Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.

Aliupseeriliitto järjesti vuoden 2019 aikana yhteensä 14 koulutustilaisuutta. Koulutusten tavoitteena on ollut jakaa ajankohtaista edunvalvonta- ja sopimustietämystä henkilöstöedustajille. Koulutuksilla herkistetty edunvalvontaorganisaatio on meille elinehto jotta jäsenmaksua maksavat jäsenemme saavat heille kuuluvaa palvelua nopeasti ja läheltä. Suurin osa koulutuksista on kolme vuorokautta kestäviä rutistuksia ja ne toteutettiin työnantajan tukemina virkaehtosopimuksen mukaan.

Edunvalvontaringissä oleville kurssitarjonta on vuosien ajan jakautunut kolmeen kategoriaan: peruskurssit, jatkokurssit ja ajankohtaiset päivät (alueelliset luottamusmiespäivät puolustushaaroittain ja luottamusmiesten täydennyskurssit I ja II ja työsuojelun ajankohtaispäivät), edellä mainittujen lisäksi puheenjohtajapäiviä on järjestetty vuosittain yhdestä kahteen kertaan.

Vuosi 2020 on peruskurssipainotteinen

Nyt aloitettua toimintavuotta värittää uuden luottamusmieskauden (2020 – 2024) aloitus. Tämän johdosta kurssitarjonta tulee olemaan peruskurssipainotteinen. Luottamusmiesten-, palkkausjärjestelmä- ja yhteistoiminnan peruskurssit muodostavat edunvalvonnan parissa työskenteleville tukevan kivijalan sopimusrakenteen ja sisällön omaksumisessa. Siksipä peruskursseja järjestetäänkin tänä vuonna kaksin kappalein pois lukien yhteistoiminnan peruskurssia, se järjestetään totuttuun tapaan tänä vuonna kerran.

Jatkokursseja järjestetään kaikkia yksi toimintavuoden aikana, suosittu työsuojelun ajankohtaispäivät jää tällä kertaa kurssitarjonnan ulkopuolelle. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Itämerellä risteillen paria poikkeusta lukuun ottamatta; yhteistoiminnan peruskurssi järjestetään perinteisesti Tallinnassa ja yhteistoiminnan jatkokurssi Helsingissä.

Yhteiset alueelliset luottamusmiespäivät

Perinteiset keväällä järjestettävät alueelliset luottamusmiespäivät kokevat melkoisen mullistuksen. Päivät pidetään tällä kertaa yhteisenä kolmen päivän koulutuksena maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni luottamusmies saman katon alle. Yhteisinä asioina käsitellään muun muassa luottamusmiestoimintaa ja toiminnan valtakunnallista yhtenäistämistä niin, että koko edunvalvonnan ketju saa toiminnasta parhaan hyödyn irti. Luennoitsijoiksi pyydetään omien asiantuntijoiden lisäksi työnantajan edustajien alustuksia ja luentoja. Yhteisten luentojen lisäksi luottamusmiehet kokoontuvat oman puolustushaaransa asioiden ääreen päivien aikana. Vastaavanlaiset päivät on tarkoitus järjestää aina uuden luottamusmieskauden alkuun neljän vuoden välein.Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Kriisinhallinnan veteraaniohjelma

    Puolustusministeriö laati ensimmäisen kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman vuonna 2013. Alkuvuodesta saatiin valmiiksi kolmas, vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma. Nyt kirjoitetun ohjelman tavoitteissa on korostettu erityisesti kriisinhallintatehtävissä toimineiden vertaistuen kehittäminen.

  • Virkaehtosopimuksieen muutoksia 1.2.2017 alkaen

    Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.

  • Kansainvälisen palveluksen palvelussuhteen ehdot

    Puolustusvoimien henkilöstöä on jo vuosien ajan työskennellyt erilaisissa tehtävissä kansainvälisissä esikunnissa ja Suomen edustustoissa ulkomailla. Nato-jäsenyyden myötä tehtävien määrä tulee kasvamaan moninkertaiseksi ja on tärkeää, että palvelussuhteiden ehdot myös kehittyvät samanaikaisesti.