Siirry sisältöön

Työrauhaa ja nousevia ansioita

Valtion virkaehtosopimus saatiin sovittua ja työrauha on taattu 28.2.2025 saakka. Neuvottelut käytiin epävakaassa työmarkkinatilanteessa. Eri aloilla oli käynnissä lukuisia työtaistelu-uhkia ja taisteluita. Näistä muista pöydistä tuli vaikutuksia myös valtion neuvotteluihin.

Palkankorotusten osalta tilanne oli varsin haastava. Ostovoima heikkenee vauhdilla eikä inflaation suuruiset korotukset olleet realismia. Mielestäni saavutettu tulos on kelvollinen. Sanoisin ettei parempaa ollut tässä hetkessä saatavilla. Sovittujen palkankorotusten lisäksi sopimuksessa on myös muuta rahan arvoista. Tällaisia ovat erityisesti perhevapaiden määrän nostaminen merkittävästi, huhtikuussa maksettava kertaerä ja teksteihin tulevat muutokset. Kertaerän kustannusvaikutus lienee siellä 1 %:n tietämissä. Tämä nostaa jo sellaisenaan ensimmäisen vuoden palkankorotusten arvoa.

Edessämme on vielä neuvottelut Puolustusministeriön kanssa. Siellä katsotaan vielä läpi kaikki sovitut asiat ja kuinka ne heijastetaan omiin sopimuksiimme. Varsinaiset virastoeräneuvottelut käydään syksyllä 2023.

Yleiskorotuspainotteinen palkkaratkaisu on mielestäni oikea tähän hetkeen. Mahdollisimman suurilla yleiskorotuksilla turvataan kaikkien virkamiesten ostovoimaa. Vaikka inflaation suuruisiin korotuksiin ei nyt päästy, kestää valtion palkkaratkaisu hyvin vertailua muihin tehtyihin ratkaisuihin teollisuudessa ja vaikkapa satamissa.

Sopimusratkaisua esitellään tarkemmin tämän lehden pääjutussa.

Eduskuntavaalit ovat jo nurkan takana. Aliupseeriliitto on pysytellyt edelleen korostetun sitoutumattomana organisaationa. Emme ole lähteneet edelleenkään tukemaan mitään puoluetta tai yksittäistä ehdokasta vaaleissa. Merkillepantavaa on, että lähes kaikilla näyttää olevan nyt haluja asemoitua sotilaallisen maanpuolustuksen puolesta puhujaksi. Toivottavasti niin on myös vaalien jälkeen. Kovin usein on käynyt niin että vaalilupaus toisensa jälkeen unohtuu, viimeistään hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

Seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava riittävät resurssit Puolustusvoimien henkilöstön lisäämiseksi. 1000 uutta tehtävää hallituskauden aikana on hyvä alku. Näistä valtaosa kentälle, suorittavaan portaaseen. Puolustusvoimiin tarvitaan lisää väkeä, kaikkiin henkilöstöryhmiin. Hallitusohjelmaan on kirjattava myös Puolustusvoimia koskevan oman työaikalain päivittäminen vastaamaan 2020-luvun työelämää.

Olen huolestuneena seurannut työnantajan keskustelunavauksia, joilla pikemminkin pyritään löysäämään työaikasuojelua kuin parantamaan sitä. Tämä ei ole vastaus tulevien vuosikymmenien haasteisiin työvoiman saatavuudesta ja henkilöstön palveluksessa pysyttämisessä. Palvelussuhde on kokonaisuus, missä työolosuhteiden, perhe-elämän ja työsuhteen ehtojen on muodostettava houkutteleva kokonaisuus. Tästä meillä ammattiliitoilla ja työnantajalla on velvollisuus huolehtia!

Muistakaa käyttää äänioikeuttanne vaaleissa. Jokainen ääni on merkittävä!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Kohti arvoituksellista syksyä

    Jäädessäni vuosilomalle kesäkuun lopulla vaikutti siltä, että vitsaus nimeltä Korona olisi vähintään lyöty kanveesiin ja luvun lasku aloitettu. Nyt voimme kuitenkin todeta, että sitkeä on pirulainen.

  • Ylimääräisen edustajakokouksen jälkeistä aikaa

    Kiitän lämpimästi saamastani luottamuksesta aliupseeriliiton puheenjohtajan vaalissa. Liitossamme ei ole ollut vuosikausiin puheenjohtajan vaalissa useita ehdokkaita. Nyt ehdolle asettui neljä kokenutta ja osaavaa ehdokasta. Useamman ehdokkaan mielenkiinto tärkeää tehtävää kohtaan on mielestäni osoitus siitä, että kentällä aletaan aktivoitumaan yhteisten asioiden hoitoon.

  • Virkaehtosopimuskierros käynnistyi

    Syksyllä 2019 alkanut työmarkkinakierros on osoittautunut juuri niin hankalaksi, kuin pahimmillaan pelättiin. Työtaisteluiltakaan ei ole vältytty. Työnantajaleiri on marssinut neuvottelupöytiin lukuisin heikennysesityksin.