Siirry sisältöön

Virastoeräratkaisu löytyi neuvotellen

Meneillään olevaan sopimuskauteen liittyi yksi 1 %:n suuruinen virastoerä. Tämä on siis erä mistä sovitaan paikallisesti Puolustusministeriön, Pääesikunnan ja palkansaajajärjestöjen kesken. Pöydässä on aina yhteisiä, kaikkia Puolustusvoimien henkilöstöryhmiä koskevia asioita ja sopimusaloittain sovittavia kokonaisuuksia.

Nyt saavutettu neuvottelutulos parantaa merkittävästi aliupseereiden aloituspalkkausta. Palkkataulukoissa noin 10 vuotta olleet B-maksuluokat poistetaan. Ne syntyivät aikoinaan kannustimeksi lähteä koulutukseen. Nykyään perusopintoihin lähdetään lähes poikkeuksetta heti palveluksen alkumetreillä. Näin ollen B-luokille ei ole enää samanlaista tarvetta mihin ne aiemmin syntyivät.

Samalla saamme poistettua yhden väliinputoajien joukon, AU-palkkausjärjestelmän piirissä olevat siviilimekaanikot Ilmavoimissa. He eivät usein edes päässeet aliupseereille tarkoitettuun koulutukseen eivätkä näin ollen saaneet B-luokkaa maksuun.

Jatkoimme johdonmukaisesti palkkataulukon kehittämistä vaativimpien tehtävien osalta. Kirjasimme allekirjoittamispöytäkirjaan tarpeen tarkastella vaativimpia tehtäviä suurennuslasilla, uuden vaativuusluokka AU9:n avaamiseksi tulevaisuudessa. Nyt siihen ei vielä ollut työnantajan mukaan tarvetta. Me olimme asiasta erimieltä. Rohkeita tekoja on parempi tehdä ajassa, vaikka hieman etuajassa kuin ihmetellä jälkikäteen, kuinka pato murtuu kovin voimakkaasti. AU8:n avaaminen olisi pitänyt tehdä jo vuosia aiemmin kuin se tehtiin vuonna 2019. Tästä selvänä osoituksena voidaan pitää tehtävien määrän kaksinkertaistumista kahdessa vuodessa.

Saimme myös korjattua muutamia valuvikoja erilaisista lisäjärjestelmistä, emme tosin kaikkia. Töitä siis jää myös tuleville kierroksille. Vaikka varallisuus oli verrattain suuri, ei rahaa riittänyt kuitenkaan kaikkeen. Syntynyt sopimusratkaisu on kompromissi, siinä kohtaavat liittomme ja työnantajan tavoitteet osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Neuvotteluprosessi aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyllä, niinpä olisi voinut olettaa neuvottelutuloksen syntyvän jouhevasti heti helmikuun aikana. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan prosessi eteni aika verkkaisesti ihan kalkkiviivoille saakka. Kaikkiaan voin olla tyytyväinen saavutettuun tulokseen sekä neuvotteluissa vallinneeseen henkeen. Me eri järjestöjen edustajat pidimme koko prosessin ajan säännöllisesti yhteyttä ja esitimme kaikki yhteisen pöydän tavoitteet yhtenä rintamana. Yhteistyö sujui mainiosti ja on todettava, että yhteistyössä on voimaa myös tulevaisuudessa. Virkaehtosopimuksen voimassaolo päättyy keväällä 2022. Siellä odottavat jälleen uudet neuvottelut. Näin uskon haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

>> Syntyneestä sopimuksesta voitte lukea tässä lehdessä olevasta artikkelista.

Tapasimme Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön Teams-palaverin merkeissä. Tapaamisessa käsiteltiin laajasti henkilöstöryhmämme asioita. Voin olla hyvin luottavainen aliupseeriston tulevaisuuden suhteen. Meillä on merkittävä rooli Puolustusvoimien tärkeimmän voimavaran, henkilöstön suurimpana yksittäisenä ryhmänä myös tulevaisuudessa. Henkilöstöpäällikön ajatuksia lisää tässä lehdessä haastattelun muodossa.

Aurinkoista alkavaa kevättä ja oikein hyvää pääsiäistä!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

  • Odottavin tunnelmin kohti vuoden vaihdetta

    Syksy on saapunut ja tuonut tullessaan monenlaiset kiireet. Aliupseeriliiton edustajakokous pidetään Kouvolassa 9-10.11. Kymenlaakson Aliupseerit ry on Aliupseeriliiton jäsenyhdistys ja on hienoa jalkautua heidän tontilleen kokoustamaan.

  • Henkilöstön määrä kasvaa

    Pääesikunta on päättänyt kuinka 100 uutta tehtävää jaetaan Puolustusvoimissa. Näistä tehtävistä 80 on aliupseerin tehtäviä. Toivottavasti rekrytointi saadaan käyntiin nopeasti ja uudet henkilöt tehtäviinsä.

  • Virkaehtosopimuskierros käynnistyi

    Syksyllä 2019 alkanut työmarkkinakierros on osoittautunut juuri niin hankalaksi, kuin pahimmillaan pelättiin. Työtaisteluiltakaan ei ole vältytty. Työnantajaleiri on marssinut neuvottelupöytiin lukuisin heikennysesityksin.