Siirry sisältöön

Hallituksen jäsenten vaali

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuussa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen. Puolet hallituksen 12 jäsenestä on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenen kausi kestää neljä vuotta.

Aliupseeriliiton sääntöjen mukaan liiton hallituksessa on kaksitoista jäsentä. Marraskuun edustajakokouksessa jäsenet valitsevat erovuororoisten tilalle kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistykset ovat esittäneet seuraavia henkilöitä liiton hallitukseen (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Haminan Aliupseerit: Kimmo Alpiranta (Juhopekka Järvinen)
Keski-Suomen Aliupseerit: Mika Tiitinen (Marko Kilpinen)
Kuopion Aliupseerit: Tuomo Ruuskanen (Valtteri Holopainen)
Lounais-Suomen Aliupseerit: Janne Maula (Piia Gustafsson)
Suomenlahden Aliupseerit: Kalle Kajan (Pirjo Räisänen)
Tampereen Seudun Aliupseerit: Mika Grön (Timo Sipola)

Hallitukseen ehdolla ovat

Hallituksen jäseneksi pursimies Kimmo Alpiranta (38), valvontajohtaja, Maavoimien esikunta

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, varaluottamusmies, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin luottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja, yhdistyksen hallituksen jäsen.

Aliupseeriliiton toiminnan tulee jatkossakin pysyä läpinäkyvänä, tehokkaana ja ajan hermolla olevana, jotta jokainen jäsen jokaisessa hallintoyksikössä hyötyy jäsenyydestään. Haluan olla mukana kehittämässä aliupseeriliiton edunvalvontaa ja jäsenpalveluita myös tulevaisuudessa.

Hallituksen varajäseneksi vääpeli Juhopekka Järvinen (34), lennätyspalveluesimies/ lennokkialiupseeri, Maasotakoulu, Hamina.

Luottamustehtävät: Haminan aliupseerit ry:n puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen. Aikaisemmin varaluottamusmies ja YT-elimen jäsen.

Aliupseeriliiton pitää olla näkyvä jäsenille “kentällä”, toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja avointa että jäsen pystyy seisomaan liiton rinnalla sen päätöksissä. Haluan olla mukana kehittämässä aliupseeriliiton toimintaa työnantajan jatkuvasta muutoksesta huolimatta.

Hallituksen jäseneksi ylivääpeli Mika Tiitinen (46), esikuntamestari, Ilmasotakoulu.

Luottamustehtävät: Keski-Suomen Aliupseerit ry:n puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, luottamusmies. Aikaisemmin YT-elimen jäsen.

Olen pitkään toiminut Aliupseeriliiton ja sen jäsenten hyväksi eri tehtävissä ja haluan jatkossakin olla edistämässä aliupseeriston asemaa, oikeuksia ja sopimuksiin perustuvia asioita, että jäsenistömme asema organisaatiossa vahvistuisi entisestään. Olemme aliupseereina puolustusvoimien toiminnassa tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa asiantuntija ja esimiestehtävissä.

Hallituksen varajäseneksi vääpeli Marko Kilpinen (41), operaatiokeskusmestari, sektorijohtaja, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus.

Luottamustehtävät: Keski-Suomen Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, luottamusmies, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin työsuojeluvaltuutettu.

Omaan pitkän ja monipuolisen kokemuksen aliupseereiden ammatillisesta edunvalvonnasta. Pyrin edistämään ammattikuntani edunvalvontaa ja asemaa hyviä neuvottelutaitojani sekä monipuolista ammatillista kokemustani hyödyntäen. Koen että hyvä edunvalvonta perustuu avoimeen ja rehelliseen vuoropuheluun sekä luottamuksellisiin suhteisiin työnantajaan.

Hallituksen jäseneksi ylikersantti Tuomo Ruuskanen (43), sotilaspoliisialiupseeri, Karjalan lennosto.

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, Kuopion aliupseerit ry:n puheenjohtaja. Aikaisemmin luottamusmies, YT-elimen varajäsen.

Haen Aliupseeriliiton hallitukseen kolmannelle kaudelle. Haluan edelleen olla mukana kehittämässä aliupseeristoa sekä liiton sisäistä toimintaa. Mielestäni Aliupseeriliiton tärkein työkalu on luottamusmiestoiminta ja sopimusten valvonta. Haluan olla edelleen mukana päättämässä näistä asioista, jotta luottamusmiehet saavat parhaan mahdollisen tuen liitontoiminnassa. Lähellä sydäntäni on myös yhdessä tekeminen ja hyvä yhteistyö eri paikallisyhdistysten kanssa. Toivon pääseväni jatkamaan vaikuttamistyötäni niin maa-, meri- kuin ilmavoimissa.

Hallituksen varajäseneksi vääpeli Valtteri Holopainen (34), johtokeskusmestari, Ilmavoimien esikunta.

Luottamustehtävät: Kuopion Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen. Aikaisemmin luottamusmies, yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Liiton toiminnassa pidän tärkeänä eritoten panosta virastoeräneuvotteluissa. Neuvottelutavoitteet ovat jäseniltä lähtöisin ja yhdistysten valmistelemia. Uskon, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa hyvin valmistellulla esityksellä. Liiton hallituksessa aion toteuttaa jäsenlähtöistä politiikkaa, jolloin jäsenen ääni kuuluu myös liiton päättäjien neuvottelupöydässä.

Hallituksen jäseneksi pursimies Janne Maula (36), konealiupseeri, Rannikkolaivasto.

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, Lounais-Suomen aliupseerit ry:n puheenjohtaja, luottamusmies, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin yhdistyksen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen.

Aliupseeriliiton hallitukseen tuon merivoimallista osaamista ja näkemystä etenkin aluspalvelushenkilöstön näkökulmasta. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus koostuu niin maa-, meri-, ja ilmavoimien edustajista. Tämän toteutuessa hallitus pystyy työskentelemään tehokkaasti, ja mahdollistaen asioiden kriittisen tarkastelun monilta eri kannoilta.

Hallituksen varajäseneksi kersantti Piia Gustafsson (49), käytönohjaaja, Merivoimien esikunta.

Luottamustehtävät: Lounais-Suomen Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen, varaluottamusmies, YT-elimen varajäsen, työsuojeluasiamies.

 

Hallituksen jäseneksi ylikersantti Kalle Kajan ((44), huoltopalvelualiupseeri, Rannikkoprikaati.

Luottamustehtävät: Suomenlahden Aliupseerit ry:n puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin luottamusmies.

Tunnen aliupseeriston tehtävä kenttää laajalti jo oman työkokemukseni kautta. Olen toiminut niin sotilaspoliisialiupseerina, perusyksikön kouluttajana ja joukko-osaston esikunnan tehtävissä. Olen halukas jatkamaan työskentelyä Aliupseeriliiton hallituksessa.

Minulle tärkeitä asioita ovat edunvalvonnan sujuvuuden varmistaminen sekä aliupseeriston yhtenäisyys. Yhtenäisyys tuo tuulta purjeisiin sekä virtaa edunvalvonnan eri tehtäviin. Kokemukseni kautta uskon tuovani hallituksen keskusteluihin hyviä näkökulmia, jotka huomioivat niin jäsenet kuin jäsenyhdistykset.

Hallituksen varajäseneksi pursimies Pirjo Räisänen (38), valvontajohtaja, Rannikkoprikaati.

Luottamustehtävät: Suomenlahden Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen, luottamusmies, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen.

Olen aina ollut kiinnostunut edunvalvontatyöstä. Olen toiminut lähes koko virkaurani ajan paikallisyhdistystoiminnan aktiivina. Olen valmis kantamaan korteni kekoon yhteisen, entistäkin paremman palvelusuramme eteen.

 

Hallituksen jäseneksi ylivääpeli Mika Grön (47), järjestelmämestari, Satakunnan lennosto.

Luottamustehtävät: Tampereen Seudun Aliupseerit ry:n puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, YT-elimen jäsen, työsuojelutoimikunnan jäsen. Aikaisemmin työsuojeluasiamies, varaluottamusmies.

Haluan edelleen olla kehittämässä ja ylläpitämässä jokaisen jäsenen tasapuolista ja yhteismitallista kohtelua ja sitä kautta jäsenistön yhtenäisyyttä. Erityisesti haluaisin jatkaa paikallisyhdistysten aktiivitoimijoiden yhteistyötä ja avointa ilmapiiriä, jotta jäsenistöllämme olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja edellytykset saada apua ja iloa yhdistystemme toiminnoista ja edunvalvontatoimista. Mielestäni emme voi hukata rajallisia resurssejamme muodostamalla ryhmittymiä, jotka eivät kanna huolta koko jäsenistömme hyvinvoinnista.

 Hallituksen varajäseneksi vääpeli Timo Sipola (47), jaosvarajohtaja, Satakunnan lennosto.

Luottamustehtävät: Tampereen Seudun Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, luottamusmies, YT-elimen jäsen. Aikaisemmin työsuojelutoimikunnan jäsen.

Koen edunvalvonnan ja yhteisten asioiden hoitamisen edelleen tärkeäksi nyky-yhteiskunnassa. Yhtenäinen ja organisoitu edunvalvonta on nyt ja tulevaisuudessa oikea väline vaikuttaa työntekijöiden tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen asemaan työyhteisöissä.  Hyvä edunvalvonta on mielestäni yksilön kuuntelua ja kattavaa yhteistyötä työympäristössä toimivien tahojen kanssa. Edunvalvonta ei ole ainoastaan luottamusmiesten ja eri valtuutettujen tehtävä, vaan edunvalvonta on jokaisen jäsenen tehtävä ja oikeus.

Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä vuoden 2021 edustajakokoukseen asti:

Mikkelin Aliupseerit: Joni Aittakari (Janne Turunen)
Lapin Aliupseerit: Milla Asikainen (Pekka Tossavainen)
Tilannealiupseerit: Pasi Jalonen (Karoliina Säntti)
Uudenmaan Aliupseerit: Janne Lapakko (Jere Mustonen)
Kymenlaakson Aliupseerit: Tuomas Miromäki (Mika Karhula)
Kanta-Hämeen Aliupseerit: Kimmo Siika (Sami-Petteri Ylönen)

Kuvat: Asta Ruuskanen, Neea Alpiranta, Juhopekka Järvinen, Mika Kesäniemi, Katriina Pikkarainen, Heli Luomanperä, Jaakko Natunen, Riikka Kankare, Puolustusvoimat, Jari Jauni, Riku Rissanen.

  • Sisäsoudun maailmanmestarista Vuoden urheilija

    Ylikersantti Joonas Kuivalainen (32) on valittu Aliupseeriliiton vuoden 2022 urheilijaksi. Kuivalainen kuuluu sisäsoudun, meri-5-ottelun ja hengenpelastuksen maajoukkueisiin. Hän voitti useita arvokisamitaleita viime vuoden aikana.