Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.

Aliupseeriliitto järjesti vuoden 2019 aikana yhteensä 14 koulutustilaisuutta. Koulutusten tavoitteena on ollut jakaa ajankohtaista edunvalvonta- ja sopimustietämystä henkilöstöedustajille. Koulutuksilla herkistetty edunvalvontaorganisaatio on meille elinehto jotta jäsenmaksua maksavat jäsenemme saavat heille kuuluvaa palvelua nopeasti ja läheltä. Suurin osa koulutuksista on kolme vuorokautta kestäviä rutistuksia ja ne toteutettiin työnantajan tukemina virkaehtosopimuksen mukaan.

Edunvalvontaringissä oleville kurssitarjonta on vuosien ajan jakautunut kolmeen kategoriaan: peruskurssit, jatkokurssit ja ajankohtaiset päivät (alueelliset luottamusmiespäivät puolustushaaroittain ja luottamusmiesten täydennyskurssit I ja II ja työsuojelun ajankohtaispäivät), edellä mainittujen lisäksi puheenjohtajapäiviä on järjestetty vuosittain yhdestä kahteen kertaan.

Vuosi 2020 on peruskurssipainotteinen

Nyt aloitettua toimintavuotta värittää uuden luottamusmieskauden (2020 – 2024) aloitus. Tämän johdosta kurssitarjonta tulee olemaan peruskurssipainotteinen. Luottamusmiesten-, palkkausjärjestelmä- ja yhteistoiminnan peruskurssit muodostavat edunvalvonnan parissa työskenteleville tukevan kivijalan sopimusrakenteen ja sisällön omaksumisessa. Siksipä peruskursseja järjestetäänkin tänä vuonna kaksin kappalein pois lukien yhteistoiminnan peruskurssia, se järjestetään totuttuun tapaan tänä vuonna kerran.

Jatkokursseja järjestetään kaikkia yksi toimintavuoden aikana, suosittu työsuojelun ajankohtaispäivät jää tällä kertaa kurssitarjonnan ulkopuolelle. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Itämerellä risteillen paria poikkeusta lukuun ottamatta; yhteistoiminnan peruskurssi järjestetään perinteisesti Tallinnassa ja yhteistoiminnan jatkokurssi Helsingissä.

Yhteiset alueelliset luottamusmiespäivät

Perinteiset keväällä järjestettävät alueelliset luottamusmiespäivät kokevat melkoisen mullistuksen. Päivät pidetään tällä kertaa yhteisenä kolmen päivän koulutuksena maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni luottamusmies saman katon alle. Yhteisinä asioina käsitellään muun muassa luottamusmiestoimintaa ja toiminnan valtakunnallista yhtenäistämistä niin, että koko edunvalvonnan ketju saa toiminnasta parhaan hyödyn irti. Luennoitsijoiksi pyydetään omien asiantuntijoiden lisäksi työnantajan edustajien alustuksia ja luentoja. Yhteisten luentojen lisäksi luottamusmiehet kokoontuvat oman puolustushaaransa asioiden ääreen päivien aikana. Vastaavanlaiset päivät on tarkoitus järjestää aina uuden luottamusmieskauden alkuun neljän vuoden välein.Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Malkamäki jatkaa pääluottamusmiehenä

    Aliupseeriliiton hallitus valitsi Tomi Malkamäki neljän vuoden jatkokaudelle Aliupseeriliiton valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi. Hän toimii syksyn aikana ensimmäistä kertaa virastoeräneuvotteluissa Aliupseeriliiton pääneuvottelijana.

  • Valtion virka- ja työehtosopimus 2018 – 2020

    Pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja PARDIA ovat päässeet sopimukseen Valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 26 kuukautta (1.2.2018  31.3.2020). Siinä sovittiin palkankorotuksista ja joistain tekstimuutoksista.

  • Takuupalkka – maksetaanko vaiko eikö makseta

    Puolustusvoimissa on sovittu takuupalkkauksesta määrättäessä henkilö alemman vaativuusluokan tehtävään. Nyt on tietoomme tullut tilanteita, joissa henkilölle on ilmoitettu, ettei takuupalkka maksetakaan.