Siirry sisältöön

Töihin Logistiikkalaitokseen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos tarjoaa aliupseereille mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä eri puolilla Suomea. Logistiikkalaitos on normaali- ja poikkeusolojen toiminnan mahdollistaja, jonka tehtävänä on luoda logistiset edellytykset Puolustusvoimien kokonaisvaltaiselle toiminnalle.

Logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta.

Logistiikkalaitoksessa työskentelee yli 2200 ammattilaista. Laitoksessa palvelee yli 200 aliupseeria erilaisissa turvallisuuden, huollon, kunnossapidon ja varastoinnin tehtävissä. Aliupseerit ovat logistiikkalaitoksessa arvostusta nauttiva henkilöstöryhmä, jonka tehtävät jakautuvat perustehtävistä aina päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin.

Aliupseerien tehtävät sijoittuvat pääosin logistiikkarykmenttien vartiostoihin, jotka vastaavat hallintoyksiköiden varastojen, varikoiden ja muiden kohteiden turvallisuudesta sekä vartioinnista. Logistiikkarykmenttien turvallisuusyksiköissä palvelee aliupseereita moninaisissa turvallisuusalan tehtävissä.

Turvallisuusaliupseerit toimivat logistiikkalaitoksen sekä logistiikkarykmenttien esikunnissa vastaten laajasti kaikesta esikunnan tai hallintoyksikön turvallisuuteen liittyvistä asioista. Suojausyksiköiden johtajat johtavat rykmenttien esikunnista oman hallintoyksikkönsä vartiostoja. Vartiostonjohtajat, vartiopäälliköt sekä sotilaspoliisialiupseerit toimivat logistiikkarykmenttien vartiostoissa vastaten oman alueensa kokonaisturvallisuudesta. Logistiikkalaitoksen turvallisuusalantehtävät ovat olleet erittäin haluttuja koko valtakunnan alueella.

Aliupseeristo on Logistiikkalaitoksessa voimakkaasti kasvava henkilöstöryhmä. Opistoupseeripoistuman kautta aliupseereille on avautumassa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä eri puolilla Suomea.  Aliupseereille suunnitellut tehtävät sijoittuvat suurimmilta osin ylimpiin vaativuusluokkiin. Henkilövalinnat näihin tehtäviin tehdään pääosin keskitettyjen tehtäväsuunnittelujen (AUKES, OUKES) kautta.

Aliupseereille on suunniteltu useita asiantuntijatehtäviä Logistiikkalaitoksen esikunnassa Tampereella, varastopäälliköiden sekä materiaalipäälliköiden tehtäviä logistiikkarykmenttien varastoilla sekä kurssinjohtajan ja pääopettajan tehtäviä Logistiikkakoululla Riihimäellä.

Logistiikkalaitoksen esikunta Tampereella, logistiikkarykmenttien esikunnat Kouvolassa, Turussa ja Tikkakoskella sekä räjähdekeskus Niinisalossa tarjoavat aliupseereille jo nyt haastavia tehtäviä henkilöstö-, pelastus- ja turvallisuusalalta sekä räjähteiden elinjaksohallinnan parista. Tehtäväsuunnitelmista kannattaa etsiä itseään kiinnostavia tehtäviä. Kehityskeskusteluissa voi ilmoittaa työnantajan tietoon halustaan työskennellä jossakin Logistiikkalaitoksen tehtävässä.

Sektorijohtaja Kimmo Ojala

Logistiikkalaitoksen valtakunnallinen luottamusmies

Kuva: Kimmo Ojala

  • Aliupseerien tehtävä- ja koulutuspolku

    Aliupseerit tekevät monipuolista työtä oman erityisosaamisensa mukaisissa tehtävissä. Perusta omalle osaamiselle on hankittu ensimmäisen ja toiseen asteen koulutuksessa, varusmiespalveluksessa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa sekä mahdollisesti sopimussotilaana hankitulla kokemuksella.

  • Aliupseeritehtävien määrä kasvussa

    Vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen mukaan Puolustusvoimissa työskenteli vuoden 2020 lopulla 12520 ihmistä. Heistä 3223 oli aliupseereita ja sopimussotilaita. Aliupseerien määrä kasvaa ja heille on tulossa yhä vaativampia tehtäviä.

  • Kun loukkaannut työtehtävissä

    Suomessa tapahtuu yli 100 000 työtapaturmaa vuodessa. Näistä reilu 80 prosenttia sattuu työtehtävissä ja 20 prosenttia kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.