Siirry sisältöön

Sopimusten valvontaan lisää resursseja

Aliupseeriliiton jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uusia tehtäviä siirtyy aliupseeristolle kiihtyvällä tahdilla niin kotimaassa kuin kansainvälissä organisaatioissa.

Nato-jäsenyyden myötä edunvalvontatyön haasteet muuttuvat, kun suomalainen ja kansainvälinen työelämä kohtaavat.

Läheltä, nopeasti ja laadukkaasti toteutettu edunvalvonta haastaa myös Aliupseeriliittoa. Virastoeräneuvotteluissa sovimme työnantajan kanssa luottamusmiesorganisaation muutoksista, jotka voidaan toteuttaa 1.3.2024 lukien. Edunvalvontaorganisaatioon lisätään yksi tehtävä Aliupseeriliiton toimistolla. Kahden muun päätoimisen pääluottamusmiehen tehtäviä järjestellään uudelleen. Tavoitetilassa Aliupseeriliiton toimistolla on kolme päätoimista pääluottamusmiestä, joiden tehtäväkentät ovat selkeitä, mutta myös toisiaan tukevia. Kolmas tehtävänhoitaja tullaan valitsemaan tämän vuoden aikana.

Alueellista organisaatiota uudistetaan lisäämällä yksi puolustushaaratasoinen edunvalvontatehtävä Logistiikkalaitoksen esikuntaan. Tehtävänhoitajan vastuulla ovat Pääesikunta ja alaiset laitokset sekä Logistiikkalaitos. Uudistuksen avulla pyritään tasapainottamaan ja selkeyttämään edunvalvontatyön toteuttamista eri puolustushaaroissa. Tehtävänhoitaja tullaan valitsemaan tämän vuoden aikana.

Tehtävillä muutoksilla Aliupseeriliiton jäsenille pyritään varmistamaan nopea, laadukas ja läheltä tuotettu apu työelämän haasteisiin. Avun ja tuen saantiin ei saa vaikuttaa se, että palveluspaikka sijaitsee kotimaan ulkopuolella ja eri aikavyöhykkeellä. Organisaatiouudistus on tarpeellinen ja nyt se pystytään toteuttamaan riittävän laaja-alaisesti.

Teksti: Tomi Malkamäki

Kuva: Asta Ruuskanen

  • Työaikapankkien viidakko

    Työpaikan ulkopuolisessa elämässä on mahdollisuus valita pankkien välillä lähes rajattomasti. On liikepankkeja, osuuskassoja, investointipankkeja ja keskuspankkeja.

  • Yhteistoiminta tehdään yhdessä

    Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.

  • Luottamusmieskauden avaus

    Aliupseeriliiton luottamusmiehet aloittivat uuden luottamusmieskauden yhteisillä koulutuspäivillä. Tilaisuudessa luottamusmiehet saivat perustietoa Aliupseeriliitosta ja aliupseerien luottamusmiehenä toimimisesta.