Siirry sisältöön

Uudet keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat voimaan

Vuosittainen henkilöstösuunnitteluprosessi Puolustusvoimissa käynnistyy toden teolla kehityskeskustelukierroksen yhteydessä aina vuoden vaihteessa.

Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelua johtaa Pääesikunnan henkilöstöosasto. Henkilöstösuunnittelusta on kirjoitettu oma normi (PVHSM HENKILÖSTÖALA 086 – PEHENKOS HENKILÖSTÖSUUNNITTELU PUOLUSTUSVOIMISSA, HQ179), joka antaa määräyksenä suuntaviivat palkatun henkilöstön henkilöstösuunnitteluun sekä tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun.

Vuodenvaihteessa kehityskeskusteluista käynnistyy Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelu. Henkilöstö kertoo omat halukkuutensa kehityskeskustelujen yhteydessä mahdollisesti tehtävän, palveluspaikan ja paikkakunnan tarkkuudella. Kehityskeskustelukierroksen päätyttyä työnantaja saa käyttöönsä henkilöstön halukkuudet ja voi hyödyntää tietoa suunnittelutyön edetessä. Keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat valmistellaan alkukeväästä hallintoyksikkö tasalla, sen jälkeen puolustushaaroissa (vast.) sekä lopuksi Pääesikunnan johtamana koko Puolustusvoimien suunnitelmat nivoutuu yhteen.  

Aliupseereiden ja opistoupseereiden keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat on hyväksytty Pääesikunnan päätöksellä kesäkuussa (AS12409 ja AS12422). Molemmat suunnitelmat ovat oleellisia aliupseereiden kannalta, koska poistuvien opistoupseereiden tehtäviin voidaan suunnitella myös aliupseereita, jolloin henkilöstöryhmä voidaan muuttaa suoraan tehtävään määräyksellä ilman henkilöstöryhmämuutos prosessia. Tämä taas pienentää viiveitä tehtävien täytössä ja tehostaa henkilöstön tehtäväkiertoa.

Kesäkuussa vahvistetut mahdolliset suunnitellut tehtävät tulisi näkyä henkilöillä PV SAP HCM- järjestelmässä lokakuun aikana. Henkilölle suunnitellut tehtävät tulee näkymään PSAP- itsepalvelun ura ja työ välilehdellä. Lisätietoja suunnitelluista tehtävistä voi tiedustella oman joukko-osaston henkilöstöalalta.  

Puolustusvoimien tehtäviä voidaan tehtävä- ja seuraajasuunnittelun lisäksi täyttää sisäisen liikkuvuuden, virkajärjestelyn ja julkisen haun kautta. On syytä muistaa, että sisäisen liikkuvuus on myös osa henkilöstösuunnittelua, jossa henkilö ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään. Sisäisen liikkuvuuden tehtäviin voivat ilmoittautua kaikki Puolustusvoimissa palvelevat henkilöt, mukaan lukien esimerkiksi määräaikaisessa virkasuhteessa sijaisena palvelevat ja sopimussotilaat.   


Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kuva: Mikko Partiainen

  • Turvaa työttömyyden varalta

    Ammattisotilaiden parissa ei ole juurikaan työttömyyttä. Aliupseeriliiton jäsenistössä on kuitenkin merkittävä määrä määräaikaisessa aliupseerin virassa ja määräaikaisessa virkasuhteessa palvelevia sopimussotilaita. Erityisesti heille työttömyyskassaan kuuluminen on hyvä tapa turvata oma talous työttömyystilanteessa.

  • Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

    Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

  • Ensikosketus ammattisotilaan tehtäviin

    Puolustusvoimat rekrytoi sopimussotilaiksi varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita. Määräaikainen tehtävä antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua Puolustusvoimiin työpaikkana.