Siirry sisältöön

MIELIPIDE: Kuinka parantaa henkilökunnan fyysisen toimintakyvyn kehittämisen osaamista Puolustusvoimissa?

Henkilökunnan fyysisen toimintakyvyn kehittämisen rima Puolustusvoimissa on vielä tänä päivänä korkealla. Lähtökohtaisesti se on jokaisen virkamiehen omalla vastuulla, samalla tavalla kuin fyysisen kunnon testisuoritusten suorittaminenkin ajallaan.

Paikkakunta-, sekä työpistekohtaisia eroja löytyy huomattavasti.

Tämän takia olisi hyvin helppo, sekä tärkeä tapa tuoda fyysisen toimintakyvyn kehittämisen osaaminen jokaiselle työpisteelle asti, jolloin fyysisen toimintakyvyn kehittämisen kynnystä saataisiin laskettua reilusti ja henkilöstön fyysistä toimintakykyä parannettua. Puolustusvoimien Urheilukoulun fyysisen toimintakyvyn kehittämisen täydennyskoulutustarjonta, lyhyt kestoisilla moduuleilla, olisi erinomainen tapa lisätä tiedon määrää ja oppia henkilöstön keskuudessa.

Fyysisen toimintakyvyn kehittämisen tiedot ja taidot, pitää tänä päivänä jokaisen henkilökuntaan kuuluvan lähtökohtaisesti hankkia itse. Virkaurakursseilla käsitellään ja opetetaan vaihtelevasti tietoja ja taitoja, jotka ovat ”parin tunnin” luokkaa. Joukko-osastoissa on liikunta-alan ammattilaisia, mutta heidän työpisteensä voi olla jopa toisella paikkakunnalla asti. Sotilaan kynnys lähteä kysymään apua siinä kohtaa, kun vuosittaisista fyysisen kunnon testisuorituksista ei pääse läpi, tai kyetä suorittamaan on mielestäni tällöin liian korkea.

Mielestäni avunpyyntökynnystä voi laskea hankkimalla työpisteille osaamista fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä. Kouluttaa meidän nykyistä henkilöstöämme, kuinka fyysistä toimintakykyä pystytään kehittämään, eikä pelkästään testaamaan joka vuosi. Kuntotestaajakursseilla ei opeteta kehittämään fyysistä toimintakykyä, vaan sitä opetetaan fyysisen toimintakyvyn kehittämisen täydennyskoulutusmoduuleissa.

Itse palvelen nykyään Maasotakoulun, Reserviupseerikoulun Haminan vartiossa, sotilaspoliisialiupseerina. Olen suorittanut Puolustusvoimien Urheilukoulun Yleistason Liikuntaopinnot vuonna 2020. Miksi turvallisuusalan henkilö on käynyt liikuntaopintoja, johtuu organisaation silloisesta tarpeesta palvellessani Maavoimien esikunnassa, Mikkelissä, valvonta-aliupseerina. Nykyiseen tehtävään Haminaan hakiessani, oli yksi iso etu oma osaaminen fyysisen toimintakyvyn osaajana nykyiselle työpisteelleni.

Nykyisessä tehtävässäni organisaation tarve jatkuu edelleen: Testaan, johdan, suunnittelen ja kehitän oman työpisteen henkilöstön fyysistä toimintakykyä johdettuina liikuntapäivinä, sekä testitapahtumina.  Luon muun muassa valmiita liikuntaharjoituksia, sekä harjoitusohjelmakokonaisuuksia, joita jokainen pystyy suorittamaan työajalla viikkoliikuntana tai mikroharjoitteluna töiden ohessa.

Niko Raja
Sotilaspoliisialiupseeri

  • Muutoksia aliupseerien koulutusnormiin

    Koulutusnormin sisältö muuttui vuoden 2019 loppupuolella. Merkittävänä muutoksena on se, että yhteisissä opinnoissa ei enää kouluteta kaikille kaikkea eikä ulosmitata sellaisia oikeuksia ja pätevyyksiä, joita sotilas ei tarvitse yhteisten opintojen jälkeen.

  • Toimintakykyvaatimukset remonttiin

    Sotilastehtäviin määritellään tämän vuoden aikana tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Sen myötä myös toimintakyvyn mittarit uudistetaan.

  • Tavoitteena toimintakyky ja hyvä terveys

    Puolustusvoimien tehtävänä on tuottaa toimintakykyisiä taistelujoukkoja. Siksi taistelijan terveyttä ja toimintakykyä edistävät teemat ovat jatkuvasti esillä Puolustusvoimissa. Yksi tärkeä tavoite tässä työssä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentäminen.