Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä

Nato School, Swiss Army Academy, Baltic Defence School, Inter European Air Force Academy, Senior Enlisted Academy ja Sergeant Major Academy tarjoavat aliupseereille eritasoisia pääosiltaan sotilasjohtamiseen ja aliupseerin rooliin keskittyviä opintokokonaisuuksia.

Kestoltaan opinnot vaihtelevat viikon lähiopinnoista aina yli vuoden kestäviin Puolustusvoimia laajasti hyödyttäviin koulutuskokonaisuuksiin. 

Aliupseereiden koulutusjärjestelmän rakenteissa tapahtuu muutoksia vuodesta 2021 alkaen. Yksi monista muutoksista koskettaa edellä mainittujen kansainvälisten koulutusten tunnustamista ja tunnistamista osaksi aliupseereiden täydennyskoulutusta. Muutoksen myötä aliupseeri voi paremmin hyödyntää kansainvälisissä oppilaitoksissa suoritettuja opintoja osana ns. siltaopintoja perus,- yleis- ja mestaritasojen välillä. Kansainvälinen koulutus tukee kotimaassa annettavaa täydennyskoulutusta sekä antaa aliupseerille uusia eväitä johtamiseen, aliupseerin rooliin ja esimiestyön kehittämiseen.

Kansainvälinen koulutus ei ole automaatio, vaan jokaisen aliupseerin kohdalla se tulee suunnitella osana pitkäaikaista osaamisen kehittämistä. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa aliupseerin on esitettävä oma näkemys osaamisen kehittämistavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseen. Kansainvälinen koulutus on tähän yksi näistä vaihtoehdoista. Osana kehityskeskusteluihin valmistautumista tulee aliupseerin perehtyä opinto tarjontaan ja samalla miettiä perusteita koulutuksesta saatavista hyödyistä omaan tehtävään.

Opintoihin pääseminen vaatii suunnitelmallisuutta. Puolustushaaraesikunnat pyytävät joukko-osastoilta oppilasesitykset ylivuotiseen suunnitteluun yleensä alkuvuodesta, eli keväällä 2020 vuoden 2021 opintoihin sekä alustavia paikkatarpeita 2022 opintoihin. Hallintoyksikkö, esimies ja aliupseeri ovat keskiössä tässä työssä. On tärkeää, että tiedonvälitys on kaksisuuntaista. Hallintoyksikkö tiedottaa opiskelijahaun käynnistymisestä työpisteitä ja työpisteet toimittavat kehityskeskusteluissa esiin nousseet halukkuudet hallintoyksikön koulutuksesta vastaaville toimijoille. 

Koulutukseen pääseminen voi viedä useitakin vuosia, joten kehityskeskusteluissa on myös syytä vuosittain arvioida koulutuksen tarve ja päivittää sitä. Hakijamäärät ovat myös kasvaneet vuosien aikana, joten tässä asiassa pitkäjänteisyys palkitaan. Runsaan hakijamäärän lisäksi opiskelupaikkojen saamiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuin paljon varsinaisilla NATO- jäsenmailla on tarvetta kurssipaikoille.

Tietoja kansainvälisestä koulutuksesta saat oman hallintoyksikön koulutussektoreilta, PV intranet tietopankit sivustoilta, Oppilaitosten omilta internet-sivuilta sekä Ammattisotilaan aikaisemmista aihetta koskettavista julkaisuista. Luottamusmiehet ja kursseilla jo käyneet aliupseerit auttavat kiinnostuneita koulutukseen liittyvissä asiakysymyksissä.

Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kannen kuva: Janne Maula

  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

    Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.