Siirry sisältöön

Meripalveluksen kehittämiskokeilu aloitettu Rannikkolaivastossa

Merivoimien aluspalveluksen palvelussuhteen ehtojen kehittämiseksi on erilaisia työtyhmiä kokoontunut vuodesta 2014 alkaen. Työskentelyn tavoitteena on ollut jaksamisen edistäminen aluspalveluksessa, erityisesti valmiusaluksilla.

Sinnikkään työskentelyn lopputuloksena pääsimme joulukuussa 2020 kaikkia sopijaosapuolia edes kohtuullisesti tyydyttävään lopputulokseen, ja meripalveluksen kehittämiskokeilu toteutetaan Rannikkolaivaston 6. Pintatorjuntalaivueessa 15.2.2021 – 24.10.2021.

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt ovat sopineet, että kokeilussa toteutetaan kahden perättäisen jakson yhdistävä työaikasuunnittelu (niin sanottu 6-viikkoissuunnittelu). Lisäksi valmiusaluksilla otetaan käyttöön valmiusvuoroon suunniteltava valmiusvapaa. Kokeilu otetaan käyttöön avoimin mielin. Kokeilun aikana halutaan selvittää, miten 6-viikkoissuunnittelu toimii. Tavoitteena on, että työjaksot pystytään suunnittelemaan niin, että työn kuormitusta, palautumista sekä työ- ja perhe-elämää saadaan paremmin tasapainoon.

Kokeilu sellaisenaan ei ole vielä valmis lopputulos, vaan siinä testataan rajoitettua määrää muutoksia rajatun ajan yhdessä laivueessa. Kokeilun tulokset toimivat kuitenkin vahvana perusteena meripalvelun palvelussuhteen ehtoja päivitettäessä tulevaisuudessa.

Kokeilun seuranta, raportointi ja kehityskohteiden tunnistaminen nouseekin tärkeään rooliin jatkoa ajatellen. Mielenkiinto kohdistuu siihen, pystytäänkö suunnitelmissa pysymään. Miten mahdolliset muutokset vaikuttavat koko 6-viikkoisjakson työaikatoteumaan?

Jo sopimusta tehdessä päätettiin yhdessä, että kokeilun vaikutuksia erityisesti toimintakyvyn työssäjaksamisen osalta seurataan yhteisesti sovittavalla tavalla neljännesvuosittain. Mielenkiinto kohdistuu moniin seikkoihin: henkilöstön jaksamiseen, mahdollisiin ylityökertymiin, vaikutuksiin aluksen kunnossapitoon ja huoltoon, varusmieskoulutukseen. Merivoimissa kokoontuu lisäksi työryhmä, joka ratkoo soveltamiseen liittyviä mahdollisia epäselviä tilanteita.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Janne Maula, Asta Ruuskanen

  • Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

    Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.

  • Miksi neuvottelut kestivät pitkään?

    Naton komento- ja johtorakenteen tehtävien palvelussuhteen ehdoista neuvoteltiin yli vuosi. Puolustusvoimien toiminnot ovat olleet jo pitkään Nato-yhteensopivat. Miksi siis palvelussuhteiden ehtojen neuvottelut kestivät pitkään?

  • Kohti työntäyteistä syksyä

    Vuosilomat on tältä kesältä pidetty. Loman aikana nousi esiin muutamia asiakysymyksiä, joihin saimme luottamusmiesorganisaatiolla vastattua tai vireille pantua lomailun lomassa.