Siirry sisältöön

Aliupseeri – äänestäjä – kuntapäättäjä

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeää. Miksi niin? Siksi, että kuntapolitiikassa päätetään tavallisten perheiden arkisista asioista: tonteista, kouluista, päiväkodeista, nuorisotoiminnasta, kulttuuritarjonnasta, liikunta- ja harrastetoiminnasta sekä kuntapalveluista ja elinympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Äänestämisessä on kysymys oman elämänsä edunvalvonnasta.

Kunnan ylin päättävä elin on asukkaiden valitsema valtuusto. Niihin valitaan edustajat kuntavaaleissa, jotka ovat kuluvan vuoden huhtikuun alussa. Kuntavaalit tarjoavat kuntalaisille kanavan vaikuttaa omaa elämäänsä ja arkeaan koskeviin kysymyksiin. Vaikka julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille vuoden 2019 alusta, kunnissa päätetään jatkossakin laajasti sen asukkaita koskevista asioista.

Kunnallisessa päätöksenteossa tulisi olla mahdollisimman monta palkansaajataustaista päättäjää ryhmän intressejä valvomassa. Aliupseeriliiton helmikuussa vahvistettavassa yhteiskuntavaikuttamisen ohjelmassa liitto suosittaa jäsentensä osallistumista aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Konkreettisesti tämä nyt tapahtuisi asettumalla kunnallisvaaliehdokkaaksi omassa kotikunnassaan. Huhtikuun kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 28.2.2017, joten aikaa tälle harkinnalle on vielä runsaasti.

Sotilaiden ja poliittisen toiminnan suhde kärsii Suomessa 100 vuotista krapulaa. Sanapari, joka liittää nämä kaksi asiaa yhteen on usein ei saa, on kielletty tai tulee välttää. Rikoslain luvaton poliittinen toiminta koskee kuitenkin vain jäsenyyttä puolueessa tai vastaavassa poliittisessa yhdistyksessä. Puolustusvoimat pyrkii luomaan ilmapiirin ja vaikutelman, jossa kaikki sotilaiden yhteiskunnallinen ja poliittinen aktiivisuus olisi jotenkin kyseenalaista. Uusin yritys tästä on onneton Yleisen palvelusohjesäännön uudistus, jota puolustusvoimien asessori joutui omalla ohjeellaan korjailemaan. Mitään esteitä sotilaan ehdolle asettumiselle ja kunnallispoliittiselle toiminnalle sitoutumattomana ei siis ole.

Sotilas on kansalainen univormussa.  


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Uusi vuosi alkaa neuvotellen

    Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin ja samoin keskustason neuvottelut Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta.

  • Odottavin tunnelmin kohti vuoden vaihdetta

    Syksy on saapunut ja tuonut tullessaan monenlaiset kiireet. Aliupseeriliiton edustajakokous pidetään Kouvolassa 9-10.11. Kymenlaakson Aliupseerit ry on Aliupseeriliiton jäsenyhdistys ja on hienoa jalkautua heidän tontilleen kokoustamaan.

  • Resursseja – tarpeeksi vai ei

    Vuoden 2020 budjetti ei suuria yllätyksiä hallinnonalalle tarjonnut. Puolustusvoimien materiaalihankkeisiin on osoitettu odotetusti hyvin resursseja. Tämä on ehdottomasti hyvä asia ja turvaa maamme puolustuskykyä pitkälle tulevaisuuteen.