Siirry sisältöön

Neuvotteluja usealla rintamalla

Aliupseeriliitto ja Puolustusministeriö ovat käynnistäneet neuvottelut vuoden 2024 virastoerän kohdistamisesta aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen ja mekaanikkojen palvelussuhteiden ehtojen kehittämiseen.

Neuvotteluiden kohteena oleva varallisuus  tulee käyttöön 1.3.2024. Neuvottelukierroksella uutta on se, että virastoerän ja yleiskorotuksen välistä suhdetta voidaan osapuolten välisellä sopimuksella säätää. Lähtötilanteessa virastoerän suuruus on 0,5 % ja yleiskorotuksen määrä 2,0 %. Neuvotteluosapuolten välillä voidaan virastoerää pienentää tai kasvattaa aina 1,5 % saakka. Neuvotteluille on asetettu takaraja 15.12.2023. Tarvittaessa yhteisesti sopimalla määräaikaa voidaan jatkaa vielä 2 kuukautta, joten valmista tulee olla viimeistään 15.2.2024.

Virastoerävarallisuudella voidaan kehittää niitä sopimuksia, joita hallinnonalalla, eli Puolustushallinnossa, on tehty. Yhdistykset ovat vuosien varrella tehneet useita erilaisia esityksiä, joiden toteuttamista juuri virastoerästä voidaan toteuttaa. Yhdistysten esityksissä on mukana myös sellaisia tavoitteita, joista neuvotellaan keskustason valtion virka- ja työehtosopimusta tehtäessä. Nämä esitykset Aliupseeriliitto toimittaa JHL:n neuvottelijoiden käyttöön. Virastoerällä voidaan siis kehittää suoraan euromääräisiä summia tai tehdä tekstimuutoksia sopimuksiin ja maksaa niistä aiheutuvia kustannuksia.

Aliupseeriliiton edustajakokous vahvistaa vuosittain yhdistysten tekemiä esityksiä sopimustavoitteiksi. Yhdistysten tavoitteet on ennen edustajakokousta käsitelty pääluottamusmiestyöryhmässä ja Aliupseeriliiton hallituksessa. Vuoden 2023 edustajakokoukselle on tulossa käsiteltäväksi uusia työelämään parantavia esityksiä. Toivon, että Aliupseeriliiton jäsenet välittävät aktiivisesti havaintojaan työelämän parantamisesta yhdistysten hallinnoille, jotta havainnot eivät jää vain kahvipöytäkeskusteluihin. Yhdistykset pystyvät arvioimaan yhdessä Aliupseeriliiton toimiston kanssa tarvittavien sopimusmuutosten tekstimuotoja. Ei siis pidä pelätä sitä, ettei osaa kirjoittaa valmista sopimustekstiä. Tärkeintä on, että uskaltaa kertoa havaituista ongelmista.

Virastoeräneuvotteluiden lisäksi Aliupseeriliitto on mukana Naton komentorakenteen palvelussuhteiden ehtojen kehittämisneuvotteluissa. Neuvottelut ovat edenneet hitaasti erilaisia vaihtoehtoja arvioiden sekä vaikutusarvioita tehden. Aliupseeriliitto on aktiivisesti selvittänyt työn luonnetta Naton komentorakenteesta ja vertaillut saatuja tietoja kotimaan työskentelyyn. Kansainvälisten työelämäsääntöjen erilaisuudesta huolimatta on tärkeää, että työn ”epäsosiaalisuutta” kyetään huomioimaan myös kansainvälisessä ympäristössä. Skandinavinen yhteistyö on myös työelämäkysymysten osalta aktiivista. Aliupseeriliitolla on halu viedä myös Naton komentorakennetta koskettavat neuvottelut onnistuneesti maaliin ja turvata jäsenistölle kannustavat, oikeudenmukaiset, työsuojelun huomioivat ja aikaa kestävät palvelussuhteen ehdot.


  • Edunvalvonta on kestävyyslaji

    Vuoden lähestyessä loppuaan tulee ainakin näin vanhemmiten miettineeksi mennyttä vuotta. Mitä vuoden aikana on tapahtunut, mitä pitäisi vielä saada aikaiseksi?

  • MIELIPIDE: Varusmieskoulutusta sinivalkoisilla tunneilla

    Aliupseeriliiton jäsentutkimuksen mukaan jopa 30 % aliupseereista ei kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tekemiään työtunteja. Merkkaamattomat ylityöt, sinivalkoiset tunnit, antavat väärän kuvan henkilöstön riittävyydestä.

  • Virkaehtosopimuksieen muutoksia 1.2.2017 alkaen

    Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.