Siirry sisältöön

Jäsenetuna mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Oma luottamusmies on Aliupseeriliiton tärkein ja näkyvin vaikuttaja hallintoyksikössä. Jäsenetuna saatavien luottamusmiespalveluiden kautta on mahdollista selvittää ja edistää monia työn tekemiseen tai palvelussuhteen ehtoihin liittyvää kysymystä.

Mahdollisuudet vaikuttaa hallintoyksikköä,  puolustushaaraa tai ammattiryhmäämme koskettavissa asioissa löytyy jokaiselta Aliupseeriliiton jäseneltä. Vaikuttamistyötä helpottamaan on paikallisyhdistys, joka vastaa niin luottamusmiestoiminnasta kuin muustakin toiminta-alueensa edunvalvonnasta.

Aliupseeriliiton paikallisyhdistykset järjestävät vastuualueensa luottamusmiesvaalit ja nimeävät varaluottamusmiehet tehtäviinsä. Paikallisyhdistykset valitsevat myös hallintoyksiköiden yhteistoimintaelimien edustajat, joilla on luottamusmiesten tavoin mahdollisuus osallistua työnantajan tukemiin Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutuksiin. Hallintoyksiköiden yhteistoimintaelimissä Aliupseeriliiton edustajat pääsevät vaikuttamaan moneen työelämään liittyvään kysymykseen.

Paikallisyhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä vastaa yhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu toimikautensa aikana säännöllisesti ja vastaa oman yhdistyksen toiminnasta. Jäsenet ovat oikeutettuja tekemään toimintaa ohjaavia esityksiä hallituksen päätettäväksi ympäri vuoden.

Yhdistystoiminta perustuukin toimivan hallituksen lisäksi asioistaan kiinnostuneeseen ja aktiiviseen jäsenistöön. Helpoiten oman paikallisyhdistyksen toimintaan pääsee vaikuttamaan aktiiveilta kyselemällä ja erilaisiin yhdistyksen tapahtumiin osallistumalla. Säännöllisesti järjestettävät tapahtumat ovat loistavia ammatillisen verkostoitumiseen ja tiedon välitykseen.

Elokuvia, taidenäyttelyitä, konsertteja, saunailtoja, vierailuja ja urheilutapahtumia. Näitä kaikkia järjestävät Aliupseeriliiton paikallisyhdistykset jäsenilleen. Paikallisyhdistysten vapaaehtoiset tekevät näiden edellä mainittujen järjestelyiden lisäksi paljon työtä, jotta jaksaisimme työssämme pidempään ja palautuisimme vapaa-ajallamme paremmin.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuvat: Riku Rissanen, Aleksi Viikinkorki, Terho Eironen

  • Parempia bonuksia

    Uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä. Lain perusperiaatteet pysyvät samana. Uusi laki mahdollistaa liikennevakuutuksen kehittämisen oikeudenmukaisemmalla tavalla. Asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoria voidaan nyt huomioida hinnoittelussa aikaisempaa joustavammin

  • Jäsenet haluavat ammattimaista edunvalvontaa

    Aliupseeriliitto toteutti syys-lokakuussa jäsentutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisesti Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten näkemyksiä edunvalvonnan tavoitteista ja niiden toteuttamisesta sekä käytännön edunvalvontatyöstä.

  • Edustajakokous 2017

    Hallituksen ehdokasasettelu käynnistyy. Syksyn edustajakokouksessa yhdistykset valitsevat jäsenet liiton hallitukseen. Erovuorossa on kuusi hallituksen varsinaista ja kuusi varajäsentä.