Siirry sisältöön

Päätöksen taustalla jäsenten asiat

Edustajakokous on nimensä mukaisesti edustuksellinen tilaisuus, jonne paikallisyhdistykset voivat lähettää edustajiaan edustamaan yhdistysten jäsenkenttää. Yhdistykset päättävät vuosikokouksissaan keitä edustajakokoukseen lähetetään ja yksittäisen jäsenen kannalta on tärkeää olla vaikuttamassa henkilövalintoihin.

Aliupseeriliiton ylintä päätäntävaltaa käyttävä edustajakokous järjestettiin Helsingissä 6.-7.11.2019. Edustajakokouksessa käsitellään vuosittain liiton talouden tunnuslukuja, henkilövalintoja sekä määritetään toiminnan tulevien vuosien suuntalinjat.

Yhdistysten edustajat hyväksyivät kokouksessa Aliupseeriliiton strategian vuosille 2020 – 2023. Strategia on luotu liiton hallituksen, luottamusmiesorganisaation ja yhdistysorganisaation toimintaympäristöstä tekemien havaintojen sekä toimintaympäristön muutosarvioiden pohjalta. Strategian pyrkii ohjaamaan toimintaa siten, että jäsen saa parhaan palvelun kaikissa olosuhteissa. Tilannekuvan kartoittamisessa ja strategian suunnittelussa merkittävintä on ollut vuoropuhelu jäsenten ja aktiivitoimijoiden välillä.

Konkreettisin yksittäistä jäsentä mahdollisesti koskettava asiakokonaisuus oli uusien sopimustavoite-esitysten käsittely. Paikallisyhdistykset ovat lähettäneet jäsenistöltä saatuja palvelussuhteisiin liittyviä kehitysideoita Aliupseeriliiton hallinnon käsittelyyn. Hallitus on antanut esityksiin omat kannanotot ja edustajakokous on esitykset nyt käsitellyt. Hyväksytyt tavoitteet lisätään Aliupseeriliiton tavoitelistaan, jossa ennestään on sellaisia tavoitteita, joita ei edellisillä sopimuskierroksilla ole kyetty toteuttamaan. Riippuen sopimuskierrosten antamista neuvottelumahdollisuuksista voi osa tavoitteista konkretisoitua jäsenelle hyvinkin nopeasti, jopa tulevan vuoden aikana. Toisaalta hyvin usein on myös varauduttava siihen, että muutosten toteutus vie aikaa, usein jopa vuosia.

Kaiken toiminnan kehittämisen takana on yksilön rohkeus kertoa oma mielipiteensä ja kehitysajatuksensa. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen ja päätös sen kertomisesta ammattijärjestön toimijoille on kaiken perusta. Yksittäisen jäsenen ei tarvitse osata kirjoittaa valmista sopimustekstiä, sillä se muotoutuu ajatuksen edetessä paikallisyhdistyksestä, Aliupseeriliiton hallitukseen, edustajakokouksen esityslistalle ja edelleen sopimusneuvotteluihin. Parhaimmillaan liiton päätöksenteko palvelee kokonaisvaltaisesti koko jäsenistöä ja edustaa aliupseereiden todellista tahtotilaa. Taustalla, päätösten takana kun aina on se jäsenten asia.

Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.

  • Jäsenet päättävät tavoitteista

    Sopimuskierros 2018 - 2020 on saatettu onnistuneesti maaliin. Kahden neuvottelukierroksen aikana ratkaistiin useita keskeisiä asiakokonaisuuksia palvelussuhteiden ehdoista. Edellisiin neuvottelukierroksiin verrattuna meillä oli aidosti myös liittokohtaisia eriä käytössä.

  • Mestaritason tehtävänimikkeiden käyttö

    Mestaritason tehtävänimikkeitä käytetään aliupseerien vaativimmissa tehtävissä. Nämä tehtävät sijoittuvat vaativuusluokkiin AU6-AU8. Kaikki mestarien tehtävänimikkeet löytyvät puolustusvoimien SAP-järjestelmästä ja tehtävänkuvaussovelluksesta.