Siirry sisältöön

MPK:n tehtävät muuttuvat

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistettiin tänä vuonna. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2020. Muutoksen myötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) aikaisemmin antama sotilaallinen koulutus siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi.

Eduskunnan tavoitteena oli uudistuksella kehittää MPK:ta organisaationa, joka antaa poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.  Sen tehtävänä on myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen.

MPK:n koulutuksesta halutaan kehittää nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta. Vapaaehtoisille reserviläisille tarjotaan jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet opetella yksittäisen sotilaan perustaitoja ja hankkia uutta osaamista. Kouluttautumalla vapaaehtoisesti reserviläinen voi sijoittua poikkeusolojen eri tehtäviin Puolustusvoimien joukoissa. Jatkossa vapaaehtoisten osaamista ja aktiivisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän Puolustusvoimien antaman koulutuksen tukemisessa.

MPK:n julkisia hallintotehtäviä ovat:

 1. järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja toimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta
 2. kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa
 3. ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
 4. kehittää tutustumistoiminnan kautta nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen

Uusia tehtäviä aliupseereille

Pääesikunnan henkilöstöosasto on kohdentanut maavoimiin uusia tehtäviä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kokonaisvaltainen johtaminen ja koordinointi on annettu tehtäväksi Maavoimien esikunnalle. Maavoimien esikunnan tehtävänä on muun muassa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaus, toimialan päätehtävien valmistelu ja tulosten raportointi, osallistuminen asevelvollisten koulutusjärjestelmän kokonaiskehittämiseen. Maavoimien esikunta määrittää koulutukselle SA-vaatimukset

Vapaaehtoisen koulutuksen uudelleenjärjestelyt tuovat uusia tehtäviä ja urapolkuja aliupseereille.  Maavoimien esikunnan näkemyksen mukaan aliupseerit voivat tulevaisuudessa toimia asevelvollisuus-sektorin eri tehtävissä aluetoimistoissa ja joukko-osastojen esikuntien koulutusosastoilla. Uudet tehtävät sisältävät muun muassa kouluttajana ja vääpelinä toimimista vapaaehtoisissa harjoituksissa, harjoituksen tuen järjestelyistä vastaamista sekä toimimista kertausharjoitusvääpelinä.


Riku Rissanen

Pääluottamusmies

Maavoimat

 • Neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerästä

  Neuvottelutulos virastoerän kohdentamisesta on saavutettu. Virastoeräneuvottelut käytiin Aliupseeriliiton, pääesikunnan ja puolustusministeriön välillä. Neuvottelujen lähtökohtana on aina Valtiovarainministeriön neuvottelumääräys. Siinä määritellään sopimusvarallisuuden kohdentamisen päälinjat.

 • Suomi haki Naton jäsenyyttä

  Suomen turvallisuusympäristö muuttui merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tämän takia valtioneuvosto esitti Suomen eduskunnalle 15.5.2022, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä.

 • Reservin ylivääpeli MTS:n johtoon

  Reservin ylivääpeli, SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen valittiin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) puheenjohtajaksi kaudelle 2019 – 2023. Tuleva kausi on täynnä kokonaisturvallisuuden kannalta kiinnostavia teemoja ja tapahtumia.