Siirry sisältöön

Hallitus koulun penkillä

Kanta-Hämeen aliupseerien järjestötoimintakoulutukseen osallistujat olivat luokassa puoli tuntia ennen koulutuksen alkamista kynät teroitettuna. Valmiina oppimaan yhdessä lisää oman yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.

Kurssille osallistunut Jouni Jokiniemi toimii Ammattisotilas_Aliupseeri_koulutus_JouniJokiniemi_KuvaAstaRuuskanenKanta-Hämeen aliupseerien jäsensihteerinä. Hän näkee, että yhdistyksen hallituksen jäsenen tulee tuntea oman yhdistyksensä säännöt. Ne luovat pohjan yhdistyksen päivittäisellekin toiminnalle. Lisäksi luottamushenkilön on hyvä tuntea yhdistyslaki ja sieltä keskeisimmät asiat.  

Jokiniemi oli tyytyväinen yhdistyksensä järjestämään koulutustilaisuuteen. Hänelle koulutus oli ensisijaisesti kertausta aiemmin opittuun. Toki uusiakin oivalluksia tuli.

– Käydessämme läpi yhdistyslakia, huomasimme muutaman pienen yksityiskohdan, joihin emme olleet kiinnittäneet huomiota yhdistystoiminnassamme. Koulutus oli hyvä kokonaisuus ja herätti ja palautti mieleen, että yhdistyksen toiminnan ylläpitäminen vaatii tarkkaa yhdistyslain ja muiden sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

Kanta-Hämeen yhdistyksen puheenjohtaja Ari Poutanen toimi tilaisuuden pääkouluttajana. Aliupseeriliiton pääsihteeri Asta Ruuskanen veti viestintää ja yhteiskuntavaikuttamista käsittelevät osiot.

– Ruuskanen oli hyvänä tukena käytäessä yhdistyslakia läpi ja samalla kertoen, mitä lain määräykset konkreettisesti merkitsisivät meidän yhdistyksemme päivittäisessä työssä. Myös liiton ajama yhteiskuntavaikuttamisen teema tuli paremmin minulle selväksi koulutuksen jälkeen.

Jokiniemi suosittelee vastaavan koulutuksen järjestämistä jos oman yhdistyksen rutiinien pyörittäminen tuntuu vaikealta.

– Sitä kautta mahdollisesti näivettynyt yhdistystoimintakin lähtee uuteen nousuun.

Aliupseeriliitto on rakentanut yhdistysten hallituksia varten jäsensivuille Yhdistykset-sivuston. Sen tarkoituksena on tukea yhdistysten päivittäistä toimintaa ja antaa perusvalmiuksia yhdistystoimintaan. Ruuskanen esitteli koulutuksessa sivujen keskeiset sisällöt.

– Yhdistykset-sivusto on kattava ja mielestäni hyvin jäsennelty. Sieltä löytää pienen etsimisen jälkeen vastaukset mieltä painaviin kysymyksiin.

Puheenjohtaja Poutanen kertoo, että oman koulutuksen järjestäminen on ollut yhdistyksessä vireillä jo parin vuoden ajan. Ammattisotilas_Aliupseeri_koulutus_AriPoutaneni_KuvaAstaRuuskanen

– Viimeistään keväällä tehty järjestökoulutukseen osallistumisen esteet -kysely toi hyvin esille, että tarvetta koulutukselle on koska liiton koulutuksiin ei ole osallistuttu.

Poutanen kertoo, että kyselyn vastauksista kävi selvästi esille, että yhdistysten hallituksen jäsenet eivät halua käyttää vapaa-aikaa kouluttautumiseen. Siksi hän ehdotti hallitukselleen oman, yksipäiväisen koulutuksen järjestämistä Hämeenlinnassa.

– Järjestökoulutukseen osallistumisen esteet – kyselyssä keräsin hallituksen jäsenten näkemyksen osaamistasosta kyselyssä olleista aiheista. Hallituksen jäsenten mielestä heillä oli eniten osaamisvajetta yhteiskuntavaikuttamisessa ja jäsenviestinnässä. Siksi valitsin ne aiheiksi.

Poutanen suunnittelee pitävänsä sapattivuoden yhdistysaktiivin tehtävistä.

– Koulutuksella halusin varmistaa että hallituksesta löytyy osaamispohjaa yhdistyksen lailliselle pyörittämiselle jatkossakin. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa meillä on tavoite tehdä toimihenkilöille selkeät työnjaot ja kirjata ne tehtävänkuvauksiin. Siksi hallituksen tehtävät ja vastuut oli otettu koulutusaiheiksi.

 

Ammattisotilas_Aliupseeri_koulutus_KantaHäme_KuvaAstaRuuskanen


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Surkka jatkaa Aliupseeriliiton puheenjohtajana

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Jyrki Surkan jatkamaan Aliupseeriliiton puheenjohtajana. Puheenjohtajakausi on neljävuotinen. Surkka on toiminut Aliupseeriliiton puheenjohtajana 1.3.2018 alkaen. Aliupseeriliiton hallitus valitsi kokouksessaan liiton varapuheenjohtajiksi Mika Tiitisen ja Tuomas Miromäen.

  • Ansioituneita aliupseereita palkittiin

    Aliupseeriliitto palkitsi ansioituneita aliupseereita ansiomitaleilla edustajakokouksen yhteydessä. Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin Vuoden aliupseeri.

  • Hae kulttuuriapurahaa

    SAK:n kulttuurirahaston apurahahaku on elokuussa. Kulttuuriapurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisten ammattiliittojen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti taidepainotteisia kulttuuriharrastuksia.