Siirry sisältöön

Hakeutumisen haasteet

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on aktiivista. Yksittäisten virkamiesten kyky yhteistoimintaa ulkomaisten toimijoiden kanssa testataan kuukausittain. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, sillä tietotaidon vaihto sekä toimintatapojen vertailu kehittävät yksilöitä ja samalla organisaatiota.

Aliupseereiden kotimainen täydennyskoulutus tuottaa hyvä pohjan ulkomaiseen yhteistoimintaan, mutta myös kansainvälistä koulutusta vaaditaan onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen. Olemme saaneet lukea ammattisotilaslehdestäkin useita omakohtaisia kertomuksia aliupseereilta, jotka ovat suorittaneet erilaisia kansainvälisiä, nimenomaan aliupseereille suunnattuja koulutuksia.

Kansainväliseen koulutukseen hakeutumiseen liittyy tällä hetkellä aliupseereiden näkökulmasta haasteita.  Näitä ovat esimerkiksi

 • Tieto mahdollisista tarjolla olevista koulutuksista ei tavoita kaikkia tasapuolisesti.
 • Koulutusten sisällöstä ja aikaisempien koulutuksessa käyneiden aliupseereiden dokumentoituja kokemuksia on erittäin vaikea löytää tietoa.
 • Kansainvälisen koulutuksen antamaa osaamista ei osata tunnistaa ja tunnustaa osana niin sanottua virkaurakoulutusta.
 • Opiskelijapaikkojen määrät vaihtelevat vuosittain, joten opintoihin pääseminen voi kestää pitkäänkin.
 • Toiminnan puolustusvoimallinen kokonaisohjaus puuttuu

Ilmavoimat yrittää omalta osaltaan ratkaista haasteita julkaisemalla osana 2020 kehityskeskustelukierrosta asiakirjan, jossa kerrotaan tarjolla olevista kansainvälisistä aliupseerikoulutuksista, kurssien sisällöistä, ennakkotietovaatimuksista sekä jaetaan opintoihin aikaisemmin osallistuneiden aliupseereiden kokemuksia kyseisitä kursseista. Toimintatavalla halutaan parantaa tietoa koulutusmahdollisuuksista sekä lisätä avoimuutta. Kansainväliseen koulutukseen hakeutumisesta halutaan myös jatkuva prosessi, joka perustuu pidemmän aikavälin suunnitteluun osana koulutustarvekartoituksia.

Käynnissä olevan aliupseereiden täydennyskoulutuksen kehittämistyön yhteydessä tarkastellaan myös kansainvälisen koulutuksen hyötyjä ja rinnastettavuutta kotimaiseen koulutukseen. Työn yhteydessä on mahdollisuus myös tarkastella mainitsemiani haasteita ja löytää niihin toimivat ratkaisut. Jaettu tieto ei aina ole menetettyä tietoa.


Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kannen kuva: Petri Asikainen

 • Oikeaa tietoa ja vertaistukea

  Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

 • Aliupseeritehtävien määrä kasvussa

  Vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen mukaan Puolustusvoimissa työskenteli vuoden 2020 lopulla 12520 ihmistä. Heistä 3223 oli aliupseereita ja sopimussotilaita. Aliupseerien määrä kasvaa ja heille on tulossa yhä vaativampia tehtäviä.

 • Onko kesäloman jälkeistä elämää?

  Kesäloman jälkeen ensimmäinen työviikko saattaa tuntua raskaalta. Loman loppuminen tuo myös univaikeudet. Väsyttää, mutta silti uni ei tule illallakaan. Mikä avuksi?