Siirry sisältöön

Talousarvioehdotuksessa leikkauksia henkilöstöön

Varma merkki lähestyvästä syksystä on Valtion tulo- ja menoarvion julkaiseminen. Tällä kertaa budjettiesitys vuodelle 2022 tarjoilee hallinnonalalle määrärahoja hankintoihin.

Puolustusvoimien henkilöstön osalta on sen sijaan luvassa vyön kiristystä. Esitys menee vielä Valtioneuvoston käsittelyyn budjettiriiheen, missä tehtyyn ehdotukseen saattaa tulla muutoksia.

Julkaistu ehdotus leikkaa henkilöstön määrää noin 220 henkilötyövuotta. Leikkaukset kohdistuvat pääosin sopimussotilaisiin ja muihin määräaikaisiin tehtäviin. Suuri osa näistä tehtävistä on rahoitettu elvytysrahalla, koronapandemian hoitoon liittyen. Jos leikkaus toteutuu suunnitellussa laajuudessa, vaikutukset henkilöstön työkuormaan ja jaksamiseen tulevat olemaan merkittäviä. Sopimussotilaiden vähentäminen heikentää myös nuorison työllistymismahdollisuuksia ja Puolustusvoimien rekrytointia aliupseerin virkoihin.

Julkisen talouden säästövelvoite leikkaa Puolustusvoimien toimintamenoja 4,8 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmaan kirjattu Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanon maltillinen kasvattaminen näyttäisi sisältyvän budjettiehdotukseen. Määrä on kuitenkin riittämätön tukemaan työssäjaksamista ja tasaamaan ylikuormitusta joissain tehtävissä. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä lisäämään määrärahoja niin että vakituisen henkilöstön määrää kasvatettaisiin edelleen. Vain tällä voidaan saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia työssäjaksamisen haasteisiin.

Puolustusministeriö ehdottaa muutosta budjettiin sopimussotilaiden palkkaamiseksi yhteensä 85 henkilötyövuoden verran. Aliupseeriliitto pitää ehdotusta hyvänä vallitsevassa tilanteessa.

Aliupseeriliitto käynnisti työssäjaksamiseen liittyvän kyselyn jäsenilleen kesäkuussa. Kyselyllä halutaan suoraan tietoa kentältä. Tätä tietoa käytämme sitten eri neuvottelu- ja yhteistoimintatilanteissa työnantajan kanssa. Kysely löytyy vielä muutaman päivän jäsensivuilta, käy vastaamassa, jos et vielä ole asiaa hoitanut. Tiedotamme myös jäsenistöä kyselyn tuloksista, kunhan ne on analysoitu.

Aliupseeriliitto on joutunut muun yhteiskunnan tavoin sopeuttamaan toimintaansa koronavirusepidemian vuoksi. Viimeisin toimenpide, joka jouduttiin tekemään, oli jäsentapahtuman siirtäminen noin vuodella eteenpäin. Toivottavasti saamme järjestettyä konsertin syyskuussa 2022. Tiedotamme asiasta lisää, kun tilanne selkiytyy. Edunvalvontakoulutukset ja hallinnon kokoukset järjestetään syksyllä suunnitellusti. Olemme valmistautuneet järjestämään tilaisuudet läsnä tai etänä. Toimimme siis tilanteen mukaan.


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto ry

  • Toimintakulttuurissa on valuvika

    Aliupseeriliitto kysyi jäseniltään kesän 2021 aikana työn tekemiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tulokset olivat monilta osin odotettuja. Sotilaalliset harjoitukset ja meripalvelus kuormittavat. Pitkät työsidonnaisuudet ovat edelleen arkipäivää, vaikka paremmalla suunnittelulla on saatu aikaan myös parannusta.

  • Yllätysten vuosi

    Vuosi 2022 lähenee loppuaan. Vuosi on ollut yllätyksellinen. Kuka olisi uskaltanut ennustaa, että ajaudumme tilanteeseen missä suvereenin eurooppalaisen valtion kimppuun hyökätään suurella voimalla, tarkoituksena miehittää se ja vaihtaa laillisesti vallassa oleva hallinto.

  • Virastoeräneuvotteluja ja soveltamiskysymyksiä

    Uusi vuosi ja uudet kujeet, niin sanotaan. Valitettavasti alkanut vuosi ei ole karkottanut meitä riivaavaa pandemiaa. Näyttää siltä, että poikkeusolot jatkuvat enemmän tai vähemmän myös alkaneen vuoden loppuun saakka, ainakin joiltain osin.