Edustajakokouksen hyväksymiä tavoitteita on jonossa reilu parikymmentä kappaletta. Kaikkiin ei tälläkään kierroksella tule rahat riittämään. Lisäksi työnantaja pitäisi saada innostumaan näistä meidän tavoitteista. Työnsarkaa siis riittää. Positiivisena asiana voi todeta, että meillä paikallinen sopiminen on ollut arkipäivää jo pitkään. Siitä tässä virastoerässä on kysymys.

Luottamusmiesvaalit pidettiin vuoden 2019 lopulla. Onnittelut kaikille valituille, olitpa sitten luottamusmies tai varaluottamusmies.  Saatujen tulosten perusteella vaihtuvuutta on jonkin verran, edelleen jatkavia toimijoita myös. Vaikuttaa hyvältä. Organisaation kuuluu uudistua hallitusti. Tarvitaan osaavia konkareita ja uutta intoa uusien toimijoiden tuomana.

Uusi toimikausi polkaistaan käyntiin 1.3.2020, ensimmäinen koulutustilaisuus on yhteiset alueelliset päivät, joilla pyritään yhtenäistämään toimintamalleja heti kauden alussa. Samalla tarjoutuu mahdollisuus tutustua henkilöihin yli puolustushaara rajojen. Verkostoituminen on voimavara myös luottamusmiestyössä. Kannustan kaikkia valittuja osallistumaan ”kauden avaukseen”, kurssilla tavataan!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Kuvat: Petri Asikainen

  • Virastoeräratkaisu löytyi neuvotellen

    Meneillään olevaan sopimuskauteen liittyi yksi 1 %:n suuruinen virastoerä. Tämä on siis erä mistä sovitaan paikallisesti Puolustusministeriön, Pääesikunnan ja palkansaajajärjestöjen kesken. Pöydässä on aina yhteisiä, kaikkia Puolustusvoimien henkilöstöryhmiä koskevia asioita ja sopimusaloittain sovittavia kokonaisuuksia.

  • Tärkeitä päätöksiä

    Aliupseeriliitto teki tänä vuonna kaksi jäsentutkimusta. Toinen käsitteli työssäjaksamista ja toinen yleisemmin liiton toimintaa. Kyselyitä on analysoitu ja osin tämä työ on vielä kesken.

  • Vaalien jälkeistä havinaa ja Nato-integroitumista

    Kesän aikana on tapahtunut kaikenlaista. Maahan saatiin muodostettua hallitus ennätyspitkien neuvottelujen jälkeen. Hallitusohjelmassa on paljon hyviä asioita. Sen työmarkkinoita koskevat kirjaukset ovat kuitenkin kuin suoraan ”työnantajajärjestöjen toiveet” nimisestä kirjasta.