Siirry sisältöön

Henkilöstöalalta pääluottamusmieheksi

Vääpeli Jussi Niemi (41) aloitti Ilmavoimien pääluottamusmiehenä vuoden alussa. Niemi siirtyi pääluottamusmieheksi aliupseerien henkilöstöasioiden hoitajan tehtävästä.

Niemi innostui henkilöstöalan tehtävistä toimiessaan varaluottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen jäsenenä Ilmasotakoulussa sekä Keski-Suomen Aliupseerit Ry.n hallituksen jäsenenä. Aliupseeriliiton järjestämän edunvalvontakoulutuksen myötä Niemi kiinnostui virkaehtosopimuksista ja niiden soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Niemi työskenteli Ilmasotakoulussa aliupseerien henkilöstöasioiden hoitajana viisi vuotta. Työssä normit ja niiden soveltaminen tulivat tutuiksi. Niemi arvioi jatkuvasti aliupseerien tehtäviä. Hänellä oli myös mahdollisuus kehittää osaamistaan henkilöstöalan perus- ja täydentävissä opinnoissa

Tunnen hyvin ilmavoimallisen henkilöstöprosessin ja henkilöstöalalla toimivat ihmiset. Minulla on kokemusta siitä, miten paikallistason arki pyörii ja mitä velvoitteita ylemmät esikunnat antavat. Koen että useamman vuoden työskentelystä henkilöstöalalla on paljon hyötyä Ilmavoimien pääluottamusmiehen tehtävässä. 

Niemi kokee, että pääluottamusmiehen tehtävä on selkeä jatkumo, jossa pääsee näkemään henkilöstöalaa eri näkökulmasta sekä ennen kaikkea koko puolustushaaran ja Puolustusvoimienkin toimintaa isommassa kuvassa.

Kerroin aikanaan esimiehelleni henkilöstöalan tehtävien kiinnostavan minua. Kun aliupseerien nipunhoitajan tehtävä oli tulossa hakuun, sain asiasta tiedon ja etukäteen ja päätin hakea tehtävää. Työskentelystä luottamustehtävissä oli varmasti apua tehtävään hakeutuessani.

Niemi toivoo, että henkilöstöalan koulutuksen resursseja lisättäisiin Puolustusvoimissa.

Aliupseeriston määrä lisääntyy myös henkilöstötoimialalla jatkuvasti. Mielestäni Puolustusvoimissa tulisi tarkastella, onko henkilöstöalan täydennyskoulutuksen määrä ja taso riittävää haastaviin tehtäviin nähden. 

Ennen henkilöstöalan tehtäviä, metallialan perustutkinnon suorittanut Niemi työskenteli vuodesta 2006 alkaen Ilmasotakoulun tukilentolaivueessa lentovarustemekaanikkona. Oman tehtävänsä ohella hän toimi Ilmasotakoulussa pelastusmiehenä. Myöhemmin hän siirtyi päätoimiseksi pelastusaliupseeriksi.

Niemi on suorittanut yleistason opinnot Ilmavoimissa. Hänen yksi huolenaiheensa on aliupseerien nopean tehtäväkehityksen myötä kasvanut koulutusvaje. AU7- ja AU8-mestaritason tehtävissä työskentelee Ilmavoimissa iso joukko henkilöitä, jotka eivät ole vielä suorittaneet mestariopintoaja. Niemen mukaan työnantaja on reagoimassa ongelmaan ja asia toivottavasti korjaantuu lähivuosina.

Luottamusmiehet apuna muutoksessa

Pääluottamusmiestyön myötä Niemen työpaikka siirtyi Ilmasotakoulusta Ilmavoimien esikuntaan.  Siirtyminen esikuntaan ja suojatiloihin on jo sinänsä suuri muutos koko uransa Ilmasotakoulussa palvelleelle Niemelle. Sopeutuminen on kuitenkin käynyt sujuvasti.

Olen saanut tukea esimieheltä ja muilta perehdyttäjiltä. Ensimmäiset työviikot ovat olleet työntäyteisiä, ja jokainen päivä on tuonut mukanaan uusia asioita.

Uuden pääluottamusmiehen omat käytänteet hioutuvat ajan myötä. Niemen edeltäjä, Tomi Malkamäki, jätti hyvät pohjat ja toimivat suhteet työnantajaan. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa.

Ilmavoimissa on osaava ja kattava luottamusmies- ja yhteistoimintaverkosto. Sen avulla pääsemme vaikuttamaan aliupseerien asioihin. Luottamusmiehet ovat olleet alusta lähtien aktiivisia ja pitävät minut hyvin tietoisena paikallistason tapahtumista.

Niemi pitää tärkeänä, että luottamusmiesten palvelut ovat kaikille jäsenille helposti saatavilla. Tehokkaan luottamusmiestoiminnan edellytyksenä on myös hyvät ja avoimet välit työnantajan edustajien kanssa.

Kun keskusteluyhteys on auki, pystymme helpommin hoitamaan jäsentemme asioita. Toivonkin kaikilta luottamusmiehiltämme aktiivista otetta työnantajan edustajien suuntaan.

Ilmavoimissa tapahtuu isoja muutoksia uuden hävittäjäkaluston käyttöönottoon liittyen. Hävittäjähankinta tulee vaikuttamaan aliupseerien tehtävien määrään ja sisältöön sekä tehtävien vaativuuteen. Muutos edellyttää ammattisotilailta paljon uuden opettelua.

Hävittäjähankinta vaikuttaa merkittävästi ammattisotilaiden elämään lähivuosina. Toivon että me luottamusmiehet pystymme olemaan jäsenten tukena tässä isossa muutoksessa.

Ilmavoimien pääluottamusmies pitää tiiviisti yhteyttä omiin luottamusmiehiinsä. Säännöllisillä tapaamisella varmistetaan, että edunvalvojilla on yhtenäinen tilannekuva. Samalla luottamusmiehet kuulevat muiden joukko-osastojen ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet tarjoavat Niemelle mahdollisuuden kertoa luottamusmiehilleen puolustushaaran ajankohtaisista, kuten YT-elimessä esille nousseista, asioista.

Toivon, että luottamusmiesten on helppo ottaa minuun yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä, jos joku asia askarruttaa.

Niemen työ Ilmavoimien pääluottamusmiehenä on vasta alkumetreillä. Hänellä on halu kehittää puolustushaaransa edunvalvontaa vieläkin tehokkaammin jäseniä palvelevaksi. Esimerkiksi YT-toiminnassa olisi Niemen mukaan vielä kehitettävää.

Yhteistoimintaa pitäisi pystyä aktivoimaan ennakoivaan suuntaan ja asioihin tulisi tarttua jo valmisteluvaiheessa. Haluan myös kehittää luottamusmiesten tiedonhallintaa ja tiedon jakamista siten, että meille tärkeä tieto jäsenten edunvalvonnasta on tehokkaasti koko luottamusmiesorganisaation, käytössä kaikissa tilanteissa.

 

Liiton hallituksen asiantuntija

Ilmavoimien pääluottamusmiehenä Niemi kuuluu  Aliupseeriliiton pääluottamusmiestyöryhmään. Ryhmä toimii liiton edunvalvonnan johtoryhmänä. Ryhmän muodostavat puolustushaarojen pääluottamusmiehet sekä Aliupseeriliiton toimistolla työskentelevät valtakunnalliset pääluottamusmiehet.

Pääluottamusmiestyöryhmän kanssa työskentely on ollut minulle tärkeä tuki erityisesti näin alkuvaiheessa. Pidän tärkeänä saada tietoa siitä, miten muissa puolustushaaroissa toimitaan. Pidämme todella tiiviisti yhteyttä ja jaamme tilannekuvaa. Valtakunnalliset pääluottamusmiehet johtavat edunvalvontatoimintaa ja me saamme heiltä tietoa ja tukea puolustushaaran edunvalvonnan johtamiseen.

Pääluottamusmiehillä on myös tärkeä rooli Aliupseeriliiton hallituksen edunvalvonta-asiantuntijana. He osallistuvat hallituksen kokouksiin asiantuntijoina.

Niemi on motivoitunut ja innoissaan uudesta tehtävästään. Ensimmäiset viikot ovat olleet työntäyteisiä ja uutta opittavaa on tullut eteen päivittäin. Paikallinen näkökulma on vaihtunut puolustushaaran ja koko valtakunnan näkökulmaksi.

–  On erittäin mielenkiintoista päästä työskentelemään motivoituneiden ja ammattitaitoisten edunvalvojien kanssa. Tiedän myös, kuinka kovasti henkilöstötoimialalla ponnistellaan kasvavan aliupseeriston eteen ja luotan yhteistyön sujuvan jatkossakin hyvässä ja eteenpäin katsovassa hengessä.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Mika Tiitinen, Ari Tikkanen, Asta Ruuskanen, Maiju Niemi

  • Toimipaikkana Bryssel

    Minut valittiin Brysseliin, DG EUMS, esikuntamestarin tehtävään viime kesänä. Vastasin mönkijän satulassa "kyllä" lähes kaksivuotiselle toimikaudelle Euroopan sydämessä. Työnantaja perehdytti minut jouhevasti tehtävään ja järjesti mahdollisuuden lähteä paikan päälle asunnon etsintään.

  • Monipuolinen työ ja mahdollisuus vaikuttaa

    Vuoden aliupseeri, ylikersantti Janne Turunen on esimiesten ja alaisten arvostama sotilas. Hän on peruskoulutukseltaan jalkaväen aliupseeri ja toiminut koko palvelusuransa jalkaväen perusyksikön kouluttaja tehtävissä.

  • Arvokas huomionosoitus aliupseerille

    Ylikersantti Joonas Lampi palkittiin arvokkaalla Adolf Ehrnrooth-tunnustuspalkinnolla helmikuussa. Lampi jakoi palkinnon viiden muun ammattisotilaan kanssa. Juhlallinen palkitsemistilaisuus pidettiin perinteiseen tapaan Helsingin Säätytalolla.