Siirry sisältöön

Verkko-opetusta luottamusmiehille

Pääluottamusmies Terho Eironen kertoo, että Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta toteutetaan jatkossa myös verkko-opetuksena. Ensimmäiset verkkoaineistot ovat valmistuneet ja koulutus käynnistyy toukokuun aikana.

Talvella valitut luottamusmiehet aloittivat kautensa maaliskuun alussa.  Pian tämän jälkeen Suomi siirtyi poikkeusaikaan ja uudet luottamusmiehet ehtivät osallistumaan vain yhteen lähiopetustilaisuuteen.
Aliupseeriliitto toteuttaa lähiopetuksen rinnalla jatkossa verkko-opetusta. Eironen kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa verkkokoulutuksessa keskitytään erityisesti uusille luottamusmiehille tarkoitetun peruskurssin teemoihin. Aineistot sopivat myös kokeneempien henkilöstön edustajien tiedonjanoon.
– Koulutusteemoja ovat esimerkiksi virkamieslaki, luottamusmiestoiminta, Puolustusvoimien työaikasopimus, palkkausjärjestelmä ja vuosilomasopimus.
Verkkokoulutuksessa käytetään Aliupseeriliiton jäsensivuja. Henkilöstön edustajille on siellä oma alue, jossa koulutusmateriaalit ovat luottamusmiesten käytettävissä.

– Koulutus toteutetaan alkuvaiheessa jäsensivuilta löytyvien opetuspakettien sisällön ja ohjeiden mukaan. Jokaisesta käsiteltävästä aiheesta löytyy johdanto, ohjeet jatkokäsittelyyn ja kysymyspatteri. Luottamusmiehet tekevät itsenäisesti töitä aiheiden parissa ja palauttavat vastauksensa oman puolustushaaran pääluottamusmiehelle. Puolustushaaran pääluottamusmiehet käyvät omien luottamusmiesten kanssa läpi materiaalin videopalavereissaan omien aikataulujen mukaan.

Ensimmäiset materiaalit on Eirosen mukaan julkaistu jäsensivuilla huhtikuun lopussa. Varsinainen verkko-opetus käynnistyy toukokuussa.

–  Materiaalia lisätään sitä mukaa kun saamme niitä valmiiksi. Vaikkakin vuosien varrella opetusmateriaalia on kertynyt paljon, ne eivät sellaisenaan toimi verkkokoulutuspaketteina.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Sotilaiden työaikalaki 2020-luvulle

    Vuonna 1970 tasavallan presidentti Urho Kekkonen allekirjoitti lain puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. Valtaosa Puolustusvoimien henkilöstöstä kuuluu edelleen tämän lain soveltamispiiriin.

  • Miksi neuvottelut kestivät pitkään?

    Naton komento- ja johtorakenteen tehtävien palvelussuhteen ehdoista neuvoteltiin yli vuosi. Puolustusvoimien toiminnot ovat olleet jo pitkään Nato-yhteensopivat. Miksi siis palvelussuhteiden ehtojen neuvottelut kestivät pitkään?

  • Hakeudu koulutukseen luottamusmies

    Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.