Siirry sisältöön

Meripalveluksen kehittämiskokeilu aloitettu Rannikkolaivastossa

Merivoimien aluspalveluksen palvelussuhteen ehtojen kehittämiseksi on erilaisia työtyhmiä kokoontunut vuodesta 2014 alkaen. Työskentelyn tavoitteena on ollut jaksamisen edistäminen aluspalveluksessa, erityisesti valmiusaluksilla.

Sinnikkään työskentelyn lopputuloksena pääsimme joulukuussa 2020 kaikkia sopijaosapuolia edes kohtuullisesti tyydyttävään lopputulokseen, ja meripalveluksen kehittämiskokeilu toteutetaan Rannikkolaivaston 6. Pintatorjuntalaivueessa 15.2.2021 – 24.10.2021.

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt ovat sopineet, että kokeilussa toteutetaan kahden perättäisen jakson yhdistävä työaikasuunnittelu (niin sanottu 6-viikkoissuunnittelu). Lisäksi valmiusaluksilla otetaan käyttöön valmiusvuoroon suunniteltava valmiusvapaa. Kokeilu otetaan käyttöön avoimin mielin. Kokeilun aikana halutaan selvittää, miten 6-viikkoissuunnittelu toimii. Tavoitteena on, että työjaksot pystytään suunnittelemaan niin, että työn kuormitusta, palautumista sekä työ- ja perhe-elämää saadaan paremmin tasapainoon.

Kokeilu sellaisenaan ei ole vielä valmis lopputulos, vaan siinä testataan rajoitettua määrää muutoksia rajatun ajan yhdessä laivueessa. Kokeilun tulokset toimivat kuitenkin vahvana perusteena meripalvelun palvelussuhteen ehtoja päivitettäessä tulevaisuudessa.

Kokeilun seuranta, raportointi ja kehityskohteiden tunnistaminen nouseekin tärkeään rooliin jatkoa ajatellen. Mielenkiinto kohdistuu siihen, pystytäänkö suunnitelmissa pysymään. Miten mahdolliset muutokset vaikuttavat koko 6-viikkoisjakson työaikatoteumaan?

Jo sopimusta tehdessä päätettiin yhdessä, että kokeilun vaikutuksia erityisesti toimintakyvyn työssäjaksamisen osalta seurataan yhteisesti sovittavalla tavalla neljännesvuosittain. Mielenkiinto kohdistuu moniin seikkoihin: henkilöstön jaksamiseen, mahdollisiin ylityökertymiin, vaikutuksiin aluksen kunnossapitoon ja huoltoon, varusmieskoulutukseen. Merivoimissa kokoontuu lisäksi työryhmä, joka ratkoo soveltamiseen liittyviä mahdollisia epäselviä tilanteita.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Janne Maula, Asta Ruuskanen

  • Luottamusmieskoulutus 2023

    Aliupseeriliiton jäsenten tärkein jäsenetu on laadukas luottamusmiespalvelu. Liiton tavoitteena on, että jäsenet saavat palvelun nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Siksi henkilöstön edustajien säännöllinen koulutus on ensiarvoisen tärkeää.

  • Vuoden 2018 AY-koulutus

    Aliupseeriliitto järjesti vuonna 2017 monipuolisesti koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhdistystoiminnan parissa toimiville. Edunvalvontakoulutus tuottaa sellaista osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä. Osaava ja koulutettu luottamusmies on parasta jäsenpalvelua.

  • On välitarkastelun aika

    Kaiken kiireen keskellä ei pidä unohtaa asioita, jotka on sovittu tehtäväksi edellisen kehityskeskustelun yhteydessä.