Siirry sisältöön

Kohti työntäyteistä syksyä

Vuosilomat on tältä kesältä pidetty. Loman aikana nousi esiin muutamia asiakysymyksiä, joihin saimme luottamusmiesorganisaatiolla vastattua tai vireille pantua lomailun lomassa.

Syksystä on tulossa työn täyteinen. Olen havainnut kalenterini täyttyvän kovaa vauhtia. Työskentely eri työryhmissä jatkuu ja yksi uusi työryhmä aloittaa elokuussa. Merivoimissa ollut työryhmä on pohtinut meripalveluksen liittyviä työaikakysymyksiä. Työryhmä ei saanut aikaiseksi yksimielistä lopputulosta. Nyt samaa työtä aletaan tehdä pääesikunnan työryhmässä. Merivoimien omat esitykset ovat kyseisen työryhmän pohjana.

Odotan työryhmän työstä erittäin haastavaa. Ammattisotilas_Jaksaminen_KuvaHenryHakulinenSen verran erilaiset näkemykset virkaehtosopimuksen soveltamisen mahdollisuuksista merivoimilla ja henkilöstöjärjestöillä on. Alun perin meripalvelutyöryhmän piti ratkaista valmiusalusten lisääntyneestä kuormituksesta johtuvat jaksamisongelmat. Tähän työryhmä löysi nopeasti yksimielisen kannan.

Valitettavasti tulos ei kelvannut merivoimien johdolle, vaan ryhmälle annettiin uusi tehtävä. Tehtävä oli paljon laajempi kuin alkuperäinen toimeksianto oli ollut. Tämän jälkeen asia on sitten kiertänyt kehää, eikä aitoa halua tai kykyä ratkaisun löytymiseen ole ollut. Tässä asiassa tuntuisi pätevän vanha viisaus: Kun asian ratkaisu pitkittyy, se myös mutkistuu. Herää kysymys olisiko alkuperäinen asia, valmiusalusten henkilöstön jaksaminen, kannattanut ratkaista ensin ja ryhtyä vasta sen jälkeen tavoittelemaan suurempia kokonaisuuksia. Mielestäni näin olisi kannattanut toimia, etenkin kun työryhmällä oli alkuperäisen asian ratkaisemiseen yksimielinen esitys.

Virkaehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun 2018. Syksyn aikana tai viimeistään talven kynnyksellä alkavat siis neuvottelut uudesta sopimuksesta. Neuvottelut käydään ensin valtiotyönantajan ja pääsopijoiden kesken. Aliupseeriliittoa neuvotteluissa edustaa JHL. Toivoa sopii, että neuvottelutulos on sellainen, että saamme jotain neuvoteltavaa myös virastokohtaisiin neuvotteluihin. Aliupseeriliitolla on pitkä lista edustajakokouksen hyväksymiä tavoitteita, joiden eteenpäin vieminen vaatii varallisuutta. Sitä on mahdollista saada neuvoteltavaksi vain, jos virastokohtaisista eristä sovitaan pääsopijoiden pöydässä.

Reipasta ja työntäyteistä syksyä toivottaen,


Jyrki Surkka

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Henry Hakulinen

  • Osaamisen kehittämisen haasteet

    Täydennyskoulutusnormi antaa selkeät askelmerkit aliupseerin kehittymiselle virkaurallaan. Normin mukaan aliupseerit lähtevät perustason yhteisiin opintoihin ensimmäisen virkavuoden aikana.

  • Viikkolevon korvaaminen, 2020-luvun sotilasfarssi

    Puolustusvoimien työaikasopimuksen 11§:n on kirjattu: ”Virkamiehelle on, ellei välttämättömistä virkatehtävistä muuta johdu, annettava vähintään 36 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo”. Tätä kirjausta on noudatettu tai jätetty noudattamatta. Kukaan ei tiedä, sillä minkäänlaista sanktiota ei noudattamatta jättämisestä ole koitunut.

  • Verkko-opetusta luottamusmiehille

    Pääluottamusmies Terho Eironen kertoo, että Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta toteutetaan jatkossa myös verkko-opetuksena. Ensimmäiset verkkoaineistot ovat valmistuneet ja koulutus käynnistyy toukokuun aikana.