Siirry sisältöön

Työsuojelu on johtamista ja yhteistoimintaa

Joukko-osastojen työsuojeluorganisaatiot aloittivat uuden kauden vuoden vaihteessa. Kausi kattaa vuodet 2020 – 2023. isot onnittelut henkilövalinnoista eri rooleihin työsuojeluorganisaatiossa.

Aliupseerit ovat kohtalaisen iso ja koko ajan kasvava henkilöstöryhmä. Se on näkynyt positiivisena kiinnostuksena yhteisiin asioihin ja haluna vaikuttaa työoloihin muun muassa työsuojelun kautta.

Työsuojelu on turvallisuusjohtamista ja yhteistoimintaa, jota toteutetaan jokaisella työpaikalla. Työnantaja on vastuussa työpaikan toiminnasta ja turvallisuudesta. Työturvallisuuslain (738/2003) perusvaatimus on, että työ ei saa aiheuttaa terveyden menettämisen vaaraa.

Työnantaja edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti ja huolehtii, että työolot ovat kunnossa, eikä työstä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöstölle. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös tärkeä osa-alue työsuojelussa. Työhyvinvoinnilla tavoitellaan epäkohtien minimointia ja työn voimavaratekijöiden hyödyntämistä.

Työsuojelupäällikkö avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojeluorganisaation eri jäsenten tiedot löytyvät Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämästä valtion työsuojeluhenkilöstön rekisteristä. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojeluhenkilöstön tiedot rekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet edustavat työpaikkansa työntekijöitä työsuojelun asiantuntijoina. Asiantuntijuuttaan he kasvattavat kouluttautumalla työsuojelukursseilla ja verkostoitumalla muiden organisaatioiden työsuojeluasiantuntijoiden kanssa.

Virkamiehellä/työntekijällä on myös vastuunsa. Jokainen yksilö huolehtii turvallisten ja terveellisten työtapojen noudattamisesta. Hänen tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää työpaikalla käytössä olevia henkilönsuojaimia ja apuvälineitä ja huolehtia ettei oma työskentely tai käyttäytyminen aiheuta vaaraa itselle ja muille. Virkamiehellä on oikeus saada tekemäänsä työsuojeluun liittyvään kysymykseen työnantajalta vastaus.

Aliupseeriliiton rooli työsuojelussa on omien jäsenten neuvonta ja tiedonvälitys työsuojeluasioissa. Henkilöstöjärjestöillä yleensäkin on mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lainsäädäntöön keskusjärjestöjen kautta.

Työpaikalla on sovittava työsuojelutehtävissä tarvittavan työvälineiden hankinnasta. Työsuojeluvaltuutetun perustyökaluihin kuuluvaa kirjallisuutta ovat esimerkiksi Työterveyslaitoksen julkaisemat Työturvallisuuslaki, soveltamisopas sekä Työsuojelun valvonta. Myös työsuojeluhallinnon verkkopalvelu työsuojelu.fi toimii erinomaisena työkaluna työsuojeluhenkilöstölle.

Työsuojeluvaltuutetun oikeudesta koulutukseen on sovittu valtion työ- ja virkaehtosopimuksen liitteessä 2. Koulutusta työsuojelun parissa järjestävät muun muassa Pääesikunta ja JHL. Toki laaja valikoima verkkokursseja ja muutakin hyödyllistä työsuojeluasiaa löytyy eri lähteistä. Kannattaa tutustua niihin ja liittyä sähköpostilistoille, niin pysyt ajan tasalla.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Työsuojeluvaalit 2019

    Tuleva syksy on työsuojelun kannalta merkittävä. Hallintoyksiköiden työ- ja palvelusturvallisuustoimikuntien kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Toimikausi on nelivuotinen.

  • Oikeaa tietoa ja vertaistukea

    Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

  • Seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi

    Sosiaalisessa mediassa alkanut #Metoo-kampanja on saanut suomalaiset avautumaan kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaalista häirintää työpaikalla ei pidä hyväksyä missään muodossa, vaan sille pitää asettaa nollatoleranssi kuten muullekin epäasialliselle kohtelulle.