Siirry sisältöön

Lisää resursseja aliupseerien edunvalvontaan

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen ja henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari allekirjoittivat 23.4.2024 uuden luottamusmiessopimuksen. Sopimuksessa Aliupseeriliitto ja Puolustusvoimat sopivat Aliupseeriliiton jäsenten luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Puolustusvoimissa.

Kuva: Terho Eironen

Aliupseeriliiton luottamusmiesten tehtävänä on omalta osaltaan edistää virkaehtosopimuksen noudattamista ja sopimuksen tulkinnasta syntyneiden erimielisyyksien ratkaisemista ja työrauhan ylläpitämistä.

Sopimuksen mukaan Aliupseeriliiton jäseniä edustaa työpaikoilla yhteensä 45 paikallista luottamusmiestä. Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat luottamusmiehet vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Aliupseeriliiton paikallisyhdistykset valitsevat lisäksi luottamusmiehille varaluottamusmiehet.

Luottamusmiehille on sovittu työstä vapautusta luottamusmiestehtävän hoitoon. Luottamusmiestehtävään käytettävissä oleva aika riippuu työpaikalla olevien edustettavien määrästä. Luottamusmies on myös oikeutettu osallistumaan Aliupseeriliiton järjestämään edunvalvontakoulutukseen. Luottamusmiehen neuvottelukumppani jäseniä koskevissa asioissa työpaikalla on joukko-osaston komentaja.

Aliupseeriliiton hallitus valitsee neljä alueellista pääluottamusmiestä, joiden sijoituspaikka on puolustushaaran esikunnassa. Aliupseeriliiton toimistolla työskentelee syksystä 2024 alkaen kolme päätoimista pääluottamusmiestä.

  • Todellinen työaika näkyväksi

    Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.

  • Uusi sopimuskierros käynnistynyt

    Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Nykyinen sopimuskausi on tuonut Aliupseeriliiton jäsenille parannuksia peruspalkkoihin, poistanut B-luokkien käytön sekä kehittänyt Puolustusvoimien lisäjärjestelmiä