Siirry sisältöön

Uusi vuosi alkaa neuvotellen

Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin ja samoin keskustason neuvottelut Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta.

Neuvotteluista ja siellä esillä olevista tavoitteista ei ole yksityiskohtaista tietoa. Sen verran on kuitenkin tiedossa, että palkansaajapuolen tavoite on ostovoimaa parantava palkkaratkaisu yleiskorotuspainotteisesti. Myös virastoerää tavoitellaan ja toivottavasti sellainen myös saadaan. Siitä sitten pääsemme neuvottelemaan Puolustusministeriön kanssa omien tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämisestä. Pääsopijoiden pöydässä on myös perhevapaauudistuksen tuomia asiakokonaisuuksia. Perinteisesti myös jaksotyön kehittäminen työaikamuotona on pöydällä.

Valmista pitäisi syntyä ennen helmikuun loppua. Vanhat sopimukset ovat voimassa sinne asti. Sopimuskauden pituudeksi arvellaan noin kahta vuotta. Nähtäväksi jää, milloin mahdollisen virastoerän aika on ja milloin siitä neuvotellaan.

Merivoimissa on kokeiltu rajatusti uudenlaista mallia meripalveluksen työajoista valmiusaluksilla. Väliraportin mukaan kokemukset ovat voittopuolisesti positiivisia. Kokeilu on koostunut kuuden viikon työaika jaksojen suunnittelusta sekä valmiusvuoron jälkeen annettavasta vapaasta. Olemme aloittaneet Puolustusministeriön johdolla neuvottelut mahdollisista sopimusmuutoksista. Keskustelut ovat osoittautuneet varsin haastavaksi. Tällaisenaan kokeilussa olleet menetelmät eivät näyttäisi toteutuvan jatkossa. Odottelemme näinä päivinä työnantajan kirjallista ehdotusta sopimusmuutoksista. Muodostamme kantamme, kun esitys on tullut. Pelkään pahoin, että tarjous litistyy pannukakuksi. Saattaa olla, että kakussa olleet rusinatkin on poimittu parempiin suihin matkan varrella.

Oikeudellisten tapausten määrä on ollut tasaisessa nousussa jo joitain vuosia. Näin uskallan väittää liittoon tulevien oikeudellisen avun pyyntöjen perusteella. Eräiden asiantuntijoiden mielestä Puolustusvoimissa päätyy esitutkintaan asioita varsin helposti. Muutamat julkisuuteen päätyneet ikävät tapaukset ovat saaneet organisaation varpailleen.

Oikeusoppineiden piirissä on katseltu huolestuneena tätä suuntausta, missä ainoa tapa selvittää asioita on esitutkinta. Tutkinnan kohteena oleminen on aina virkamiehelle vakava paikka. Tutkinnat tuppaavat venymään ja näiden kestäessä henkilö on ikään kuin ”pidossa”. Uralla eteneminen, ylentämiset ja palkitsemiset ovat jäissä.

Puolustusvoimat tutkii lähtökohtaisesti itse talon sisäiset rikosepäilyt. Siviilipuolella tapauksia tutkii poliisi, ja osa jutuista jää esiselvitysvaiheen jälkeen silleensä. Varsinaiseen esitutkintaan ei siis ryhdytä ollenkaan. Olisiko meilläkin virastossa mietittävä tämän esitutkintaa lievemmän keinon käyttämistä ennen varsinaisen tutkinnan aloittamista? Virkamiehen kannalta asia olisi selvä parannus eikä ”löysään hirteen” joutuisi välttämättä ollenkaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että tutkinnan kohteena oleva on syytön, kunnes toisin todistetaan. Täsmennykseksi on paikallaan todeta, että on ehdottoman tärkeää, että väärinkäytöksiin ja mahdollisiin lain rikkomisiin puututaan. Nostin vain esille niitä epäkohtia, mitä tutkinnan kohteeksi joutunut ja myöhemmin syyttömäksi todettu virkamies kohtaa.


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto ry

  • Henkilöstöasioiden karumpi arki

    Puolustusvoimissa eri henkilöstöön kohdentuvat järjestelmät ovat laajasti käytössä ja ne toimivat järjestelmätasolla pääosin hyvin. Kehityskeskustelut, henkilöstöhallinto, eri osallistumisjärjestelmät ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen palkkausjärjestelmineen on ohjeistettu ja organisoitu perusteellisesti.

  • Virastoeräneuvottelut jatkuvat

    Helteinen kesä alkaa olla vietetty ja syksyn eri asiakokonaisuuksien valmistelut on aloitettu. Tärkeimpänä kokonaisuutena ovat virastoeräneuvottelut. Ne alkavat 25.10 ja tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun 2019 loppuun mennessä.

  • Henkilöstön määrä kasvaa

    Pääesikunta on päättänyt kuinka 100 uutta tehtävää jaetaan Puolustusvoimissa. Näistä tehtävistä 80 on aliupseerin tehtäviä. Toivottavasti rekrytointi saadaan käyntiin nopeasti ja uudet henkilöt tehtäviinsä.