Siirry sisältöön

Kohti arvoituksellista syksyä

Jäädessäni vuosilomalle kesäkuun lopulla vaikutti siltä, että vitsaus nimeltä Korona olisi vähintään lyöty kanveesiin ja luvun lasku aloitettu. Nyt voimme kuitenkin todeta, että sitkeä on pirulainen.

Korona yrittää vahvasti vielä ylös vaikka toisin toivottiin. Alkavan syyskauden osalta on hankala ennustaa, kuinka yhteiskuntamme joutuu reagoimaan pandemian vuoksi. Sotilaina olemme tottuneet nopeisiin muuttuviin tilanteisiin. Niitä taitaa olla edessä myös Covid 19 -vastustajan toimesta.

Aliupseeriliitossa valmistellaan jo kovaa vauhtia syksyn eri tapahtumia. Näistä merkittävin on edustajakokous Kouvolassa 4. – 5.11. Pyrimme huomioimaan kaikissa liiton tilaisuuksissa mahdollisimman hyvin viranomaisten suositukset ja ohjeet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Teemme tilaisuuksista niin turvallisia kuin se on mahdollista käytettävissä olevin keinoin.  Ison vastuun kantaa myös jokainen tilaisuuksiin osallistuva jäsen. Omaa oloa on tarkkailtava, pienienkin oireiden ilmaantuessa on uskallettava tehdä päätös jäädä kotiin. Tämä koskee ihan kaikkea toimintaa, niin kotona töissä, harrastuksissa ja liiton toiminnassa. Meillä on myös jatkuva seuranta tilanteen kehittymisestä ja perumme tarvittaessa tilaisuuksia varsin matalalla kynnyksellä.

Myös Aliupseeriliiton AY-koulutusta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen. Verkkoa oppimisympäristönä on hyödynnetty. Tämän hetken suunnitelmana on kuitenkin myös lähiopetuksen palauttaminen ohjelmistoon.

Elämää on pandemiasta huolimatta jatkettava ja hallintojen toiminta on sopeutettava uuteen tilanteeseen. Liiton ja yhdistysten säännöt ja voimassa oleva lainsäädäntö antavat ne reunaehdot, joihin järjestelmämme taipuu.

Virastoeräneuvottelut on sovittu aloitettavan syksyn aikana. Tarkempi aikataulu sovittaneen lähiaikoina. Valtion virkaehtosopimusratkaisun myötä meillä on hyvä neuvottelutilanne käsillä. Varallisuus, jolla voidaan sopia virastokohtaisia ratkaisuja, on mielestäni hyvän kokoinen. Valmistautuminen neuvotteluihin on meneillään täällä toimistolla. Valmista pitäisi olla vuoden 2021 alkupuoliskolla. Aikaa neuvotteluun on siis riittävästi. Oma toiveeni on, että neuvotteluja päästäisiin käymään kasvokkain. Silloin vuorovaikutus ja keskustelujen syvällisyys ovat aivan eri tasolla kuin etäneuvotteluissa. Tarvittaessa homma hoituu toki kevään malliin myös verkossa.

Kirjoitin keväällä toiveikkaasti ikuisuusprojektin, meripalvelukokeilun mahdollisesta aloittamisesta kesällä. Valitettavasti hanke ajautui karille juhannuksen tienoilla. Nähtäväksi jää, vieläkö vuodot saadaan paikattua ja purjehdusta kohden maalia jatkaa. Asiaa käsitellään etäkokouksessa puolustusministeriön neuvottelujärjestelmässä 14.8. Kerromme tuloksista, kunhan kerrottavaa on.


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Ylimääräisen edustajakokouksen jälkeistä aikaa

    Kiitän lämpimästi saamastani luottamuksesta aliupseeriliiton puheenjohtajan vaalissa. Liitossamme ei ole ollut vuosikausiin puheenjohtajan vaalissa useita ehdokkaita. Nyt ehdolle asettui neljä kokenutta ja osaavaa ehdokasta. Useamman ehdokkaan mielenkiinto tärkeää tehtävää kohtaan on mielestäni osoitus siitä, että kentällä aletaan aktivoitumaan yhteisten asioiden hoitoon.

  • Puolustusvoimien tulee kunnioittaa sopimuksia

    Puolustusvoimien taloudellinen kurimus ei ole uusia asia. Yhteistä menneille huonoille ajoille on ollut, että säästöjen aikaansaamiseksi puolustusvoimat on ryhtynyt kiristämään sopimusten soveltamiskäytäntöjä.

  • Vaalikevät linjaa maanpuolustuksen suuntaa

    Eduskuntavaaleissa valitaan taas päättäjät seuraavan neljän vuoden ajaksi. Vaaleilla valitut kansanedustajat tekevät merkittäviä päätöksiä maanpuolustuksen kannalta.