Siirry sisältöön

Sotilaspuvun käytön periaatteet

Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.

Sotilaspuvun kanssa on pääsääntöisesti käytettävä ulkona liikuttaessa päähinettä. Yleinen palvelusohjesääntö kieltää muiden kuin sotilaspäähineiden käytön. Sateenvarjojen, aurinkolasien, korvalappujen, muiden kuin sotilasmallisten laukkujen ja reppujen, hiuspidikkeiden, solmioneulojen ja kalvosinnappien käytön on oltava ohjeen mukaan hyvän maun mukaista.

Ammattisotilas on Puolustusvoimista annetun lain perusteella velvollinen palveluksessaan käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi ole toisin määrätty. Sotilaspuvun käyttö on tarkemmin avattu sotilas- ja virkapuvut puolustusvoimissa määräyksessä HK904.

Sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista on määrätty yksityiskohtaisesti pääesikunnan normeilla (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset, Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normit löytyvät Puolustusvoimien Torni-portaalista.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: Sami Mersnli

  • Aliupseeriston palkkaus

    Aliupseereiden ja mekaanikkojen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Lisäksi eri tehtäviin liittyy lisäpalkkioita ja työaikaperusteisia korvauksia.

  • Yhdistys jäsenen asialla

    Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

  • KIKY muutti työaikaa

    Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ammattisotilaan työaikaan on päästy sopimukseen. Työajan pidennys koskee myös kaikkia aliupseereita.