Siirry sisältöön

Yhdistyspuheenjohtajat eduskunnassa

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat vierailivat puheenjohtajapäivien aikana eduskunnassa. Vierailun aikana puolustusvaliokunnan edustajat kertoivat puheenjohtajille valiokunnassa käsittelyssä olevista asioista.

Isäntänä eduskunnassa toimi kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varajäsen, Atte Kaleva. Valiokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra ja valiokunnan jäsenet Mika Kari, Jari Ronkainen ja Pekka Toveri kertoivat näkemyksiään ajankohtaisista puolustushallintoa koskevista kysymyksistä. Tilaisuuteen osallistui myös kansanedustaja Juha Hänninen.

Aliupseeriliitto nosti keskusteluissa esille hallitusohjelmaan kirjatun, Puolustusvoimien riittävien henkilöstöresurssien turvaamisen. Työaikalain päivittäminen olisi hyvä keino tähän. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka toi esille huolen siitä, että Nato-palvelussuhteiden ehtojen neuvottelut työnantajan kanssa eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Puheenjohtajapäivien aikana yhdistysjohto sai kattavan esityksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Keskeisinä teemoina päivien aikana olivat vuoden lopulla toteutettavat luottamusmiesvaalit ja niiden käytännön järjestelyt sekä tuleva edustajakokous.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuun edustajakokouksessa liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat keskustelivat päivien aikana henkilövalinnoista. Puheenjohtajat saivat tietoa Aliupseeriliiton strategiasta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista edustajakokouksessa käsiteltävistä asioista. Päivien aikana puheenjohtajat keskustelivat myös liiton tarjoamasta edunvalvontakoulutuksesta, jäsenrekrytoinnista ja yhdistysten järjestäytymisasteesta sekä liiton verkkosivujen uudistamisesta.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Luottamusmiesten vaali

    Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2020. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan. Vaali toteutetaan siten, että mahdollinen äänestysaika on yhdistyksen valitsemana ajankohtana 1.12.2019 – 15.1.2020.

  • Kun pääsisi vielä kerran joulukirkkoon

    Sosiaalisihteeri Anni Grundström Suomen sotaveteraaniliitosta haluaa herättää suomalaiset huomaamaan, että veteraanit tarvitsevat edelleen runsaasti apua ja tukea. Veteraanien keski-ikä on yli 90 vuotta. Heidän tulotasonsa on hyvin alhainen ja he tarvitsevat monenlaista apua ja tukea arjessa. Myös veteraanien puolisot ja lesket tarvitsevat apua. Hän korostaa, että auttamista ei voi enää siirtää.

  • Yhdistysten puheenjohtajat koulutuksessa

    Yhdistyspuheenjohtajien omat puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä syyskuussa. Kahden päivän aikana puheenjohtajat keskustelivat laajasti aliupseerien edunvalvontaan sekä yhdistysten ja Aliupseeriliiton kehittämiseen liittyvistä asioista.