Siirry sisältöön

Talousarvioehdotuksessa leikkauksia henkilöstöön

Varma merkki lähestyvästä syksystä on Valtion tulo- ja menoarvion julkaiseminen. Tällä kertaa budjettiesitys vuodelle 2022 tarjoilee hallinnonalalle määrärahoja hankintoihin.

Puolustusvoimien henkilöstön osalta on sen sijaan luvassa vyön kiristystä. Esitys menee vielä Valtioneuvoston käsittelyyn budjettiriiheen, missä tehtyyn ehdotukseen saattaa tulla muutoksia.

Julkaistu ehdotus leikkaa henkilöstön määrää noin 220 henkilötyövuotta. Leikkaukset kohdistuvat pääosin sopimussotilaisiin ja muihin määräaikaisiin tehtäviin. Suuri osa näistä tehtävistä on rahoitettu elvytysrahalla, koronapandemian hoitoon liittyen. Jos leikkaus toteutuu suunnitellussa laajuudessa, vaikutukset henkilöstön työkuormaan ja jaksamiseen tulevat olemaan merkittäviä. Sopimussotilaiden vähentäminen heikentää myös nuorison työllistymismahdollisuuksia ja Puolustusvoimien rekrytointia aliupseerin virkoihin.

Julkisen talouden säästövelvoite leikkaa Puolustusvoimien toimintamenoja 4,8 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmaan kirjattu Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanon maltillinen kasvattaminen näyttäisi sisältyvän budjettiehdotukseen. Määrä on kuitenkin riittämätön tukemaan työssäjaksamista ja tasaamaan ylikuormitusta joissain tehtävissä. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä lisäämään määrärahoja niin että vakituisen henkilöstön määrää kasvatettaisiin edelleen. Vain tällä voidaan saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia työssäjaksamisen haasteisiin.

Puolustusministeriö ehdottaa muutosta budjettiin sopimussotilaiden palkkaamiseksi yhteensä 85 henkilötyövuoden verran. Aliupseeriliitto pitää ehdotusta hyvänä vallitsevassa tilanteessa.

Aliupseeriliitto käynnisti työssäjaksamiseen liittyvän kyselyn jäsenilleen kesäkuussa. Kyselyllä halutaan suoraan tietoa kentältä. Tätä tietoa käytämme sitten eri neuvottelu- ja yhteistoimintatilanteissa työnantajan kanssa. Kysely löytyy vielä muutaman päivän jäsensivuilta, käy vastaamassa, jos et vielä ole asiaa hoitanut. Tiedotamme myös jäsenistöä kyselyn tuloksista, kunhan ne on analysoitu.

Aliupseeriliitto on joutunut muun yhteiskunnan tavoin sopeuttamaan toimintaansa koronavirusepidemian vuoksi. Viimeisin toimenpide, joka jouduttiin tekemään, oli jäsentapahtuman siirtäminen noin vuodella eteenpäin. Toivottavasti saamme järjestettyä konsertin syyskuussa 2022. Tiedotamme asiasta lisää, kun tilanne selkiytyy. Edunvalvontakoulutukset ja hallinnon kokoukset järjestetään syksyllä suunnitellusti. Olemme valmistautuneet järjestämään tilaisuudet läsnä tai etänä. Toimimme siis tilanteen mukaan.


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto ry

  • Kohti kiireistä syksyä

    Lomat on vietetty ja akut ladattu syksyn koitoksia varten. Puolustusvoimien johdossa tapahtui merkittäviä muutoksia kun komentaja ja pääesikunnanpäällikkö vaihtuivat 1.8. Kenraali Kivinen on jo ennättänyt toteamaan asian, jonka me varsin hyvin tiedämme: henkilöstön määrä on liian vähäinen.

  • Uusi vuosi alkaa neuvotellen

    Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin ja samoin keskustason neuvottelut Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta.

  • Muutoksen aika

    Aliupseeriliitossa alkoi muutoksen aika, kun puheenjohtaja Mika Oranen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tähtäävänsä uusiin haasteisiin. Orasen aikana tehtiin paljon liiton toimintaa kehittäviä ja toiminnan tehokkuutta parantavia toimia, jotka jäävät osaksi myös tulevaisuuden toimintaa.