Siirry sisältöön

Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

Kehittämistavoitteet on hyväksytty vuosien aikana edustajakokouksissa ja niitä pyritään edistämään sopimusvarallisuuden puitteissa aina sopimuskierrosten yhteydessä. Edustajakokous on siis väline, jolla paikallisyhdistys saa mahdollisuuden vaikuttaa muun muassa jäsenten palvelussuhteiden ehtojen kehittämislinjauksiin.

Vaikuttaminen ei Aliupseeriliitossa rajoitu vain vuosittaiseen edustajakokoukseen, vaan se on jatkuvaa toimintaa. Paikallisyhdistykset voivat ja niiden tuleekin tehdä esityksiä Aliupseeriliiton hallitukselle läpi vuoden. Osa esityksistä kyetään toteuttamaan hallinnon toimivallalla ja osa siirtyy edustajakokoukselle päätettäväksi.

Paikallisyhdistys voi lähettää edustajakokoukseen yhden edustajan alkavaa sataa jäsentä kohti. On siis erittäin tärkeää, että yhdistykset pitävät oman järjestäytymisasteen korkealla. Korkea järjestäytymisaste mahdollistaa paremmat vaikuttamismahdollisuudet koko liiton toimintaan. Paikallisyhdistyksen on myös tärkeää tiedottaa omaa jäsenistöään edustajakokouksen päätöksistä erityisesti omaa jäsenistöään koskettavien asiakokonaisuuksien osalta.

Aliupseeriliiton uusi strategia on vahvistettu vuosille 2020 – 2023 ja siinä linjattujen asioiden välitarkastelua toteutetaan jokaisen edustajakokouksen yhteydessä. Paikallisyhdistysten hallitusten tulee perehtyä hyvin edustajakokousasiakirjoihin ja huomioida ne omassa toiminnassaan. Hyvä valmistautuminen antaa riittävät perusteet yhdistyksen edustajille kannanottojen tekemiselle ja paikallisen näkökulman antamiselle edustajakokouksen päätöksenteossa, esimerkiksi strategian toteutumista tarkasteltaessa.

Jokainen jäsen voi tehdä esityksiä paikallisyhdistykselle, silloin kun ne mieleen tulevat. Esitysten ei tarvitse olla valmiita sopimustekstejä, sillä ne muotoutuvat prosessien edetessä sellaisiksi. Osallistumalla paikallisyhdistyksen vuosikokoukseen on myös mahdollista tulla valituksi yhdistyksen kokousedustajaksi ja samalla päästä vaikuttamaan Aliupseeriliiton toimintaa kokonaisuudessaan. Aktiivisuus siis kannattaa.

Aliupseeriliiton edustajakokous järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2020. Nyt onkin hyvä aika aloittaa oman yhdistyksen alueella kartoitus työelämän parannustarpeista ja esittää niitä vietäväksi edustajakokouksen esityslistalle.

Edustajakokouksen tehtävänä on muun muassa

Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.

  • Jäsenen aloitteet edustajistoon

    Kun yksittäinen jäsen haluaa parannusta palvelussuhteen ehtoihin tai työn tekemiseen liittyviin asioihin, hän ottaa yhteyttä yhdistyksensä toimijoihin. Yhdistyksen avulla asia voi ratketa paikallisesti tai sitten yhdistys jalostaa oman jäsenensä ajatuksen aloitteeksi Aliupseeriliiton edustajiston kokoukseen.

  • Vuosilomien suunnittelu

    Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.