Siirry sisältöön

Verkko-opetusta luottamusmiehille

Pääluottamusmies Terho Eironen kertoo, että Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta toteutetaan jatkossa myös verkko-opetuksena. Ensimmäiset verkkoaineistot ovat valmistuneet ja koulutus käynnistyy toukokuun aikana.

Talvella valitut luottamusmiehet aloittivat kautensa maaliskuun alussa.  Pian tämän jälkeen Suomi siirtyi poikkeusaikaan ja uudet luottamusmiehet ehtivät osallistumaan vain yhteen lähiopetustilaisuuteen.
Aliupseeriliitto toteuttaa lähiopetuksen rinnalla jatkossa verkko-opetusta. Eironen kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa verkkokoulutuksessa keskitytään erityisesti uusille luottamusmiehille tarkoitetun peruskurssin teemoihin. Aineistot sopivat myös kokeneempien henkilöstön edustajien tiedonjanoon.
– Koulutusteemoja ovat esimerkiksi virkamieslaki, luottamusmiestoiminta, Puolustusvoimien työaikasopimus, palkkausjärjestelmä ja vuosilomasopimus.
Verkkokoulutuksessa käytetään Aliupseeriliiton jäsensivuja. Henkilöstön edustajille on siellä oma alue, jossa koulutusmateriaalit ovat luottamusmiesten käytettävissä.

– Koulutus toteutetaan alkuvaiheessa jäsensivuilta löytyvien opetuspakettien sisällön ja ohjeiden mukaan. Jokaisesta käsiteltävästä aiheesta löytyy johdanto, ohjeet jatkokäsittelyyn ja kysymyspatteri. Luottamusmiehet tekevät itsenäisesti töitä aiheiden parissa ja palauttavat vastauksensa oman puolustushaaran pääluottamusmiehelle. Puolustushaaran pääluottamusmiehet käyvät omien luottamusmiesten kanssa läpi materiaalin videopalavereissaan omien aikataulujen mukaan.

Ensimmäiset materiaalit on Eirosen mukaan julkaistu jäsensivuilla huhtikuun lopussa. Varsinainen verkko-opetus käynnistyy toukokuussa.

–  Materiaalia lisätään sitä mukaa kun saamme niitä valmiiksi. Vaikkakin vuosien varrella opetusmateriaalia on kertynyt paljon, ne eivät sellaisenaan toimi verkkokoulutuspaketteina.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Virkaehtosopimuksieen muutoksia 1.2.2017 alkaen

    Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.

  • KIKY-työaikapankin käyttö

    Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.

  • Edunvalvonta ei jää poteroihin

    Pääluottamusmiestehtävien alkaessa vuoden 2022 alussa oli Omikron-variantti oli juuri aiheuttanut koronaExit-suunnitelmien peruuntumisen ja paluun etätyöskentelyyn sekä rajoituksiin. Aliupseeriliiton luottamusmiestoiminnan osalta jouduimme myös uudelleen miettimään normaalitoimintoihin paluuta.