Siirry sisältöön

Palvelussuhdeasuntojen vuokraus

Palvelussuhdeasunnolla tarkoitetaan puolustushallinnon henkilöstön tukemista asunnon vuokraamisessa. Palvelun ensisijaisena kohteena ovat paikkakunnalta toiselle siirretty, valmistuva ja rekrytoitu henkilöstö.

Puolustusvoimat on vuokrannut asuntoja eri vuokranantajilta. Niitä vuokrataan edelleen henkilökunnan käyttöön. Asunnot sijaitsevat yli 30 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Puolustusvoimat vuokraa asuntoja henkilöstölleen esimerkiksi Kruunuasunnoilta, Senaatti-kiinteistöltä, Lumolta, SATO:lta, Kevalta, Kunta-asunnoilta, Ilmariselta, Avaralta, Newseciltä, Suomen Kruunulta, Kouvolan asunnoilta, Kajaanin Pietarilta ja Suomenlinnan hoitokunnalta. Yksityishenkilöiltä asuntoja ei vuokarata.

Asuntoja haetaan Puolustusvoimien palvelukeskuksen kautta, joka hallinnoi palvelussuhdeasuntoja. Palvelukeskus osoittaa asunnon sitä tarvitsevalle, määrittää asukasvuokran, myöntää vuokratuen ja tiedottaa vapaista palvelussuhdeasunnoista Tornissa.

Jos asuntojen hakijoita on enemmän kuin vapaita asuntoja, etusijalla asuntoja vuokrattaessa ovat:

 • virkamiehet, jotka ovat saaneet tehtävään määräyksen toiselle työssäkäyntialueelle
 • työuransa puolustushallinnossa aloittavat henkilöt
 • ulkomaankomennukset päättävät henkilöt.

Työuransa puolustushallinnossa aloittavilla henkilöillä tarkoitetaan valmistumassa olevia, viimeisen vuosikurssin päättäviä kadetteja sekä ensimmäistä kertaa puolustushallinnon virkaan tai työsuhteeseen määräajaksi tai toistaiseksi nimitettäviä aliupseereita, erikoisupseereita ja siviilejä.

Sopimussotilaille tai muussa vastaavassa harjoittelutehtävissä oleville henkilöille pyritään järjestämään soluasunto tai muu vastaava yhteisasunto.

Vuokratukea maksetaan puolustushallinon henkilöstölle heidän käyttäessään palvelussuhdeasuntoa omaan asumiseen. Vuokratukea saa samaan tai samalla työssäkäyntialueella olevaan asuntoon kerrallaan korkeintaan neljä vuotta. Neljän vuoden laskuri lähtee käyntiin siirtopäivästä / tehtävään määräyksestä. Palvelusuhdeasunnon vaihto tai uusi tehtävään määräys samalle työssakäyntialueelle ei aloita uutta neljän vuoden tukijaksoa.

Palvelussuhdeasuntojen vuokratukea myönnetään enimmäismäärän puitteissa, joka vahvistetaan vuosittain valtion talousarvioissa. Vuokratuen määrä asuntoa kohden on maksimissaan 7 € / m2 / kk, kuitenkin maksimissaan 35 prosenttia ensivuokran määrästä. Asukkaan maksaman vuokran määrä on verohallinnon päätöksiä peilaten vielä sitä luokkaa, ettei siitä synny verotettavaa luontoisetua.

Asuntohakemus lähetetään Puolustusvoimien palvelukeskukseen sähköpostitse. Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta ja sen voimassaoloa voi jatkaa halutessa sähköpostilla. Hakemuksen ja vapaat asunnot löydät Tornista. Vuokrasopimus tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi ja irtisanomisaika asunnon vuokraajalla on 14 vuorokautta.

Lisätietoa palvelussuhdeasunnoista: Pääesikunnan määräys HP638 ja Tornista kohdasta Työn tuki > Palvelussuhdeasuntopalvelut.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

 • Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

  Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

 • Valmistaudu hyvin kehityskeskusteluun

  Käsky kehityskeskusteluista Puolustusvoimissa käynnistää jokavuotisen palaute ja suunnitteluprosessin, joka koskettaa jokaista henkilökohtaisesti. Pääesikunta on antanut toimintaa ohjaavan käskyn AN13754 syyskuun lopussa.

 • Muista hakeutua täydennyskoulutukseen

  Puolustusvoimien täydennyskoulutuksen vuoden 2022 jälkimmäinen hakuaika alkaa olla käsillä. Muistathan varmistaa suunniteltuihin koulutuksiin hakeutumisen.