Siirry sisältöön

Luottamusmies tukena työelämän haasteissa

Kun ihmiset toimivat yhdessä, niin kuin pääsääntöisesti työpaikoilla toimitaan, ei yhteentörmäyksiltäkään voi välttyä. Nykyään asioita ja epäkohtia otetaan aiempaa rohkeammin esille ja siten niihin päästään myös puuttumaan aiemmin.

Tämä on hyvä suuntaus. Myös työnantaja on ohjeistanut esimiehiä asioiden käsittelyyn liittyen. Asioiden osalta voi ja kannattaa aina ottaa yhteyttä työsuojeluun tai työterveyshuoltoon. Ristiriitatilanteissa voi aina kääntyä myös luottamusmiehen puoleen.

Ristiriitatilanteita kannattaa pyrkiä selvittämään sen sijaan, että niitä vain miettisi itsekseen. Selvittämättömät ristiriidat voivat johtaa lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin, työmotivaation ja -tehon laskemiseen ja pahimmillaan jopa työkyvyn menettämiseen. Luottamusmieheen voi ottaa yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun jokin epäasialliseen käytökseen tai muuhun ristiriitaan koskeva asia mietityttää ja hänen kanssaan voi yhdessä pohtia miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin.

Luottamusmies on työrauhanneuvottelija

Luottamusmiehen rooli ristiriitatilanteisiin liittyvissä neuvotteluissa on olla jäsenen tukena. Luottamusmiehen paikalla olo usein myös rauhoittaa tilannetta. Lisäksi on aina hyvä, että paikalla on myös “toiset korvat ja silmät”. Me koemme puheita ja eleitä yksilöllisesti ja etenkin kärjistyneessä tilanteessa voimme ymmärtää asioita eri lailla kuin mitä sanoja on ne tarkoittanut. Kun paikalla on henkilö, joka on omalla puolellamme, mutta jolle itse asia ei ole henkilökohtainen, on hän myös tulkitsemassa merkityksiä puolueettomammasta näkökulmasta.

Luottamusmiehen tehtävänä on katsoa, että tilannetta käsitellään rakentavasti ja ratkaisuhakuisesti eikä jäsenen oikeuksia poljeta tai jäsenen yli kävellä. Kenenkään ei tarvitse pelätä, että luottamusmiehen paikallaolo lisäisi jännitteitä tai vaikeuttaisi tilanteen ratkaisua, päinvastoin. Luottamusmies ei ole räyhääjä vaan työrauhanneuvottelija.

Aliupseeriliiton edunvalvonnan koulutusta kehitetään jatkuvasti. Neuvottelutaitoja ja esiintymistä on koulutettu jo pidempään, mutta uusi kehityssuuntaus on edunvalvonnan psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Sen tarkoituksena on parantaa luottamusmiehen ammatillista edunvalvontaosaamista tilanteissa, jotka eivät edusta niin sanottua perinteistä edunvalvontatyötä (sopimusosaaminen). Monet paikalliset luottamusmiehet omaavat pitkän kokemuksen ristiriitatilanteiden ratkaisuneuvotteluihin osallistumisesta, joten osaamista on kertynyt myös kokemuksen kautta.

Jäsentä ei jätetä yksin

Vaikeissa tilanteissa kynnys ottaa yhteyttä luottamusmieheen voi tuntua korkealta. Sitä se ei kuitenkaan saa olla. Luottamusmies on jäsentä varten. Missään tilanteessa jäsentä ei jätetä yksin. Jos asia on sellainen, että siihen eivät edunvalvontaorganisaation kautta voida tuottaa ratkaisua, luottamusmies neuvoo mihin kannattaisi ottaa yhteyttä. Yksinkertaistaen voisi todeta, että missä tahansa työelämään liittyvässä asiassa voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen.


Teksti: Satu Vartiainen

  • Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

    Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten.

  • Muista päivittää tehtävänkuvauksesi

    Jokaisella Puolustusvoimien työntekijällä on PVSAP-Fiori tehtävänkuvausjärjestelmässä kuvaus omasta tehtävästä. Esimies määrittelee järjestelmään alaisilleen ne työt, jotka alaisen on omassa tehtävässään suoritettava.

  • Suoritusarvioinnilla on palkkavaikutuksia

    Suoritusperusteinen henkilökohtainen palkanosa perustuu virkamiehen suoriutumiseen työtehtävistään ja muodostuu lähes aina kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksesta.