Siirry sisältöön

Töihin Logistiikkalaitokseen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos tarjoaa aliupseereille mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä eri puolilla Suomea. Logistiikkalaitos on normaali- ja poikkeusolojen toiminnan mahdollistaja, jonka tehtävänä on luoda logistiset edellytykset Puolustusvoimien kokonaisvaltaiselle toiminnalle.

Logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta.

Logistiikkalaitoksessa työskentelee yli 2200 ammattilaista. Laitoksessa palvelee yli 200 aliupseeria erilaisissa turvallisuuden, huollon, kunnossapidon ja varastoinnin tehtävissä. Aliupseerit ovat logistiikkalaitoksessa arvostusta nauttiva henkilöstöryhmä, jonka tehtävät jakautuvat perustehtävistä aina päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin.

Aliupseerien tehtävät sijoittuvat pääosin logistiikkarykmenttien vartiostoihin, jotka vastaavat hallintoyksiköiden varastojen, varikoiden ja muiden kohteiden turvallisuudesta sekä vartioinnista. Logistiikkarykmenttien turvallisuusyksiköissä palvelee aliupseereita moninaisissa turvallisuusalan tehtävissä.

Turvallisuusaliupseerit toimivat logistiikkalaitoksen sekä logistiikkarykmenttien esikunnissa vastaten laajasti kaikesta esikunnan tai hallintoyksikön turvallisuuteen liittyvistä asioista. Suojausyksiköiden johtajat johtavat rykmenttien esikunnista oman hallintoyksikkönsä vartiostoja. Vartiostonjohtajat, vartiopäälliköt sekä sotilaspoliisialiupseerit toimivat logistiikkarykmenttien vartiostoissa vastaten oman alueensa kokonaisturvallisuudesta. Logistiikkalaitoksen turvallisuusalantehtävät ovat olleet erittäin haluttuja koko valtakunnan alueella.

Aliupseeristo on Logistiikkalaitoksessa voimakkaasti kasvava henkilöstöryhmä. Opistoupseeripoistuman kautta aliupseereille on avautumassa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä eri puolilla Suomea.  Aliupseereille suunnitellut tehtävät sijoittuvat suurimmilta osin ylimpiin vaativuusluokkiin. Henkilövalinnat näihin tehtäviin tehdään pääosin keskitettyjen tehtäväsuunnittelujen (AUKES, OUKES) kautta.

Aliupseereille on suunniteltu useita asiantuntijatehtäviä Logistiikkalaitoksen esikunnassa Tampereella, varastopäälliköiden sekä materiaalipäälliköiden tehtäviä logistiikkarykmenttien varastoilla sekä kurssinjohtajan ja pääopettajan tehtäviä Logistiikkakoululla Riihimäellä.

Logistiikkalaitoksen esikunta Tampereella, logistiikkarykmenttien esikunnat Kouvolassa, Turussa ja Tikkakoskella sekä räjähdekeskus Niinisalossa tarjoavat aliupseereille jo nyt haastavia tehtäviä henkilöstö-, pelastus- ja turvallisuusalalta sekä räjähteiden elinjaksohallinnan parista. Tehtäväsuunnitelmista kannattaa etsiä itseään kiinnostavia tehtäviä. Kehityskeskusteluissa voi ilmoittaa työnantajan tietoon halustaan työskennellä jossakin Logistiikkalaitoksen tehtävässä.

Sektorijohtaja Kimmo Ojala

Logistiikkalaitoksen valtakunnallinen luottamusmies

Kuva: Kimmo Ojala

  • Työsuojelu on johtamista ja yhteistoimintaa

    Joukko-osastojen työsuojeluorganisaatiot aloittivat uuden kauden vuoden vaihteessa. Kausi kattaa vuodet 2020 – 2023. isot onnittelut henkilövalinnoista eri rooleihin työsuojeluorganisaatiossa.

  • Oikeaa tietoa ja vertaistukea

    Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

  • Koko yhteisö osallistui perehdytykseen

    Sotilasammattihenkilö Jari Alestalo piti Rannikkoprikaatissa saamansa perehdytystä onnistuneena. Perehdyttäminen lähti käyntiin heti ensimmäisenä työpäivänä. Tuolloin hänen kanssaan käytiin läpi varuskunnan yleisiä käytäntöjä sekä perusteita virkamiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.