Siirry sisältöön

Neuvoa, apua ja tukea Arilta

Sotilasmestari Ari Poutanen (51) on valittu Vuoden aliupseeriksi. Työkavereiden arvostama Poutanen työskentelee Panssariprikaatissa Elektronisen sodankäynnin keskuksessa järjestelmämestarin tehtävässä.

Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n tekemässä  palkitsemisesityksessä todetaan, että Poutanen on oman toimialansa ja joukkoyksikkönsä kokenut kärkiosaaja sekä rautainen ammattilainen. Hän on ahkera, sinnikäs ja omistautunut työlleen.  Hän on laajalti arvostettu työkaveri, jonka puoleen on helppo kääntyä ja jonka kanssa on mukava tehdä töitä. Poutasta arvostetaan myös ahkerana aliupseerien edunvalvojana.

Palkitsemisesityksen mukaan Poutaselta löytyy aina neuvoa, apua ja tukea sekä ratkaisuja teknisiin haasteisiin. Poutanen näyttää esimerkkiä, kouluttaa ja opastaa kollegoitaan kärsivällisesti, jakaen ammattitaitoaan ja monipuolista osaamistaan näin eteenpäin.

Nimitys Aliupseeriliiton Vuoden aliupseeriksi pysyi salaisuutena siihen asti, kun Poutanen kutsuttiin Aliupseeriliiton edustajakokouksen päivällisellä yleisön eteen palkittavaksi.

Hiljaiseksi asia joukon edessä veti. Palkitsemisperusteetkin olivat hämmentävää luettavaa. Nöyrä kiitos kaikille, jotka ovat palkitsemiseen olleet vaikuttamassa. Omassa työyhteisössä on paljon palkitsemisen arvoisia aliupseereita. Tänä vuonna se kohdistui minuun.

Töihin lähtö ei harmita

Poutasen ura Puolustusvoimissa alkoi vuonna 1992.  Kolme kuukautta varusmiespalveluksen jälkeen hän aloitti värvättynä viestivälinemiehenä Kymen ilmatorjuntarykmentissä.  

Keväällä 1996 kuulin mahdollisuudesta hakeutua Viestirykmenttiin, elektronisen sodankäynnin järjestelmien varastonhoitajan tehtävään. Sain tehtävän ja ura eteni varastomiehen tehtävästä varastohoitajan tehtävään.

Kun työpaikalle tuli ensimmäiset tietokoneet 1990-luvun lopulla, alkoi myös Poutasen suuntautuminen tietotekniikkaan. Koulutusta ei juurikaan ollut tarjolla, joten Poutanen osti kotiin tietokoneen ja opiskeli sen käyttöä omatoimisesti.

Kun elektronisen sodankäynnin tehtävät Viestirykmentissä lisääntyivät, Poutanen pääsi keskittymään työssään järjestelmän ylläpito- ja huoltotehtäviin. 

Kun Elektronisen sodankäynnin keskus perustettiin, tieto- ja viestijärjestelmien ylläpitotehtävät lisääntyivät. Siitä tuli päätehtäväni. Sain Viestikoulun kursseilla koulutusta viestijärjestelmiin. Lisäksi osallistuin siviilissä esimerkiksi palvelemia ja verkkolaitteita käsitteleville kurssille.

Tällä hetkellä Poutanen toimii Elektronisen sodankäynnin keskuksessa järjestelmämestarin tehtävässä ja vastaa yhden elektronisen sodankäynnin järjestelmän kunnossapidon kokonaisuudesta. Hän toimii kahden järjestelmäaliupseerin työnjohdollisena esimiehenä ja sektorin johtajan sijaisena.

Vastaan siitä, että vastuullani olevat järjestelmät ovat toimintakunnossa niin ajoneuvoalustojen kuin niihin asennettujen järjestelmien osalta. Järjestelmän huoltojen suunnittelu, toteutuksen seuranta ja korjaustoiminnan organisointi vievät nykyisin melkoisen osan omasta työajasta. Osallistun myös järjestelmän kunnossapidon tehtäviin sekä henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten kouluttamiseen.

Poutanen kertoo, että hän on saanut aina tehdä sellaisia töitä, joista hän pitää. Työ on ollut monipuolista ja laaja-alaista.

–  Työkaverit ovat aina olleet mukavia ja heiltä saa aina apua. Me tuemme toisiamme ja olemme hyvä tiimi. Osastollamme ei ole paljon vaihtuvuutta. Siksi ei aamulla harmita lähteä töihin. Lähden samalla innolla töihin kun 29 vuotta sitten

Aktiivinen aliupseerien edunvalvoja

Poutasen ammattiyhdistysura alkoi Haminassa vuonna 1993 yhdistyksen sihteerinä.

Kun siirryin Riihimäelle, täällä oli jo tieto, että olin toiminut aktiivisesti Haminan yhdistyksessä.  Ensin minua pyydettiin varaluottamusmieheksi. Siinä tuli tutuksi virkaehtosopimusasiat, säädökset ja määräykset ja niiden soveltaminen.

Varaluottamusmiehen tehtävästä Poutanen siirtyi luottamusmieheksi ja yhteistoimintaelimen jäseneksi. Hän koki henkilöstön edustajan tehtävät palkitsevana

–  Oli palkitsevaa, kun sai jonkun jäsentä askarruttavan asian kuntoon. Pääsin myös hyödyllisiin koulutuksiin ja sain hyviä kavereita tuli sitä kautta. Näin työympäristöä myös muualla, kuin omalla hiekkalaatikolla.  

Vuodesta 1998 lukien Poutanen on toiminut Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n kaikissa mahdollisissa luottamustehtävissä. Hän oli myös yhden kauden Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen. Poutanen kertoo, että kaikki tehtävät ovat olleet hänelle ajallaan mielekkäitä.

Sanoin aikanaan, että minusta ei tule koskaan yhdistyksen puheenjohtajaa. Olin kuitenkin tehnyt yhdistyksessä kaikkia tehtäviä, joten tiesin mitä johdan, kun kuitenkin päädyin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävä oli hyvä päätös luottamustehtäville. Tällä erää.

Poutanen on huolestunut yhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten määrän vähentymisestä. Hän muistuttaa, että Aliupseeriliiton toiminta perustuu aktiivisiin yhdistyksiin.

Yhdistyksissä tarvitaan sihteereitä, rahastonhoitajia ja muita tekijöitä. Toivon, että jokainen voisi ajatella, että voisinko minä lähteä mukaan hoitamaan yhteisiä asioita. Pitkän kokemuksen myötä voin sanoa, että vapaaehtoistehtävät antavat enemmän kuin ottavat.

Poutasella on työuraa jäljellä kuutisen vuotta. Hänellä on vielä yksi töihin liittyvä haave.

Haaveenani on päästä joukkoyksikön esikuntaan, johtamisjärjestelmäalan tehtäviin. Olen puhunut asiasta jo esimieheni kanssa ja olen suorittanut johtamisjärjestelmäalan toimialaopintoja. Ihanteellista olisi, jos saisin työskennellä tällaisessa tehtävässä kolme-neljä viimeistä vuottani Puolustusvoimissa.
Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Juho Autiosta Vuoden urheilija

    Ylikersantti Juho Autio on valittu Aliupseeriliiton Vuoden 2019 urheilijaksi. Kiväärilajeissa menestynyt Autio ampui hopealle Sotilaiden MM-kilpailuissa Kiinassa, 300 metrin kiväärin pika-ammuntojen joukkuekilpailussa. Autio teki kilpailuissa myös pika-ammunnan Suomen ennätyksen.

  • Monipuolinen työ ja mahdollisuus vaikuttaa

    Vuoden aliupseeri, ylikersantti Janne Turunen on esimiesten ja alaisten arvostama sotilas. Hän on peruskoulutukseltaan jalkaväen aliupseeri ja toiminut koko palvelusuransa jalkaväen perusyksikön kouluttaja tehtävissä.