Siirry sisältöön

Aliupseerien koulutuspäivät Rannikkolaivastossa

Aliupseerien koulutusjärjestelmäuudistus ja aliupseerien keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu mietityttävät monia aliupseereita. Vaikka teemoista on jaettu tietoa monia kanavia pitkin, paljon on vielä epätietoisuutta ilmassa. Rannikkolaivasto vastasi aliupseereidensa tiedonjanoon aliupseerien koulutuspäivillä.

Rannikkolaivaston henkilöstöpäällikkö, komentajakapteeni Mirva Salokannel-Lehtimäki kertoo, että joukko-osaston omalle aliupseerien koulutuspäivälle on säännöllinen tarve. Tilaisuuden tavoitteena oli varmistaa, että kaikilla aliupseereilla on sama tiedon taso käsiteltävistä asioista. Tilaisuudella haluttiin edistää myös aliupseeriston yhtenäisyyden tunnetta ammattiryhmänä.

– Halusimme nostaa esille aliupseeriston roolin ja merkityksen Rannikkolaivastossa. Opistoupseerien poistuman myötä aliupseerit tuovat pysyvyyden joukko-osastoon

Vaikka aliupseerien koulutusjärjestelmästä ja keskitetystä tehtävä- ja seuraajasuunnittelusta on tiedotettu henkilökunnalle, henkilöstöpäällikkö tiedostaa, että lisätiedolle on tarvetta.

– Tiesimme, että muuttunut koulutusjärjestelmä aiheuttaa eniten kysymyksiä. Esimerkiksi, miten vanhan järjestelmän mukaiset koulutukset suhteutuvat uuteen järjestelmään. On käynyt myös ilmi, että kaikki aliupseerit eivät tiedä, millaisia vaihtoehtoja heillä on työuran edetessä suuntautua esimerkiksi toiselle erikoisalalle tai toimialalle ja sitä kautta edetä urallaan.

Rannikkolaivaston aliupseerien luottamusmies Tero Kramsu arvostaa, että joukko-osaston johto ja sektorien asiantuntijat olivat paikalla tilaisuudessa jakamassa aliupseeristolle tärkeää tietoa.

– Rannikkolaivaston komentaja avasi tilaisuuden ja kertoi työnantajanäkökulmasta asioista. Hän nosti esille, miten tärkeä ja kasvava ammattiryhmä aliupseeristo on.

Luottamusmiehenä Kramsu tietää, mitkä asiat mietityttävät ja askarruttavat aliupseereita ja mistä asioita he kaipaavat tietoa. Yksi tällainen teema on aliupseerien uusi koulutusjärjestelmä.

– Koulutusala teki tilaisuuteen laajan infopaketin aliupseerien uudesta koulutusjärjestelmästä. Asiantuntijat korostivat, miten aliupseerien tulee olla valveutuneita ja aktiivisia omaan koulutukseensa liittyvissä asioissa.

Luottamusmiehen korviin tulleen palautteen mukaan aliupseerit arvostivat erityisesti komentajan kannustavaa puheenvuoroa ja koulutusalan huolellisesti valmistelemaa aineistoa koulutusjärjestelmästä. Kramsu on tyytyväinen työnantajan päätökseen järjestää jo syksyllä seuraava aliupseereiden koulutustilaisuus.

Henkilöstöpäällikkö Salokannel-Lehtimäki kertoo, että koulutuspäivien osallistumisaste oli hyvä. Saadun osallistujapalautteen mukaan tilaisuudelle oli tarvetta.

– Nähtiin, että tämä oli hyvä tietopaketti erityisesti uusille työntekijöille. Myös pitkään talossa olleille tuli uutta tietoa. Tilaisuus koettiin vuorovaikutteiseksi, vaikka se toteutettiin etänä. Saadun palautteen mukaan näitä teemoja mietitään paljon ja tietoja joutuu kaivamaan eri lähteistä.

Aliupseerien koulutuspäivät suunnitellaan tulevina vuosina Rannikkolaivaston toimintakalenteriin. Huhtikuussa toteutetut kaksi tilaisuutta saavat jatkoa jo elokuussa.

– Elokuussa pidämme infon koulutukseen hakeutumisesta. Samalla pidämme uuden infon näistä samoista teemoista niille, jotka eivät jo pidettyihin tilaisuuksiin päässeet osallistumaan. Tämä on tärkeää, koska meille tulee uusia aliupseereita jatkuvasti.


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Tuula Helle

  • KIKY-pidennykset poistuvat

    Valtion sopimusratkaisussa sovittiin, että kilpailukykysopimuksen (KIKY) mukanaan tuoma palkaton työajan pidennys poistuu lokakuussa.

  • Onko kesäloman jälkeistä elämää?

    Kesäloman jälkeen ensimmäinen työviikko saattaa tuntua raskaalta. Loman loppuminen tuo myös univaikeudet. Väsyttää, mutta silti uni ei tule illallakaan. Mikä avuksi?

  • Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

    Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.