Siirry sisältöön

KIKY-pidennykset poistuvat

Valtion sopimusratkaisussa sovittiin, että kilpailukykysopimuksen (KIKY) mukanaan tuoma palkaton työajan pidennys poistuu lokakuussa.

Puolustusvoimissa tämä tarkoittaa sitä, että 12.10.2020 alkavan maksujakso 15/20:stä lähtien jakson säännöllinen työaika palautuu 114 tunniksi 45 minuutiksi.

Työajan pidennys sovittiin myös tiettyihin työaikamerkintöihin; sotilaallisen harjoituksen työaikamerkintä oli 8 tuntia 6 minuuttia ja meripalvelun 7 tuntia 45 minuuttia. Nyt myös näiden työaika lyhenee kuudella minuutilla, ollen 12.10. lukien sotaharjoituksen osalta 8 tuntia ja meripalvelun 7 tuntia 39 minuuttia.

1.10.2020 tuli voimaan uusi Puolustusvoimien työaikasopimuksen (PVTAS) kodifikaatio. Sopimuksen liitteenä on myös päivitetty suhteellisten työtuntinormien taulukot, joista voit tarkistaa tuntimäärän jaksoissa, joissa on keskeytyspäiviä sekä lisä- ja ylityötuntirajat.

Vaikka työaikaa aikanaan pidennettiin Suomen talousvaikeuksien takia puolellatoista tunnilla kolmen viikon jaksossa, ei tuntien poistaminen onnistunut ilman kompensaatiota. KIKY-työajan pidennysten poistoa kompensoidaan vuoden 2021 alusta, tarkemmin 4.1.2021 alkavasta jaksosta uudella työaikapankkiratkaisulla.

Tähän uuteen ”KIKY-pankkiin” saa työnantaja jaksotyössä siirtää 14 tuntia kalenterivuodessa. Työaikapankkiin siirrettävät tunnit voidaan suunnitella työvuoroluetteloon etukäteen säännöllisen työajan ylittäviksi. Tehdyt työtunnit siirretään sellaisenaan pankkiin, eikä niistä synny korvattavaa lisä- tai ylityötä. Näiden tuntien siirtämiseen pankkiin ei tarvita asianomaisen virkamiehen suostumusta. Työaikapankkiin siirretyt tunnit annetaan vapaana saman kalenterivuoden aikana. Ellei vapaata voida antaa, korvataan työaikapankissa olevat tunnit rahana maksamalla pankissa olevista tunneista yksinkertainen tuntipalkka.

Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on työnantajalle jo nyt annettu mahdollisuus laittaa työaikapankkiin työnantajan päätöksellä 18 tuntia puolen vuoden aikana. Päällystöliitto onkin tehnyt työnantajalle esityksen yhdistää nämä kaksi työajan joustoa mahdollistavaa työaikapankkia. Yhdistämällä pankit yksinkertaistettaisiin työnantajan määräysvallassa olevien työaikapankkien käyttöä. Neuvottelut on tämän suhteen aloitettu ja toiveena on, että asiasta päästään sopuun ennen kompensaation aloitusajankohtaa. 


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kannen kuva: Henri Hakulinen

  • Koko yhteisö osallistui perehdytykseen

    Sotilasammattihenkilö Jari Alestalo piti Rannikkoprikaatissa saamansa perehdytystä onnistuneena. Perehdyttäminen lähti käyntiin heti ensimmäisenä työpäivänä. Tuolloin hänen kanssaan käytiin läpi varuskunnan yleisiä käytäntöjä sekä perusteita virkamiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.

  • Valjastetaan kokemus koulutuksen kehittämiseen

    Täydennyskoulutus on Puolustusvoimien henkilöstölle järjestettävää, sotatieteellisten tutkintojen ulkopuolista koulutusta. Täydennyskoulutusta tarjotaan puolustushaara- ja toimialakohtaisesti.