Siirry sisältöön

Edunvalvonnan ruuhka-aikaa

Edunvalvontarintaman ruuhka-aika on käsillä. Saimme joulukuussa työmme valmiiksi Puolustusvoimien työaikalakiryhmässä. Työ luovutetaan ministerille, jonka jälkeen sen sisältö on julkista tietoa.

Olen odotellut jo jonkin aikaa työn luovuttamista, mutta vielä ei ole tällaista tietoa Valtiovarainministeriöstä tullut. Toivottavasti luovuttaminen järjestyy pian. Saataisiin tämä projekti vihdoin maaliin.

Virkaehtosopimusneuvottelut ovat myös täydessä vauhdissa ja tahti vain kiihtyy, kun mennään kohti maaliskuun viimeistä päivää ja sopimuskauden loppua. Työmarkkinakevättä ovat värittäneet aika rajut työtaistelut. Retoriikka somekeskusteluissa on ollut paikoin jo hyvien tapojen vastaista. Toivottavasti Valtion sopimus syntyy ilman työtaisteluita tai edes niiden uhkaa. Työtaistelutoimet ovat aina se viimeinen keino eikä niiden jättämät arvet umpeudu hetkessä.

Kunhan tuo valtoin pääsopimus aikanaan syntyy, saamme todennäköisesti myös neuvoteltavaksi paikallisesti sovittavan virastoerän. Paikallinen sopiminen Puolustusvoimissa tarkoittaa järjestöjen ja Puolustusministeriön välisiä neuvotteluja. Myös Pääesikunta osallistuu näihin neuvotteluihin.

Näissä neuvotteluissa voimme kehittää oman hallinnonalan tarkentavia virkaehtosopimuksia ja palkkausjärjestelmiä. Järjestöillä on ollut jo jonkin aikaa yhteiset valmistelut käynnissä näitä neuvotteluja varten. Yhteistyöllä on voimaa myös puolustushallinnon neuvotteluissa.

Meripalveluksen palvelussuhteen ehtojen kehittäminen on ollut agendalla jo yli viisi vuotta. Asian käsittely on ollut varsin haastavaa ja polveilevaa. Erilaisia versioita asioiden kehittämiseksi ja mahdollisen kokeilun käynnistämiseksi on ollut lukuisia. Kunnianhimoisimmat hankkeet, joissa olisi myllätty koko järjestelmä, on haudattu.

Viimeiset kuukaudet on haettu pienempää, rajattua kokeilua. Näyttäisi siltä että tällainen kokeilu käynnistyy kesällä 2020 yhdessä laivueessa. Kokeilun sisällöstä tiedotetaan tarkemmin heti, yksityiskohdista on sovittu. Periaatteellinen sopu asiasta on jo olemassa. Nyt seuraavan kahden viikon aikana hiotaan soveltamisohjeet kuntoon. Kokeilussa haetaan kokemuksia ja malleja Merivoimien tulevaisuuden tarpeita varten. Toiminnan muodoissa huomioidaan myös tulevan Pohjanmaaluokan alusten käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Uusien luottamusmiesten toimikausi on alkanut 1.3. Luottamusmiespalvelut on edunvalvonnan tärkein tuote. Toivottavasti saamme jouhevasti kauden käyntiin ja uudet toimijat koulutettua mahdollisimman pian.

Keväisin terveisin

Jyrki Surkka

puheenjohtaja


  • Virastoeräneuvottelut jatkuvat

    Helteinen kesä alkaa olla vietetty ja syksyn eri asiakokonaisuuksien valmistelut on aloitettu. Tärkeimpänä kokonaisuutena ovat virastoeräneuvottelut. Ne alkavat 25.10 ja tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun 2019 loppuun mennessä.

  • Puolustusvoimien henkilöstömäärä ei riitä nykyvelvoitteisiin

    Puolustusvoimien henkilöstömäärä on laskenut 2000-luvulla noin 25 prosentilla, yli 16 000 henkilöstä 12 000 henkilöön. Viimeisin tuntuva leikkaus henkilöstömäärään tehtiin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä, kun puolustusvoimien henkilöstömäärää vähennettiin noin 2400 henkilöllä.

  • Edunvalvontarintamalta

    Varma syksyn merkki on budjettikäsittelyn alkaminen eduskunnassa. Valtion talousarvioesityksessä on maanpuolustuksen kannalta positiivisia elementtejä. Puolustusvoimien toimintamenot pysyvät jotakuinkin ennallaan, eli nykyinen toiminnan taso säilyy.