Siirry sisältöön

Turvaa työttömyyden varalta

Ammattisotilaiden parissa ei ole juurikaan työttömyyttä. Aliupseeriliiton jäsenistössä on kuitenkin merkittävä määrä määräaikaisessa aliupseerin virassa ja määräaikaisessa virkasuhteessa palvelevia sopimussotilaita. Erityisesti heille työttömyyskassaan kuuluminen on hyvä tapa turvata oma talous työttömyystilanteessa.

Liittyessään Aliupseeriliittoon jäsenillä on mahdollisuus turvata selustansa työttömyyden tai lomautuksen varalle liittymällä samalla työttömyyskassaan. Aliupseeriliiton jäsenet kuuluvat pääosin Työttömyyskassa Aariaan. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyskorvausta ansioon suhteutetulla ansiopäivärahalla. Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, työttömyysturvaa maksaa Kela peruspäivärahan muodossa.

Jos olet jäämässä työttömäksi, ilmoita asiasta heti tiedon saatuasi Aliupseeriliittoon. Voit tehdä ilmoituksen Aliupseeriliiton verkkosivuilla olevalla jäsentietojen muutosilmoituslomakkeella. Työttömät ja lomautetut jäsenemme maksavat alhaisempaa jäsenmaksua.

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaun voi aloittaa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa, tai käymällä TE-toimistolla. Ansiopäivärahaa maksetaan vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on voimassa.

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti tai postitse. Työttömyyskassa Aarian palvelusivut ovat osoitteessa www.aariakassa.fi.

Kuka voi saada ansiopäivärahaa?

·         olet työttömyyskassan jäsen

·         olet 18 – 64 vuotias

·         olet kokonaan tai osittain työtön (esimerkiksi osa-aikatyössä tai lomautettu)

·         olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon

·         täytät työssäoloehdon eli olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana

Alle 25-vuotiaan työttömän, jolla ei ole ammatillista koulutusta, pitää hakea opiskelemaan keväällä. Koulutuksen tulee olla sellainen, joka alkaa seuraavana syksynä, johtaa tutkintoon ja parantaa ammatillisia valmiuksia. Jos alle 25-vuotias työtön ei hae koulutukseen, kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää sen, hän voi menettää oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi.

Ansiopäivärahan maksaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä viisi päivää. Tätä viiden päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi.

Karenssi on TE-toimiston asettama määräaika, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Karenssi voidaan asettaa esimerkiksi, jos aiheutat itse työsuhteen päättymisen. Nykyään karenssiaika edellä mainitussa tilanteessa on 45 päivää aiemman 90 päivän sijaan. Sillä ei ole merkitystä, oletko eronnut työsuhteesta ilman pätevää syytä, tai oletko itse aiheuttanut erottamisen moitittavana pidettävällä menettelyllä.

Lisätietoa työttömyysturvasta

>> Työttömyyskassa Aaria, tietoa ansiopäivärahasta(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Kela: Pikaopas työttömyysturvaan(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Työmarkkinatori. Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet(avautuu uuteen ikkunaan)


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Koko yhteisö osallistui perehdytykseen

    Sotilasammattihenkilö Jari Alestalo piti Rannikkoprikaatissa saamansa perehdytystä onnistuneena. Perehdyttäminen lähti käyntiin heti ensimmäisenä työpäivänä. Tuolloin hänen kanssaan käytiin läpi varuskunnan yleisiä käytäntöjä sekä perusteita virkamiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.

  • Tavoitteena toimintakyky ja hyvä terveys

    Puolustusvoimien tehtävänä on tuottaa toimintakykyisiä taistelujoukkoja. Siksi taistelijan terveyttä ja toimintakykyä edistävät teemat ovat jatkuvasti esillä Puolustusvoimissa. Yksi tärkeä tavoite tässä työssä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentäminen.

  • Sisäilman laadunhallinta Puolustusvoimissa

    Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Merkittävimmät sisäilman epäpuhtaudet tulevat ulkoilmasta pienhiukkasista, tupakansavusta, maaperän radonsäteilystä ja rakennusten kosteusvaurioista.