Siirry sisältöön

Oletko jäämässä eläkkeelle?

Kun eläkeikäsi lähestyy, käy tutustumassa Kevan sotilaseläkesivuihin. Sivuilla on tietoa muun muassa eroamisiästä ja eläkkeen määrään vaikuttavista asioista. Omat eläketietosi -palvelusta löydät omaa eläkettäsi koskevia tietoja. Voit jättää oman eläkehakemuksesi palvelussa. Muistathan ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi jo etukäteen Aliupseeriliiton toimistolle.

Kevan Omat eläketietosi -palvelussa pääset Ammattisotilas_Sotilaseläke_Eläkekortti_2_itse hoitamaan eläkeasioitasi. Näet sieltä oman työeläkeotteesi ja saat tiedon sotilaseläkeoikeutesi täyttymisajankohdasta ja eläkkeen määrästä. Palvelussa voit myös hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat asiakirjat sähköisesti. Käytössäsi on myös viestitoiminto. Omat viestit -sivulla voit lähettää viestin Kevan asiantuntijoille.

Tarkista työeläkeotteesi

Työeläkeote löytyy Omat eläketietosi –palvelusta. Otteella näkyvät tiedot sotilaspalveluksesta, palkattomista etuuksista, muista työ- tai virkasuhteista sekä mahdollisista keskeytys­ajoista. Työeläkeote kannattaa tarkistaa ennen eläkkeen hakemista, sillä eläkkeesi määrä lasketaan työeläkeotteen tietojen perusteella.

Hae eläkettä

Hae vanhuuseläkettä 1-2 kuukautta ennen sen alkamista. Eläkettä voit hakea joko sähköisesti www.keva.fi -> Omat eläketietosi -palvelun kautta (kirjautuminen pankkitunnuksilla) tai kirjallisesti. Jos olet sotilas, liitä hakemukseen työnantajasi täyttämä sotilashenkilös­tön VE-liite.  Jos olet siviili, liitä hakemukseen VE-liite. Sitä ei tarvita, jos työnantaja on tehnyt palvelussuhteen päättymisilmoituksen sähköisesti. Työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkettä kannattaa hakea kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Perhe-eläkettä voit hakea Kevasta, jos edunjättäjän viimeinen työnantaja on ollut kunta, valtio, kirkko, Kela tai Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Eläkkeen maksaminen

Sinulle ilmoitetaan kirjeitse, kun eläkkeesi maksu alkaa. Eläkkeellä ollessasi saat Kevasta vuosittain kirjeen, jossa kerrotaan sekä seuraavan vuoden maksupäivät että edellisenä vuonna maksetun eläkkeen määrä. Valtion eläkkeet maksetaan pääsääntöisesti joka kuukauden 20. päivä.

Verotus

Työeläkkeet ovat verotettavaa ansiotuloa. Eläkkeen verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta, ja sinun on pyydettävä eläketuloa varten eläkeverokortti verohallinnosta. Verokortti kannattaa pyytää mahdollisim­man pian sen jälkeen, kun olet saanut eläkepäätöksen. Verohallinto lähettää ennakonpidätystiedon suoraan Kevaan eläkeverokortin pyytämisen jälkeen.

Työeläkekortti

Ammattisotilas_Sotilaseläke_Eläkekortti_1_

Saat työeläkekortin kotiisi. Voit myös käyttää Työeläkekortti-mobiilisovel­lusta, jonka saa ladattua ilmaiseksi älypuhelimeen App Storesta tai Google Play -kaupasta. Lisätiedot ja sähköisen kortin latausohjeet löytyvät osoit­teesta www.keva.fi/tyoelakekortti.

Työskentely eläkkeellä

Voit työskennellä vanhuuseläkkeen aikana ilman tulorajoituksia. Työkyvyttö­myyseläkkeessä on ansioraja, joka kerrotaan eläkepäätöksessä. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä uutta eläkettä pitää hakea erikseen.

Teksti: Keva


  • Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

    Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

  • Työsuojelu vaatii sitoutumista

    Onnistuneen työsuojelun taustalla ovat johdon sitoutuminen, toimiva yhteistyö, selkeät tavoitteet, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen tekeminen sekä aktiiviset työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

  • Fyysisen toimintakyvyn seuranta

    Sotilaiden suorituskykyä testataan säännöllisesti kenttäkelpoisuus- ja fyysisen kunnon testeillä. Ammattisotilaana jokaisen aliupseerin tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Nämä vaatimukset perustuvat lakiin puolustusvoimista ja puolustusministeriön asetukseen.