Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton perinteet yksiin kansiin

Aliupseeriliiton perinnetyöryhmä nimettiin vuoden 2019 lopussa. Ryhmä kokoaa liiton perinteet yhtenäiseen muotoon. Työn tulokset esitellään jäsenistölle vuoden 2021 edustajakokouksessa.

Aliupseeriliiton hallitus nimesi perinnetyöryhmän vuoden 2019 lopussa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Tuomas Miromäki. Ryhmän jäseniä ovat Kalle Kajan (Aliupseeriliiton hallitus, Suomenlahden Aliupseerit), Jouni Ahola (EVP-yhdistys) ja Kimmo Kupiainen (kunniajäsen).

Miromäki kertoo, että perinnetyön tavoite on kerätä ja analysoida aliupseeriliiton perinteet ja koota ne yhtenäiseksi asiakirjaksi.

– Vuoden 2021 edustajakokouksessa esittelemme työryhmän aikaansaannokset ja tuomme ne kokouksen käsiteltäväksi.

Koronaepidemia sotki hieman työryhmän työskentelyä. Työ lähti kuitenkin Miromäen mukaan hyvin käyntiin kevään aikana etänä.

– Työryhmä ei ole päässyt kokoontumaan suunnitellusti koronan takia. Käynnistimme työn keväällä etänä ja sovimme toimintatavoista.  Kirjallisten tuotosten tekokin on käynnistynyt kesän aikana. Tavoitteena on kokoontua asian äärelle syksyn aikana kerran tai kaksi.

Työ jatkuu ensi kevätkaudella niin, että työryhmä esittelee työnsä alustavat tulokset Aliupseeriliiton hallitukselle kesällä 2021. Hallitus tuo perinnetyöryhmän työn käsiteltäväksi syksyn 2021 edustajakokoukseen.

Työryhmä keskittyy työssään Aliupseeriliiton perinteisiin. Aliupseeriston perinteet eivät kuulu toimeksiannon piiriin. Ryhmä tarkastelee siis vuosien 1965 – 2020 aikana muodostuneita, liiton toimintaan liittyviä perinteitä. Myös uusien Aliupseeriliiton perinteiden luominen kuuluu ryhmän työn piiriin.

Miromäki listaa perinteitä, mitkä ovat osittain melko tuttujakin koko jäsenistölle

– Tärkeitä perinteitä ovat jäsenten palkitsemiseen liittyvät asiat kuten ansiomitalit, sekä Vuoden aliupseerin ja Vuoden urheilijan nimeäminen. Näkyviä perinteitä ovat myös liiton lippu ja kunniamarssi. Aliupseeriliiton historiikit kertovat kattavasti liiton perinteistä.

Perinnetyöryhmä kartoittaa olemassa olevia perinteitä

Vuoden urheilija 2015 Harri Väisänen

ja tekee ehdotuksia uusiksi perinteiksi. Miromäki pitää tärkeänä, että koko jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus osallistua perinnetyöhön.

– Jäsenten tulee tietää mitä perinteitä Aliupseeriliitolla on. Heidän tulee myös pystyä vaikuttamaan niihin. Pidän myös tärkeänä, että yhdistykset jatkossa jalkauttavat liiton perinteitä jäsenilleen. Näin me varmistamme, että uudet sukupolvet saavat heti alusta alkaen tietoa myös liiton perinteistä. Perinneasioiden esille tuonti myös Ammattisotilas-lehdessä ja liiton jäsensivuilla edistäisi tehokkaasti perinnetietouden levittämistä jäsenistöön.

Aliupseeriliitto on avannut jäsensivuille lomakkeen, minkä kautta jäsenet voivat lähettää perinnetyöryhmän puheenjohtajalle ajatuksiaan Aliupseeriliiton perinteistä ja niiden merkityksestä. Miromäki toivoo, että mahdollisimman moni lähettäisi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan perinnetyöryhmän käyttöön.

– Lomake avautuu jäsensivuille torstaina 13.8. Jäsenet voivat lähettää syyskuun loppuun asti ajatuksiaan meille. Käymme kaikki saamamme palautteet läpi perinnetyöryhmässä. Niistä löytyy varmasti runsaasti hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa ja näkökulmia työryhmällemme.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Veikon muistolle

    Järjestöveteraani Veikko Nieminen siirtyi viimeiseen iltahuutoon 13.8.2017 kaaduttuaan sähkökäyttöisellä kulkuneuvolla ja loukattuaan päänsä. Hän ei siitä enää toipunut.

  • Vapaaehtoisena viidellä vuosikymmenellä

    Liisa Lottanen katsoo sotilasuransa alkaneen vuonna 1964 kun hän löi silloista Savon prikaatin komentajaa tarjottimella päähän. Sen jälkeen häntä eivät ole sotilasarvot pelottaneet.

  • Aliupseeripäivä Dragsvikissä

    Dragsvikin Aliupseerit järjesti Uudenmaan prikaatissa palveleville aliupseereille aliupseeripäivän kesäkuussa Dragsvikin upseerikerholla. Noin 60 % yhdistyksen jäsenistä osallistui päivään.