Siirry sisältöön

Koulutusjärjestelmään päivityksiä

Aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittäminen on alkanut. Muuttunut toimintaympäristö, aliupseereiden kehittyvät tehtävät ja kansainvälistyminen asettavat uusia vaatimuksia aliupseereiden osaamiselle.

Vuonna 2023 Pääesikunta kartoitti puolustushaarojen tarpeet aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittämisestä. Selvityksen pohjalta Pääesikunta aloitti suunnittelutyön tulevaisuuteen katsovan ja kestävän koulutusjärjestelmän luomiseksi.

Ensimmäiset muutokset näkyvät tammikuussa Maasotakoulussa alkaneiden perustason yhteisten opintojen (PTOK Y) sisällöissä. Opetussisällöstä poistettiin erillinen voimankäytön ja suojeluharjoituksen oikeuksiin johtava opetus. Nämä asiakokonaisuudet sisällytettiin taistelutekniikan opintojaksoon. Suojeluvälinekoulutuksessa tavoitteena on, että aliupseeri osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja kouluttaa niiden käyttöönotto. Voimakeinojen käytössä osaamistavoitteena on tunnistaa hätävarjelun ja voimakeinojen käytön ero sekä käyttää voimakeinojen perustekniikoita.

Muutoksen yhteydessä lisätunteja kohdennettiin Aliupseerina Puolustusvoimissa -opintojaksoon. Uusina teemoina opintoihin lisättiin muun muassa virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä aliupseereiden henkilöasioiden hoito. Muutoksella pyritään syventämään aliupseereiden perehdyttämistä ja parantamaan tietoisuutta Puolustusvoimien virassa toimimiseen liittyvissä asioissa.

Englannin kielen opiskelu lisääntyy aliupseerien koulutuksessa. Jatkossa jokaisella tulee olla valmius esitellä omaa työtään ja työyhteisöään myös englanniksi. Perustason yhteisissä opinnoissa opetetaan suomenkielisten ammattitermien rinnalle myös englanninkielisiä termejä. Opintojen aikana aliupseerit suorittavat Introduction to Nato -verkkokurssin, Naton e-learning ympäristössä, JADL:ssa. Jatkossa aliupseerien koulutukseen sisältyy myös kansainvälisten kouluttajien luentoja.

Aliupseerien opintoihin sisältyy jatkossa tietoa Natosta sekä palvelus- ja koulutusmahdollisuuksista Naton organisaatiossa. Kriisinhallintatehtävissä sekä kansainvälisissä esikunnissa ja sotakouluissa työskennelleet ammattisotilaat osallistuvat jatkossa asiantuntijana opetukseen.


Janne Turunen
Luottamusmies, Maasotakoulu

Kuva: Janne Turunen

  • Työolosuhteissa toivomisen varaa

    Lähes 60 % SAK:laisilla työpaikoilla työskentelevistä koki työolosuhteensa keskinkertaisiksi. SAK :n julkaiseman vuoden 2016 työolobarometrin mukaan useammalla kuin joka viidennellä työntekijällä on vähintään melko hyvät työolot, mutta lähes yhtä monella on melko huonot tai huonot työolot.

  • Fyysinen toimintakyky ammattitaidon mittarina

    Ammattisotilailla on henkilökohtainen vastuu omasta fyysisen toimintakyvyn ylläpidosta. Monelle sotilaalle liikunnallinen elämäntapa on itsestäänselvyys. Joillekin se voi tarkoittaa erityisiä ponnisteluja esimerkiksi iän, sairauksien tai vammojen takia.

  • Oletko jäämässä eläkkeelle?

    Kun eläkeikäsi lähestyy, käy tutustumassa Kevan sotilaseläkesivuihin. Sivuilla on tietoa muun muassa eroamisiästä ja eläkkeen määrään vaikuttavista asioista. Omat eläketietosi -palvelusta löydät omaa eläkettäsi koskevia tietoja. Voit jättää oman eläkehakemuksesi palvelussa. Muistathan ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi jo etukäteen Aliupseeriliiton toimistolle.