Siirry sisältöön

Jäsenetuna mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Oma luottamusmies on Aliupseeriliiton tärkein ja näkyvin vaikuttaja hallintoyksikössä. Jäsenetuna saatavien luottamusmiespalveluiden kautta on mahdollista selvittää ja edistää monia työn tekemiseen tai palvelussuhteen ehtoihin liittyvää kysymystä.

Mahdollisuudet vaikuttaa hallintoyksikköä,  puolustushaaraa tai ammattiryhmäämme koskettavissa asioissa löytyy jokaiselta Aliupseeriliiton jäseneltä. Vaikuttamistyötä helpottamaan on paikallisyhdistys, joka vastaa niin luottamusmiestoiminnasta kuin muustakin toiminta-alueensa edunvalvonnasta.

Aliupseeriliiton paikallisyhdistykset järjestävät vastuualueensa luottamusmiesvaalit ja nimeävät varaluottamusmiehet tehtäviinsä. Paikallisyhdistykset valitsevat myös hallintoyksiköiden yhteistoimintaelimien edustajat, joilla on luottamusmiesten tavoin mahdollisuus osallistua työnantajan tukemiin Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutuksiin. Hallintoyksiköiden yhteistoimintaelimissä Aliupseeriliiton edustajat pääsevät vaikuttamaan moneen työelämään liittyvään kysymykseen.

Paikallisyhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä vastaa yhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu toimikautensa aikana säännöllisesti ja vastaa oman yhdistyksen toiminnasta. Jäsenet ovat oikeutettuja tekemään toimintaa ohjaavia esityksiä hallituksen päätettäväksi ympäri vuoden.

Yhdistystoiminta perustuukin toimivan hallituksen lisäksi asioistaan kiinnostuneeseen ja aktiiviseen jäsenistöön. Helpoiten oman paikallisyhdistyksen toimintaan pääsee vaikuttamaan aktiiveilta kyselemällä ja erilaisiin yhdistyksen tapahtumiin osallistumalla. Säännöllisesti järjestettävät tapahtumat ovat loistavia ammatillisen verkostoitumiseen ja tiedon välitykseen.

Elokuvia, taidenäyttelyitä, konsertteja, saunailtoja, vierailuja ja urheilutapahtumia. Näitä kaikkia järjestävät Aliupseeriliiton paikallisyhdistykset jäsenilleen. Paikallisyhdistysten vapaaehtoiset tekevät näiden edellä mainittujen järjestelyiden lisäksi paljon työtä, jotta jaksaisimme työssämme pidempään ja palautuisimme vapaa-ajallamme paremmin.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuvat: Riku Rissanen, Aleksi Viikinkorki, Terho Eironen

  • Uudet jäsensivut avattu

    Aliupseeriliiton uudet jäsensivut julkaistiin maaliskuussa. Uudistuksen myötä jäsensivut ovat aikaisempaa paremmin luettavissa myös mobiililaitteilla. Myös kirjautumiseen tarvittavan salasanan saanti on jatkossa helpompaa.

  • Vakuutus on turvanasi matkalla

    Ilman matkustajavakuutusta reissaaminen voi tulla todella kalliiksi. Jos ulkomaanmatkalla sairastuu tai joutuu tapaturmaan, kustannukset voivat olla järkytys suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään tottuneelle.

  • Aliupseerikalenteri jakoon marraskuussa

    Aliupseerikalenterin postitus käynnistyy marraskuun alussa. Liiton työssä käyvät jäsenet saavat kalenterin mukana myös päivitetyn Osaava jäsen -oppaan.