Siirry sisältöön

Fyysisen toimintakyvyn seuranta

Sotilaiden suorituskykyä testataan säännöllisesti kenttäkelpoisuus- ja fyysisen kunnon testeillä. Ammattisotilaana jokaisen aliupseerin tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Nämä vaatimukset perustuvat lakiin puolustusvoimista ja puolustusministeriön asetukseen.

Puolustusvoimissa otettiin 1.1.2020 käyttöön määräys (HP560), missä määritellään kaikkien ammattisotilastehtävien fyysisen toimintakyvyn minimivaatimukset. Ilman työterveyshuollon asettamia rajoituksia oleva ammattisotilas on velvollinen osoittamaan fyysisen toimintakykynsä vuosittain edellä mainitussa testissä. Vuosi 2020 on testien osalta ollut koekäyttövuosi. Menneen kauden fyysisen toimintakyvyn taso on yksi tarkasteltavista asioista vuoden 2021 kehityskeskustelussa.

Kehityskeskustelussa verrataan työntekijän saavuttamia testituloksia tehtävän edellyttämään fyysisen toimintakyvyn tasoon. Tulevan kauden yhdeksi tavoitteeksi voidaankin asettaa tason saavuttaminen. Henkilökohtaisen kunto-ohjelman laatiminen voi tulla kyseeseen henkilöille ketkä ovat alittaneet minimivaatimus- tai tehtäväkohtaisen tavoitetason. Henkilökohtaista kunto-ohjelmaa voidaan toteuttaa myös ohjattuna viikkoliikuntana. Kehityskeskustelun lisäksi on otettava huomioon, että työnantaja voi ottaa työntekijän toimintakyvyn huomioon käskettäessä henkilöstöä fyysisesti vaativiin tehtäviin, kuten sotaharjoituksiin tai meripalvelukseen.

Jokaisella puolustusvoimien työntekijällä on vastuu fyysisen toimintakykynsä ylläpidosta. Esimiehillä taas on vastuu henkilöstönsä fyysisestä toimintakyvystä ja heidän velvollisuutenaan on tukea henkilöstönsä toimintakyvyn ylläpitoa. Esimiesasemassa olevien tulisikin luoda omalla esimerkillään liikuntamyönteistä työskentelykulttuuria työpisteille sekä kannustaa henkilöstöään liikuntatapahtumiin osallistumiseen. Henkilökohtaisen kunto-ohjelman laatiminen voi tulla kyseeseen henkilöille ketkä ovat alittaneet minimivaatimus- tai tehtäväkohtaisen tavoitetason. Henkilökohtaista kunto-ohjelmaa voidaan toteuttaa myös ohjattuna viikkoliikuntana.

Viikkoliikunta tapahtuu työajalla esimiehen luvalla ja se on tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen tai ylläpitämiseen. Työaikana viikkoliikuntaan osallistuminen edellyttää ammattisotilaalta edelleen vuosittaisen kuntotestin suorittamista. Tehtäväkohtaisille vaatimustasoille 1-2 sijoitetuille ammattisotilaille viikkoliikunnan enimmäismäärä on kaksi tuntia viikossa. Näitä vaativampiin tehtäviin 3-5 sijoitetuille enimmäismäärä on kolme tuntia viikossa. Kolme tuntia viikkoliikuntaa on mahdollista saavuttaa myös tekemällä testikauden tulokset tavoitetasolle 4. Työntekijän saavuttaessa kuntotesteissä tavoitetason 4, voi hänen esimiehensä vapauttaa työntekijän seuraavan vuoden kuntotesteistä. Ammattisotilas vastaa siitä, että testitulokset tai vapautuksen peruste on kirjattu oikein ja ajantasaisesti henkilöstöhallinnon henkilöstörekisteriin.

Ammattialiupseerit toimivat esimerkkeinä kaikille: koulutettaville varusmiehille, vertaisille ja myös muille sotilaille. Hyväkuntoinen ammattisotilas on myös erittäin hyvä asia ammatillisen identiteettimme kannalta. Yhdessä ja toisiamme kannustamalla pystymme kasvattamaan myös henkistä ja fyysistä pääomaamme.

Aliupseeriliitto tukee jäsenistöään liikunnalliseen elämäntapaan. Säännöllisesti valittavan Aliupseeriliiton vuoden urheilijan lisäksi paikallisyhdistykset palkitsevat ja tukevat jäsentensä erilaisiin urheilukisoihin osallistumista. Merkittävä liikunnallinen jäsenetu on myös Aliupseeriliiton Vöyri -mökki Vierumäellä.  Vierumäki on monipuolinen liikunta- ja vapaa-ajan keskus, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Alueella voi harrastaa esimerkiksi golfia, tennistä, squashia, retkeilyä, hiihtoa, patikointia, pyöräilyä, suunnistusta, ratsastusta, jääkiekkoa, jalkapalloa, uintia ja kalastusta.  Alueella on tarjolla myös runsaasti ohjattuja liikuntatunteja. Aliupseeriliiton verkkosivuilta löytyvät myös muut liikunnalliset jäsenedut.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

  • Täydellisen sotilaan metsästys

    Erikoisjääkäreinä työskennelleet Juuso Aho ja Vesapekka Larkkonen ovat koonneet sotilas-, liikunta- ja terveysalan osaamisensa yksiin kansiin. Tuosta osaamisesta syntyi kirja Military Cross-training – treenaa kuin erikoisjoukoissa.

  • Oikeudellista apua jäsenille

    Oikeudellinen neuvonta ja asiantuntija-apu ovat tärkeä osa Aliupseeriliiton jäsenpalveluja. Jäsenet saavat palvelusasioihin liittyvää oikeudellista apua Asianajotoimisto Lindellin asiantuntijoilta. He ovat erikoistuneet ammattisotilaiden työn erityispiirteisiin.

  • Aliupseeri esimiehenä

    Aliupseereille on avautumassa mielenkiintoisia uusia tehtäviä. Monet niistä ovat vaativia esimies- ja asiantuntijatehtäviä.