Siirry sisältöön

Hakeutumisen haasteet

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on aktiivista. Yksittäisten virkamiesten kyky yhteistoimintaa ulkomaisten toimijoiden kanssa testataan kuukausittain. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, sillä tietotaidon vaihto sekä toimintatapojen vertailu kehittävät yksilöitä ja samalla organisaatiota.

Aliupseereiden kotimainen täydennyskoulutus tuottaa hyvä pohjan ulkomaiseen yhteistoimintaan, mutta myös kansainvälistä koulutusta vaaditaan onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen. Olemme saaneet lukea ammattisotilaslehdestäkin useita omakohtaisia kertomuksia aliupseereilta, jotka ovat suorittaneet erilaisia kansainvälisiä, nimenomaan aliupseereille suunnattuja koulutuksia.

Kansainväliseen koulutukseen hakeutumiseen liittyy tällä hetkellä aliupseereiden näkökulmasta haasteita.  Näitä ovat esimerkiksi

 • Tieto mahdollisista tarjolla olevista koulutuksista ei tavoita kaikkia tasapuolisesti.
 • Koulutusten sisällöstä ja aikaisempien koulutuksessa käyneiden aliupseereiden dokumentoituja kokemuksia on erittäin vaikea löytää tietoa.
 • Kansainvälisen koulutuksen antamaa osaamista ei osata tunnistaa ja tunnustaa osana niin sanottua virkaurakoulutusta.
 • Opiskelijapaikkojen määrät vaihtelevat vuosittain, joten opintoihin pääseminen voi kestää pitkäänkin.
 • Toiminnan puolustusvoimallinen kokonaisohjaus puuttuu

Ilmavoimat yrittää omalta osaltaan ratkaista haasteita julkaisemalla osana 2020 kehityskeskustelukierrosta asiakirjan, jossa kerrotaan tarjolla olevista kansainvälisistä aliupseerikoulutuksista, kurssien sisällöistä, ennakkotietovaatimuksista sekä jaetaan opintoihin aikaisemmin osallistuneiden aliupseereiden kokemuksia kyseisitä kursseista. Toimintatavalla halutaan parantaa tietoa koulutusmahdollisuuksista sekä lisätä avoimuutta. Kansainväliseen koulutukseen hakeutumisesta halutaan myös jatkuva prosessi, joka perustuu pidemmän aikavälin suunnitteluun osana koulutustarvekartoituksia.

Käynnissä olevan aliupseereiden täydennyskoulutuksen kehittämistyön yhteydessä tarkastellaan myös kansainvälisen koulutuksen hyötyjä ja rinnastettavuutta kotimaiseen koulutukseen. Työn yhteydessä on mahdollisuus myös tarkastella mainitsemiani haasteita ja löytää niihin toimivat ratkaisut. Jaettu tieto ei aina ole menetettyä tietoa.


Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kannen kuva: Petri Asikainen

 • Jokainen voi vaikuttaa

  Puolustusvoimien työntekijöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Työntekijä voi vaikuttaa virkaehtosopimuksiin, henkilöstöasioiden hoitoon ja työpaikan yhteistoimintaan.

 • Luovuus kukkaan poikkeustilanteessa

  Ylikersantti Markus Virtala soittaa Kaartin soittokunnassa kornettia ja toimii soittokunnan tiedottajana. Soittokunta on jatkanut toimintaansa myös poikkeustilanteessa. Suurin osa esiintymisistä on kuitenkin peruutettu ja työt tehdään pääosin etänä.

 • Toimintakykyvaatimukset remonttiin

  Sotilastehtäviin määritellään tämän vuoden aikana tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Sen myötä myös toimintakyvyn mittarit uudistetaan.