Siirry sisältöön

Koulutusjärjestelmään päivityksiä

Aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittäminen on alkanut. Muuttunut toimintaympäristö, aliupseereiden kehittyvät tehtävät ja kansainvälistyminen asettavat uusia vaatimuksia aliupseereiden osaamiselle.

Vuonna 2023 Pääesikunta kartoitti puolustushaarojen tarpeet aliupseereiden koulutusjärjestelmän päivittämisestä. Selvityksen pohjalta Pääesikunta aloitti suunnittelutyön tulevaisuuteen katsovan ja kestävän koulutusjärjestelmän luomiseksi.

Ensimmäiset muutokset näkyvät tammikuussa Maasotakoulussa alkaneiden perustason yhteisten opintojen (PTOK Y) sisällöissä. Opetussisällöstä poistettiin erillinen voimankäytön ja suojeluharjoituksen oikeuksiin johtava opetus. Nämä asiakokonaisuudet sisällytettiin taistelutekniikan opintojaksoon. Suojeluvälinekoulutuksessa tavoitteena on, että aliupseeri osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja kouluttaa niiden käyttöönotto. Voimakeinojen käytössä osaamistavoitteena on tunnistaa hätävarjelun ja voimakeinojen käytön ero sekä käyttää voimakeinojen perustekniikoita.

Muutoksen yhteydessä lisätunteja kohdennettiin Aliupseerina Puolustusvoimissa -opintojaksoon. Uusina teemoina opintoihin lisättiin muun muassa virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä aliupseereiden henkilöasioiden hoito. Muutoksella pyritään syventämään aliupseereiden perehdyttämistä ja parantamaan tietoisuutta Puolustusvoimien virassa toimimiseen liittyvissä asioissa.

Englannin kielen opiskelu lisääntyy aliupseerien koulutuksessa. Jatkossa jokaisella tulee olla valmius esitellä omaa työtään ja työyhteisöään myös englanniksi. Perustason yhteisissä opinnoissa opetetaan suomenkielisten ammattitermien rinnalle myös englanninkielisiä termejä. Opintojen aikana aliupseerit suorittavat Introduction to Nato -verkkokurssin, Naton e-learning ympäristössä, JADL:ssa. Jatkossa aliupseerien koulutukseen sisältyy myös kansainvälisten kouluttajien luentoja.

Aliupseerien opintoihin sisältyy jatkossa tietoa Natosta sekä palvelus- ja koulutusmahdollisuuksista Naton organisaatiossa. Kriisinhallintatehtävissä sekä kansainvälisissä esikunnissa ja sotakouluissa työskennelleet ammattisotilaat osallistuvat jatkossa asiantuntijana opetukseen.


Janne Turunen
Luottamusmies, Maasotakoulu

Kuva: Janne Turunen

  • Täydellisen sotilaan metsästys

    Erikoisjääkäreinä työskennelleet Juuso Aho ja Vesapekka Larkkonen ovat koonneet sotilas-, liikunta- ja terveysalan osaamisensa yksiin kansiin. Tuosta osaamisesta syntyi kirja Military Cross-training – treenaa kuin erikoisjoukoissa.

  • Muutoksia aliupseerien koulutusnormiin

    Koulutusnormin sisältö muuttui vuoden 2019 loppupuolella. Merkittävänä muutoksena on se, että yhteisissä opinnoissa ei enää kouluteta kaikille kaikkea eikä ulosmitata sellaisia oikeuksia ja pätevyyksiä, joita sotilas ei tarvitse yhteisten opintojen jälkeen.

  • Muutoksia työkyvyn tukiohjelmaan

    Puolustusvoimat on uudistanut työkyvyn tukiohjelmaa. Toimintamallin tarkoituksena on tukea työkykyä ja työssä jatkamista mahdollisimman pitkään.