Siirry sisältöön

Sotilaspuvun käytön periaatteet

Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.

Sotilaspuvun kanssa on pääsääntöisesti käytettävä ulkona liikuttaessa päähinettä. Yleinen palvelusohjesääntö kieltää muiden kuin sotilaspäähineiden käytön. Sateenvarjojen, aurinkolasien, korvalappujen, muiden kuin sotilasmallisten laukkujen ja reppujen, hiuspidikkeiden, solmioneulojen ja kalvosinnappien käytön on oltava ohjeen mukaan hyvän maun mukaista.

Ammattisotilas on Puolustusvoimista annetun lain perusteella velvollinen palveluksessaan käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi ole toisin määrätty. Sotilaspuvun käyttö on tarkemmin avattu sotilas- ja virkapuvut puolustusvoimissa määräyksessä HK904.

Sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista on määrätty yksityiskohtaisesti pääesikunnan normeilla (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset, Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normit löytyvät Puolustusvoimien Torni-portaalista.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: Sami Mersnli

  • Osaamisen kehittäminen on osa virkauraa

    Aliupseerikoulutus lukeutuu Puolustusvoimissa annettavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Miten se siis eroaa upseerikoulutuksesta? Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon. Aliupseereiden täydennyskoulutuksella on kuitenkin tärkeä merkitys osaamisen nousujohteisessa kehittämisessä sekä suora vaikutus tehtävätasoilla etenemiseen.

  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen Osa II

    Tässä artikkelissa ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitetta tarkastellaan lakia alempitasoisten Puolustus-voimien normien, määräysten ja käskyjen näkökulmasta. Näistä tärkeimpiä ovat Yleinen Palvelusohjesääntö (YLPALVO), erilaiset varomääräykset sekä käskyt.