Siirry sisältöön

Tavoitteena toimintakyky ja hyvä terveys

Puolustusvoimien tehtävänä on tuottaa toimintakykyisiä taistelujoukkoja. Siksi taistelijan terveyttä ja toimintakykyä edistävät teemat ovat jatkuvasti esillä Puolustusvoimissa. Yksi tärkeä tavoite tässä työssä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentäminen.

Maria Danielsson toimii päällikkölääkärinä Pääesikunnan terveysasemalla. Hän kertoo, että Puolustusvoimat julkaisi vuonna 2016 Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -suosituksen. Suosituksen tarkoituksena on tukea henkilökunnan ja varusmiesten terveyttä ja terveellistä toimintakulttuuria monin tavoin, myös nuuskauksen ja tupakoinnin vähentämisessä.

Nikotiinituotteiden käyttö heikentää terveyttä ja toimintakykyä. Danielsson kertoo, että tupakan aiheuttamat haitat tunnetaan hyvin.

– Nuuskaa ei kuitenkaan koeta erityisen haitalliseksi. Monelle tulee yllätyksenä nikotiinin mikroverenkiertoa heikentävä vaikutus tai se, että nikotiini aiheuttaa voimakkaammin riippuvuutta kuin heroiini.

Puolustustutkimuksen vuosikirjassa olevan artikkelin mukaan nuuska sisältää noin 2500 erilaista kemikaalia, vähintään 20 syöpää aiheuttavaa ainetta ja suuren määrän nikotiinia. Artikkelin mukaan keskivertonuuskaaja nauttii vuorokaudessa nikotiinimäärän, joka on verrattavissa 20 savukkeeseen.

Nikotiini heikentää artikkelin mukaan verenkiertoa etenkin pienissä verisuonissa, nostaa verenpainetasoa ja kuormittaa sydän¬ ja verenkiertoelimistöä aiheuttaen voimakkaan stressitilan elimistöön. Heikentynyt mikroverenkierto altistaa melu¬ ja liikuntaelinvammoille ja hidastaa kudosten parantumista. Nikotiinituotteilla on syöpää aiheuttava vaikutus. Lisäksi nuuskapussien epähygieeninen käsittely altistaa tartuntataudeille ja voi edistää epidemioiden leviämistä varuskunnissa.

Danielssonin mukaan Puolustusvoimien tavoitteena on, että kaikissa hallintoyksiköissä on jatkossa selkeät ja yhtenevät pelisäännöt nikotiinituotteiden käyttämiselle.

– Tällä hetkellä nuuskan käytölle ei ole olemassa kunnollisia, yhtenäisiä pelisääntöjä. Nuuskaa saatetaan käyttää esimerkiksi varusmiesten oppituntien aikana. Toisinaan kouluttajat ja opettajat käyttävät itse nuuskaa varusmiesten edessä. Joissakin tuvissa nuuskan käyttöön tai aloittamiseen jopa painostetaan eikä käytettyjen nuuskapussien hygieenisestä käsittelystä huolehdita.

Puolustusvoimien henkilökunnalle tehdyn tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että varusmiesten kanssa työskentelevät kouluttajat käyttävät muita enemmän nikotiinituotteita. Danielsson korostaa henkilökunnan esimerkin merkitystä varusmiehille.

– Jos haluamme kulttuurin muutosta erityisesti varusmiesten kanssa työskentelevien esimerkillä on suuri merkitys. Jokaisella on vastuu omasta terveydestään. Toisaalta varusmiesten kanssa työskentelevillä on vastuu siitä, minkälaista esimerkkiä varusmiehille antavat.

Danielsson kertoo, että Puolustusvoimien työterveyshuolto tarjoaa tukea niille, jotka haluavat lopettaa nikotiinituotteiden käyttämisen.

– Työterveyshuolto tarjoaa apua nikotiinin vieroitukseen. Lääkkeettömän tuen lisäksi työntekijällä on mahdollisuus saada taloudellista tukea vieroitusvalmisteisiin.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi

    Sosiaalisessa mediassa alkanut #Metoo-kampanja on saanut suomalaiset avautumaan kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaalista häirintää työpaikalla ei pidä hyväksyä missään muodossa, vaan sille pitää asettaa nollatoleranssi kuten muullekin epäasialliselle kohtelulle.

  • Toimintakykyvaatimukset remonttiin

    Sotilastehtäviin määritellään tämän vuoden aikana tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Sen myötä myös toimintakyvyn mittarit uudistetaan.