Siirry sisältöön

Sotilasurheiluliitto liikuttaa

Suomen Sotilasurheiluliitto (SOTUL) on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka tuottaa varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluita.

Toiminnan tavoitteena on innostaa varusmiehiä ja henkilökuntaa harrastamaan liikuntamuotoja, jotka edistävät heidän työkykyään ja elämisen tasoaan.

Liiton toiminnanjohtaja Jouni Leppäsaajo kertoo, että SOTUL:lla on 25 jäsenseuraa. Niissä on yhteensä noin 35000 jäsentä. Toiminta rahoitetaan yhteistyösopimuksista saatavilla varoilla, opetusministeriön myöntämällä avustuksella sekä säätiöiden tuella. Puolustusvoimat tukee liiton ja seurojen toimintaa luovuttamalla tilojaan liiton ja seurojen käyttöön.

Jokaisella varuskuntapaikkakunnalla toimii varuskunnan urheiluseura. Varusmiehet ovat automaattisesti niiden jäseniä. Seurojen jäseneksi voivat hakeutua palkatun henkilöstön lisäksi myös evp-työntekijät sekä henkilökunnan perheenjäsenet. Osassa seuroista on hyvin pieni jäsenmaksu, kaikissa ei laisinkaan. Kynnys osallistua toimintaan on hyvin matala.

Leppäsaajon mukaan seurojen toiminta rakentuu pitkälti niissä toimivien vapaaehtoisten työpanokselle. Toimintaan vaikuttaa myös se, mitkä lajit ja minkälainen liikunnan harrastaminen jäseniä kiinnostaa. Seura antaa liikkumisesta kiinnostuneille hyvät puitteet liikkua.

Toiminta on sen näköistä, kun seuran jäsenistö on. Jos seurassa on joukkueurheilusta kiinnostuneita, seurassa voi olla erityisen laajalti joukkueurheilua. Jos taas jäsenet ovat kiinnostuneita ampumaurheilusta, se näkyy seuran ohjelmassa.

Ammunta on ollut yksi seurojen tarjoama urheilulaji. Leppäsaajo kertoo, että SOTUL haluaa jatkossakin kehittää jäsenten ampumaharjoitus- ja ammuntakilpailumahdollisuuksia. Osa yhdistyksistä onkin keskittynyt erityisesti ammuntaan.

Seurat keskittyvät Leppäsaajon mukaan toiminnassaan erityisesti niihin lajeihin, joihin löytyy innokkaita järjestäjiä ja paljon osallistujia.

Innokkaat vapaaehtoiset ovat ihan olennaisia, jotta seuroissa voidaan järjestää tapahtumia. Jos oman alueen seurassa ei ole tällä hetkellä itseä kiinnostavaa aktiivista toimintaa, mikään ei estä lähtemästä mukaan kehittämään toimintaa. Kaikki vapaaehtoistyöntekijät otetaan innolla vastaan.

Monet liikuntaseurat järjestävät edelleen myös perinteisiä perhetapahtumia. Niiden määrä on kuitenkin Leppäsaajon mukaan vähentynyt, koska osallistumisaktiivisuus on pienentynyt. Esimerkiksi laskiaisriehoja järjestetään kuitenkin edelleen jossakin määrin.

Seuroissa on Leppäsaajon mukaan myös jonkin verran evp-jäseniä. He ovat usein seurojen toiminnassa työssäoloaikanaan aktiivisesti mukana olleita ihmisiä, jotka ovat halunneet liikkua eläkkeelläkin yhdessä entisten työkavereiden kanssa. He osallistuvat aktiivisesti myös valtakunnallisiin kilpailuihin.

Kannustan evp-henkilöstöä hakeutumaan liikuntaseuroihin. Seurat voivat järjestää liikuntaa myös varuskunnan porttien ulkopuolella. Tämä antaa mahdollisuuden tavata tuttua porukkaa säännöllisesti liikunnan parissa.

Suomen Sotilasurheiluliitto ja sen jäsenseurat tarttuivat koronahaasteeseen viime vuonna ja käynnistivät liiton puitteissa liikuntaan liittyviä etähaasteita. Leppäsaajo kertoo, että kolme ensimmäistä etähaastetta otettiin hyvin vastaan ja ne saivat ihmiset liikkeelle.

Crossft-haasteeseen ja 50 kilometrin marssihaasteeseen osallistui molempiin 70 jäsentä. 100000 askeleen haasteeseen osallistui 130 jäsentä. Tässä haasteessa oli tarkoitus saada askelmäärä täyteen viikon aikana.

Onnistuneet etähaasteet rohkaisivat järjestäjä, ja saivat liiton aktiivit kehittämään uusia haastelajeja. Tänä vuonna on SOTUL:n valikoimaan tulossa viimevuotisten haasteiden lisäksi hiihto-, pyöräily ja uintihaasteet. Hiihtohaaste julkaistaan helmikuun alussa.

Hiihtohaasteessa kerätään kuukauden ajan hiihtokilometrejä. Tavoitetasoja tulee monenlaisille hiihtäjille. Ensimmäinen tavoite on 100 kilometriä kuukaudessa. Lisäksi kisaan tulee 300 ja 500 kilometrin haasteet.

Leppäsaajo kannustaa etähaasteista kiinnostuneita seuraamaan Suomen Sotilasurheiluliiton verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia.

>> Suomen Sotilasurheiluliitto(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Suomen Sotilasurheiluliitto Facebookissa(avautuu uuteen ikkunaan)

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jouni Leppäsaajo, Suomen Sotilasurheiluliitto

  • Lapin Aliupseerit 50 vuotta

    Lapin Aliupseerit, alkujaan Rovaniemen värvättyjen kerho, on ajanut värvättyjen ja ammattialiupseerien asioita pohjoisella maanpuolustusalueella kunniakkaasti. Arkistoja selatessa voi havaita, kuinka yhdistyksen toiminta on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan omien jäsentensä tarpeisiin. Yhdistyksen tavoitteena, koko sen olemassa olon ajan, on ollut jäsenen palveleminen.

  • Alpola ja Vierumäki palvelevat jäseniä

    Alpolassa ja Vierumäen Vöyrissä on tarjolla jäsenille kohtuuhintaista majoitusta vapaa-ajan matkoille. Alpolan autopaikalla voi jatkossa ladata sähköautoa.

  • Jäsenet haluavat ammattimaista edunvalvontaa

    Aliupseeriliitto toteutti syys-lokakuussa jäsentutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisesti Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten näkemyksiä edunvalvonnan tavoitteista ja niiden toteuttamisesta sekä käytännön edunvalvontatyöstä.