Siirry sisältöön

Sopimusten valvontaan lisää resursseja

Aliupseeriliiton jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uusia tehtäviä siirtyy aliupseeristolle kiihtyvällä tahdilla niin kotimaassa kuin kansainvälissä organisaatioissa.

Nato-jäsenyyden myötä edunvalvontatyön haasteet muuttuvat, kun suomalainen ja kansainvälinen työelämä kohtaavat.

Läheltä, nopeasti ja laadukkaasti toteutettu edunvalvonta haastaa myös Aliupseeriliittoa. Virastoeräneuvotteluissa sovimme työnantajan kanssa luottamusmiesorganisaation muutoksista, jotka voidaan toteuttaa 1.3.2024 lukien. Edunvalvontaorganisaatioon lisätään yksi tehtävä Aliupseeriliiton toimistolla. Kahden muun päätoimisen pääluottamusmiehen tehtäviä järjestellään uudelleen. Tavoitetilassa Aliupseeriliiton toimistolla on kolme päätoimista pääluottamusmiestä, joiden tehtäväkentät ovat selkeitä, mutta myös toisiaan tukevia. Kolmas tehtävänhoitaja tullaan valitsemaan tämän vuoden aikana.

Alueellista organisaatiota uudistetaan lisäämällä yksi puolustushaaratasoinen edunvalvontatehtävä Logistiikkalaitoksen esikuntaan. Tehtävänhoitajan vastuulla ovat Pääesikunta ja alaiset laitokset sekä Logistiikkalaitos. Uudistuksen avulla pyritään tasapainottamaan ja selkeyttämään edunvalvontatyön toteuttamista eri puolustushaaroissa. Tehtävänhoitaja tullaan valitsemaan tämän vuoden aikana.

Tehtävillä muutoksilla Aliupseeriliiton jäsenille pyritään varmistamaan nopea, laadukas ja läheltä tuotettu apu työelämän haasteisiin. Avun ja tuen saantiin ei saa vaikuttaa se, että palveluspaikka sijaitsee kotimaan ulkopuolella ja eri aikavyöhykkeellä. Organisaatiouudistus on tarpeellinen ja nyt se pystytään toteuttamaan riittävän laaja-alaisesti.

Teksti: Tomi Malkamäki

Kuva: Asta Ruuskanen

  • Kriisinhallinnan veteraaniohjelma

    Puolustusministeriö laati ensimmäisen kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman vuonna 2013. Alkuvuodesta saatiin valmiiksi kolmas, vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma. Nyt kirjoitetun ohjelman tavoitteissa on korostettu erityisesti kriisinhallintatehtävissä toimineiden vertaistuen kehittäminen.

  • Työn tekemisen (tai tekemättömyyden) tuskaa

    ”Itsevaltaisten hallintojen maissa, lähinnä diktatuureissa, virkamiehet eivät halua tekemistään sortavista päätöksistä valitettavan, jolloin valittaminen on mahdotonta tai tehty mahdollisimman vaikeaksi.” Tämä on suora lainaus Wikipediasta etsiessäni määritelmää sanalle oikeusturva.

  • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

    Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.